1 / 19

Toskánská architektura - Siena

Toskánská architektura - Siena. Siena je toskánské město, centrum provincie Siena. Je mimořádná díky středověkému vzhledu, proto je za- psaná na seznam památek UNESCO. Z architektonického hlediska je známá svým centrem – náměstím Piazza del Campo a dómem.

mara-poole
Télécharger la présentation

Toskánská architektura - Siena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Toskánská architektura - Siena

 2. Siena je toskánské město, centrum provincie Siena. Je mimořádná díky středověkému vzhledu, proto je za- psaná na seznam památek UNESCO. Z architektonického hlediska je známá svým centrem – náměstím Piazza del Campo a dómem. Významně proslula sienskou malíř- skou školou i tradičním městským dostihem: sienským paliem. V minulosti byla uměleckým, kultur- ním i politickým soupeřem Florencie.

 3. Piazza del Campo – náměstí ve tvaru lastury, jejíchž 9 částí symbolizovalo Radu devíti. Dlažba je cihlová, z r. 1327. Původně se zde nacházelo římské fórum.

 4. Palazzo Publico (1297 – 1342) s věží Torre del Mangia (1338 -1348). Dodnes slouží jako městská radnice, je zde umístěné i muzeum. Zajímavé jsou pásy různobarevného kamene ve zdivu gotické stavby.

 5. Věž - interiér

 6. Fresky - interiér

 7. Ulice v blízkosti náměstí jsou úzké a křivolaké, jednotlivé městské části jsou označeny vlastním tradičním znakem a praporcem.

 8. Sienský dóm (1136-1382)

 9. Sienský dóm • Jedná se o stavbu, která je typickým dokladem přijetí gotických principů v Toskánsku. • Dávali přednost románské dispozici: jednoduchému bazilikálnímu typu latinskému horizontálnímu střídání barevných pásů (zdivo) vertikalita se projevila pouze u kampanil Neužívali: vnější opěrný systém vysoké klenby barevná okna (převážně malé otvory bez kružby) pásy barevného mramoru bohatě zdobený interiér

 10. Stavba dómu byla zahájena ve 13.stol. přestavbou románské baziliky. Vzorem byl kostel v San Galgano. Původní koncepce byla změněna. Dosavadní kostel s kupolí byl použitý jako transept. Nové trojlodí mělo být ke kostelu pravoúhle přičleněno a na protilehlé straně měl vzniknout nový chór. Dóm zůstal nedokončen. Průčelí: tvůrce Giovanni Pisano, inspirace francouzskými chrámy, trojice portálů v dolní části, mohutná rozeta, boční věže (schodiště), bohatá sochařská výzdoba, mozaiky.

 11. Interiér dómu je velice působivý nejen kopulí zdobenou hvězdami. Klenbu podepírají mohutné černobílé mramorové sloupy. Fresky (cyklus od Pinturicchia), sochařská výzdoba (N.Pisano, Donatello a Michalengelo), inkrustovaná mramorová dlažba.

 12. Odkazy: • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/ItaliaSienaTorreMangiaScalaInterna.jpg?uselang=cs • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/ItaliaSienaTorreMangiaCampana.jpg/320px-ItaliaSienaTorreMangiaCampana.jpg?uselang=cs • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Il_campo_view_from_torre.jpg/640px-Il_campo_view_from_torre.jpg • Ostatní fotografie - archiv autorky

More Related