Download
velkommen til hospitalsenheden vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Hospitalsenheden Vest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Hospitalsenheden Vest

Velkommen til Hospitalsenheden Vest

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til Hospitalsenheden Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ved Chefsygeplejerske Ida Götke Hospitalsdirektør Henning Vestergaard Cheflæge Jens Friis Bak Næstformand i HMU Annette Toft Hospitalsenheden Vest

 2. Dagsorden • Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest og DNV - Gødstrup • Strategierne i Hospitalsenheden Vest • Om Region Midtjyllands akut- og hospitalsplan • Om samarbejdskultur- og struktur/ Annette Toft, næstformand i HMU

 3. Den overordnede organisationsplan Regionsrådet Direktionen Stabsfunktioner Regional Udvikling Velfærd

 4. Skive Randers Lemvig Norddjurs Struer Viborg Syddjurs Holstebro Favrskov Århus Herning Silkeborg Ikast-Brande Skander-borg Ringkøbing-Skjern Horsens Samsø Regionens hospitaler Heden-sted

 5. Formål – DNV-Gødstrup Samle fem hospitalsmatrikler i et samlet, fagligt ambitiøst og attraktivt hospital med en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse med fokus på produktivitet og effektiv drift. - og herved styrke udviklingsmulighederne Set i lyset af, at det ny hospital i Gødstrup skal dække et geografisk optageområde på næsten 5.000 km2  - og hermed er det akuthospital i Danmark, der skal dække det største geografiske område – er det endvidere et fokuspunkt, at hospitalet gennem ny teknologi med videre rækker ud og skaber tryghed for borgerne i området. Det første nybyggede akuthospital på bar mark, som designes til at kunne håndtere akutbetjeningen i et stort optageområde Hospitalet skal med nye teknologiske løsninger række ud og skabe tryghed for borgerne Attraktiv arbejdsplads Vision: DNV-Gødstrup er patientens hospital, effektivt og konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel

 6. DNV-Gødstrups Hjemmeside Seneste nyt Vision for byggeriet Tidsplan Video fra St. Inspirationsdag Video fra bruger-borgertopmøde Planmateriale http://www.vest.rm.dk/dnv

 7. Grunden

 8. Hospitalsenheden Vest • Visiteret akutmodtagelse AkutklinikUrologiMammakirurgiNeurologiØre-næse-halsØjneOrtopædkirurgiIntern medicin • Specialfunktioner • lungemedicin- nefrologi- reumatologi- hæmatologi • patologi • Fælles akutmodtagelse • Akut kirurgi • Ortopædkirurgiske traumer • Kræft • Pædiatri /Gynækologi • Intern medicin • Specialfunktioner • kardiologi • gastroenterologi og hepatologi • endokrinologi • Infektionsmedicin • Klinisk mikrobiologi • Arbejds- og socialmedicinsk klinik Budget: 1,7 mia. kroner – operationer: 50.000 – ambulante besøg: 330.000 Sengedage: 190.000 – behandlede cpr-numre: 114.000 – skadestuebesøg: 24.000 Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Ringkøbing Regionshospitalet Holstebro Profil specialfunktioner Profil specialfunktioner Funktioner Ortopædisk dagkirurgiFriklinikAkutklinik Intern medicin for selekterede patienter Klinisk biokemi Radiologi Fys./ergoJordmoder-konsultation Funktioner RøntgenJordmoderkons.PraksislægerSundhedscenter Funktioner Neurorehabilitering Radiologi Klinisk biokemi Jordmoderkons. Praksislæger Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Tarm Præhospital dækning overalt

 9. Hospitalsledelsen Vest SundhedsIT Staben Kliniske serviceafdelinger Kliniske afdelinger Serviceafdelinger Klinisk Biokemisk Afdeling Akutafdelingen Arbejdsmedicinsk Klinik Teknisk Afdeling Driftsafdelingen Klinisk Immunologisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling Ernæringsenheden Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Medicinsk Afdeling Røntgenafdelingen Kirurgisk Afdeling Neurologisk Afdeling Nuclearmedicinsk Afdeling Ergo- og fysioterapien Urologisk Afdeling Øjenafdelingen Patologisk Institut Øre-Næse-Halsafdelingen Pædiatrisk Afdeling Hospitalsapoteket Onkologisk Afdeling = 25 afdelinger Gynækologisk.-/Obstetrisk Afdeling

 10. Faglig kvalitet • Patienttilfredshed • Servicemål • Budget / Produktivitet • Forskning/Uddannelse • Tilfredse medarbejdere • Segment/Spydspids • Serviceprofil

 11. MEDaftalen – holdninger og tilgange • Opgavens løsning er i centrum • Samarbejde fører til mål (realiserer ejerens krav) • Effektiv udnyttelse af hver eneste skattekrone  service og kvalitet • Dialog (reel inddragelse i beslutningsprocesserne) • Vi styrer via værdier • Dygtighed, dristighed og dialog • Faglig kvalitet er forudsætningen for alt, hvad vi gør • Faglig, personlig og organisatorisk udvikling • Viden skal deles • Decentral beslutning/selvledelse • Klare mål – vilje til at tage ansvar • Det gode arbejdsmiljø

 12. Struktur for medindflydelse og medbestemmelse 32 pers: 9 ledere – 23 medarbejdere (9 LO, 9 FIF, 3 AC, 2 SR) Formand: Regionsdirektøren Formand: Hospitalsdirektøren Formand: Afdelingslederen Lederrepræsentant: Funktionslederen Regionens MEDudvalg 31 pers: 15 ledere – 16 medarbejdere (6 LO, 6 FIF, 2 AC, 2SR) 2 arbejdsmiljørepræsentanter I alt 7 Hoved MEDudvalg i Regionen I alt 25 lokale MEDudvalg I alt cirka 100 arbejdsmiljøgrupper Hoved MEDudvalg (HMU) for Hospitalsenheden Vest Lokale MEDudvalg (LMU) Sikkerhedsgrupper

 13. MEDstrukturpersonale- og arbejdsforhold • Mål og indsatsområder • Temadrøftelse • Personalepolitik: • Administrationshåndbogen (personalepolitiske retningslinjer, tjenestefrihed, seniorordning, rygepolitik, medvidere) • Fastholdelse og rekruttering • Uddannelse og temamøder for MEDudvalgsmedlemmer • Budget- og personaleforhold • Akutplanen/hospitalsplanen/specialeplanen • Arbejdsmiljøområdet: • APV (arbejdspladsvurdering) • APBA (arbejdspladsbrugsanvisning) • AKU (arbejdsklimaundersøgelse)

 14. Arbejdsmiljø

 15. Sikkerhedsgruppens opgaver • Deltager i planlægning • Af arbejdsmiljøarbejdet • Inddrages ved ændringer i arbejdets • organisering, udvidelse og/eller ombygning, • anskaffelse og/eller ændringer af maskiner • eller tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. • Arbejder for at løse • og forebygge • arbejdsmiljøproblemer • Påvirkning • Orientering Står for ArbejdsPladsVurderingen Kontrollerer arbejdsforholdene, arbejdsprocesser arbejdsmetoder, stoffer og materialer, effektiv oplæring og instruktion af maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler. Deltager i undersøgelser Af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader Og tilløb dertil samt anmelde dem til Arbejdstilsynet.

 16. Personaletilbud • Personaleforeninger - spændende og sjove arrangementer • http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud/foreninger • Motionsforeninger – billig motion • Holstebro/Lemvig: http://www.pehoc.dk/motion/news.php • Herning: http://www.ch-motion.dk • Ringkøbing: http://www.trivselsrum.dk/4732-1 • Kunstforening • http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud/foreninger • Fælles personaleblad – Under Vesten • http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/under+vesten? • Fælles rabatordninger • http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud • Feriefonden • http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud/feriefonden