Download
catalunya a cuba un amor que fa hist ria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Catalunya a Cuba, un amor que fa història PowerPoint Presentation
Download Presentation
Catalunya a Cuba, un amor que fa història

Catalunya a Cuba, un amor que fa història

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Catalunya a Cuba, un amor que fa història

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Catalunya a Cuba, un amor que fa història Cicle de xerrades: La riquesa de la Interculturalitat Organitza: ACISI, Flora Royo

  2. Catalunya a Cuba

  3. El llegat català a Cuba • El primers catalans 1492-1778: Cristòfol Colom al 1492, l’expedició des de Barcelona al 1493: 17 navilis i 1.500 homes: Bernat de Boïl, Ramon Paner, Jaume Ferrer de Blanes, Pere Margarit, Miquel de Ballester, Joan Millan… • Fer les Amèriques: el gran moment del segle XIX: els Partagàs, Samà, Gumà, Baró, Güell… • Arquitectura i pensament: el llegat de les pedres i de les idees, modernisme, antiespanyolisme…

  4. Cuba a Catalunya: el llegat dels indians “Bo! Ja tenim aquí l’americano... Porta una cadena de rellotge d’or massís, gruixuda... gruixuda com una corda de pou... Duu sis brillants, i el més petit és com un cigró...”. De Jeroni Zanné, a Història de Jaume Pi, (1913)