Download
kluster pelancongan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- KLUSTER PELANCONGAN - PowerPoint Presentation
Download Presentation
- KLUSTER PELANCONGAN -

- KLUSTER PELANCONGAN -

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

- KLUSTER PELANCONGAN -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LAPORAN LATIHAN 1 MALAYSIA - KLUSTER PELANCONGAN-

 2. LAPORAN LATIHAN KEMAHIRAN 1 MALAYSIA KECEMERLANGAN KERJAYA DAN ETIKA SOSIAL UNTUK KAKITANGAN HOSPITAL KUALA KUBU BHARU Penyelaras : MohdHazreel b. MohdHasmi

 3. MAKLUMAT KURSUS: Tarikh : 8.7.2011 & 9.7.2011 (JumaatdanSabtu) Venue : Pink Studio & BungaLawang Suite Blok B, KK Hulu Selangor. Jam : 20 jam Yuran : RM20.00/seorang Peserta : Kakitanganprofesionaldan sokongan Hospital Kuala Kubu Bharu – 30 orang. Penyelaras : MohdHazreelMohdHasmi KK Hulu Selangor

 4. Penceramah: • CikNornajihaKamdi - KK PasirSalak • PnAzzanaEzzantieAzman - Penceramahbebas • PnHaslindaAbd. Hamid - KK Hulu Selangor • PnSafizaAlfianYusoff - KK Kuala Langat • PnNurAzureenJaafar - KK Kuala Langat

 5. Isikandungankursus: • Etikasosial • Penampilandiri • Asaspenjagaanmuka • Asassolekanpejabatdansolekanmajlis • Public speaking danpengacaraanmajlis • Etikamejamakan • Etikaditempatkerjadankomunikasitempatkerja • Customer service

 6. Pesertakursussedangmemberiperhatiansemasaceramahetikasosial

 7. Fasilitator: CikNornajihadari KK PasirSalaksedangmenunjukkanhasilkerjapesertasemasasesiIce Breaking.

 8. Fasilitatoruntukbengkelsolekan, Pn. Azzanasedangmenerangkansesuatukepadaparapesertawanita.

 9. Make up display untukbengkelsolekan.

 10. Pembantufasilitatorsedangmembantupesertasemasasesiamalipenjagaankulitmuka.Pembantufasilitatorsedangmembantupesertasemasasesiamalipenjagaankulitmuka.

 11. Para pesertasedangmelakukanpraktikalsolekansambildibimbingolehfasilitator.

 12. Salahseorangpesertabegituterujasemasamengikutibengkelpenjagaankulitmuka.Salahseorangpesertabegituterujasemasamengikutibengkelpenjagaankulitmuka.

 13. BungaLawang Suite: Lokasiuntukkelasetikamejamakan.

 14. Table setting yang lengkapsebagaipersediaankelasetikamejamakan.

 15. PnSafizaAlfian: penceramahuntuketikamejamakandancustomer service.

 16. PnNurAzureen: penceramahuntuktajuk “Etikaditempatkerjadankomunikasiditempatkerja”

 17. Pesertasedangmendengarpenerangansebelummemulakanamalietikamejamakan.Pesertasedangmendengarpenerangansebelummemulakanamalietikamejamakan.

 18. PnSafizasedangmenerangkansesuatukepadapeserta.

 19. Pemandangandidalampantrysemasapenyediaanmakananuntukamalietikamejamakan.Pemandangandidalampantrysemasapenyediaanmakananuntukamalietikamejamakan.

 20. PnHaslindasedangmemberipanduandanteknikpengacaraanmajliskepadapesertapadaharikeduakursus.

 21. PnHaslindaadalahpenceramahuntukPublic speaking danpengacaraanmajlis.

 22. “Salahseorangpeserta yang berpotensitinggiuntukmenjadipengacaramajlis yang baik”, PnHaslinda.

 23. Kursus-kursus lain yang akandijalankan: • Asasmuzikcaklempong - 12/7 hingga 22/9 • Bengkelkecantikanmuslimah - 29/7 & 30/7 • Bengkelmasakanbuburlambok - 4/8 & 5/8 • KursusBreast feeding - Ogos 2011

 24. SEKIAN