Download
slne n s stava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slnečná Sústava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slnečná Sústava

Slnečná Sústava

216 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Slnečná Sústava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slnečná Sústava Viktor Blesák 3.F

 2. Slnečná Sústava

 3. Protoplanetárny disk

 4. Terestriálne planéty

 5. Pásmo planétiek

 6. Ceres 1995 2003

 7. Joviálne planéty

 8. Joviálne planéty a Tójania

 9. Jupiterove mesiace

 10. Titan

 11. Kentauri

 12. Kuiperov Pás

 13. Pluto a Charón

 14. Heliopauza

 15. Sedna a Oortov oblak

 16. Koniec Ďakujem za pozornosť!