Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V ề dự M ô N TẬP ĐỌC PowerPoint Presentation
Download Presentation
V ề dự M ô N TẬP ĐỌC

V ề dự M ô N TẬP ĐỌC

228 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

V ề dự M ô N TẬP ĐỌC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Xin trân trọng kính chào quý thầy cô. Về dự MôN TẬP ĐỌC Lớp: 4c Giáo viên : Nguyễn Thị Nga

 2. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy đọc đoạn 1, 2 bài Bốn anh tài (phần 1) Cho biết Cẩu Khây có sức khoẻ và tài năng như thế nào ?

 3. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Em hãy đọc đoạn 3, 4, 5 và cho biết mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì ?

 4. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Em hãy quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

 5. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Từ khó : -Lè lưỡi -núc nác -núng thế

 6. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) -Bà đừng sợ, anh em chúng cháu đến đây để bắt yêu tinh đấy. -Bà đừng sợ, anh em chúng cháu đến đây để bắt yêu tinh đấy.

 7. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Đoạn 1: -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm -Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào? -Bản làng

 8. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Đoạn 1: Anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm

 9. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Thung lũng Núc nác Anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ Đoạn 1: -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm Đoạn 2: -Cẩu Khây : Nhổ cây bên đường quật túi bụi. -Yêu tinh : Phun nước ra như mưa. -Nắm Tay Đóng Cọc: Đấm, đóng cọc ngăn nước. -Lấy Tai Tát Nước : tát nước -Móng Tay Đục Máng : Khoét máng

 10. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ Đoạn 1: Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm Đoạn 2: Cuộc chiến đấu của bốn anh tài -Cẩu Khây : Nhổ cây bên đường quật túi bụi. -Yêu tinh : Phun nước ra như mưa. -Nắm Tay Đóng Cọc: Đấm, đóng cọc ngăn nước. -Lấy Tai Tát Nước : tát nước -Móng Tay Đục Máng : Khoét máng

 11. Nếu không đồng ý thì giơ thẻ xanh. • Nếu đồng ý thì giơ thẻ đỏ. Để tìm ra ý nghĩa của câu truyện cô có 3 gợi ý: a) Câu chuyện ca ngợi sức khỏe của bốn anh tài. b) Câu chuyện ca ngợi tinh thần đoàn kết của bốn anh tài. c) Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây.

 12. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Ý NGHĨA: Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây Anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ Đoạn 1: -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm Đoạn 2: Cuộc chiến đấu của bốn anh tài. Cẩu Khây : Nhổ cây bên đường quật túi bụi. -Yêu tinh : Phun nước ra như mưa. -Nắm Tay Đóng Cọc: Đấm, đóng cọc ngăn nước. -Lấy Tai Tát Nước : tát nước -Móng Tay Đục Máng : Khoét máng

 13. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Ý NGHĨA: Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè . Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng.Yêu tinh bỏ chạy . Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại . Anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ Đoạn 1: -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm Đoạn 2: Cuộc chiến đấu của bốn anh tài. Cẩu Khây : Nhổ cây bên đường quật túi bụi. -Yêu tinh : Phun nước ra như mưa. -Nắm Tay Đóng Cọc: Đấm, đóng cọc ngăn nước. -Lấy Tai Tát Nước : tát nước -Móng Tay Đục Máng : Khoét máng

 14. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Ý NGHĨA: Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè . Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng.Yêu tinh bỏ chạy . Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại . Đoạn 1: Anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm Đoạn 2: Cuộc chiến đấu của bốn anh tài. Cẩu Khây : Nhổ cây bên đường quật túi bụi. -Yêu tinh : Phun nước ra như mưa. -Nắm Tay Đóng Cọc: Đấm, đóng cọc ngăn nước. -Lấy Tai Tát Nước : tát nước -Móng Tay Đục Máng : Khoét máng

 15. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập đọc Bốn anh tài ( Phần tiếp theo ) Ý NGHĨA: Câu chuyện ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây Anh em Cẩu Khây được bà cụ giúp đỡ Đoạn 1: Trong câu sau : -Vắng teo,chỉ còn một bà cụ, nấu cơm Bốn anh em tìm tới chỗ yêu tinh ở. Cuộc chiến đấu của bốn anh tài. Em cho biết đây là kiểu câu gì? Xác định chủ ngữ trong câu? Đoạn 2: Cẩu Khây : Nhổ cây bên đường quật túi bụi. -Yêu tinh : Phun nước ra như mưa. -Nắm Tay Đóng Cọc: Đấm, đóng cọc ngăn nước. -Lấy Tai Tát Nước : tát nước -Móng Tay Đục Máng : Khoét máng Đây là kiểu câu Ai làm gì? Bốn anh em / tìm tới chỗ yêu tinh ở. CN

 16. Xin trân trọng kính chào quý thầy cô.