Download
v lkommen till n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till

Välkommen till

202 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Välkommen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkommen till KICK-OFFBRIDGELÄRARE

 2. Presentation av Calle R Civilt • Gymnasielärare i matematik/fysik som sedan 17 år arbetar med tjänsteplanering och schemaläggning på en av landets största gymnasieskolor. • Bridgeadministration • Sedan 1994 ordf i distriktsförbundet Östra Mellansvenska BF • 2004 -2011 arbetat i WBFsstab vid VM och OS • 2007ordf i Svensk Bridges Tävlingskommitté (medlem av samma kommitté sedan 2001) • En av landets sju tävlingsledare på nivå Steg 3Elit • Leder kurser i bl a spelteknik på Filbyter Bridge Bridgemeriter Ett antal…

 3. Program Fredag 20 september 17.30-17.45 Kort presentation av deltagarna 17.45-19.00 Kort presentation av vilka kurser som erbjuds på den egna klubben under en säsong Lördag 21 september 09.30-11.00 Hur rekrytera nya spelare? Reklam och marknadsföring. 11.30-13.00 Metodik och pedagogik; tips och tricks 14.00-15.30 Olika läromedel på marknaden 16.00-16.45 Från kurs till spel på klubb 17.00-18.30 Vikten av struktur i utbildningen 18.30-19.00 Steget från en kurs till nästa Söndag 22 september 09.30-10.30 Sammanfattning, utvärdering och avslutning

 4. Presentation av deltagarna

 5. Klubbens kurser under en säsong • Vilka kurser ger ni? • Hur många deltagare och hur stor kursavgift? • Hur stor andel fortsätter spela på klubben? • Finns separat tävlingstillfälle för noviserna? • Hur slussas de in i ordinarie verksamhet? • Vilka problem stöter ni på där ni känner att det är svårt att ge bra svar till kursdeltagaren?

 6. Förberedande åtgärder före bridgekurs Rekrytering

 7. Tiden • Vi måste vara ute i god tid. Det innebär att en rekryteringskampanj med efterföljande kurs mm bör planeras åtminstone 6 månader i förväg!

 8. Delaktighet • Se till att så många som möjligt av klubbens medlemmar blir delaktiga i arbetet. • De behöver verkligen inte vara med hela tiden – men att man på något sätt är med kommer att höja intresset och med all sannolikhet ge bättre resultat!

 9. Vi måste ha ett mål! • Kärnfrågan är: Hur många bord VILL VI HA på kursen? • Vad är idealiskt? - Ur lokalperspektiv - Hur många lärare finns? - Vilken nivå på kursen? • Sen måste man ställa sig frågan: Vad är realistiskt? • Analysera och försök gruppera. - I vilken ålderskategori?- Var ska de helst bo?- Andra krav/önskemål? Ett mål skulle kunna se ut så här:Vi vill ha 18 deltagare till en kurs, de ska bo i staden x och de ska vara under 45 år gamla.

 10. Övergripande mål • Det övergripande målet med hela aktiviteten är dock vare sig rekryteringen eller bridgekursen i sig. • Det övergripande målet är nämligen resultatet i slutänden. Hur många kommer att börja spela på er klubb?

 11. Fortsatt planering… • När börjar kursen? • Var ska den hållas? • Hur mycket kostar det? • Vilket material ska användas? • Vem beställer material? • Får vi bidrag från kommun/SISU etc? • Brickor – hur får vi sådana? • Bord och övrigt material? • Vem är bridgelärare? Finns det fler som kan hjälpa till? • Kaffeservering och fika? • Hur betalar man? • Vägbeskrivning? • Vilka kursdagar är inplanerade? • Vem är arrangör? • Med ett mål i bagaget är vi klara att börja rekrytera – nästan… • Vi ska ju rekrytera till en bridgekurs, men… … det finns några frågor att besvara först…

 12. På vilka sätt kan vi nå ut? • Med svaret på de tidigare frågorna är vi klara att ta fram: • Affischer • Flygblad • Visitkort • Annonser • Radio/TV reklam • Med mera…

 13. Strategi • Tydlig målbild genom att besvara:- Varför? - När? - Var? - Hur?- Vem? • Genom ordning på sina papper och planer går allt mycket lättare!

 14. Budget • Att genomföra en kurs, med rekrytering, uppföljning och allt kostar pengar. • Red ut med klubben vad det finns för resurser att tillgå och vad saker och ting får kosta. • Gör en Budget för er kurs! • En klubb borde avsätta resurser för rekrytering. Det måste få kosta pengar! Allt är ju en investering för framtiden.

 15. Metoder • När man funderar kring en sån här uppgift är det bra att förutsättningslöst kunna slänga upp en boll i luften och ”hjärnstorma”. • Uppgift:Du ska sälja 20 kg hjortron och få så bra betalt som möjligt. Hur gör du? Annons Ica HJORTRON Affär Konsum Privat Fia 070-4543245 -Erbjuder 30:-/kg

 16. Marknadsföring • Gör en mind-map på hur ni ska nå ut med ert budskap. • Sätt prislapp ca på vad varje grej antas kosta. • Våga vara annorlunda!- Ex. sega råttan

 17. Listor • Anmälningslista - utse en person som tar hand om alla anmälningar. • Checklista - utse en person som skriver ned vad som ska göras och håller koll så att det blir gjort

 18. Genomför planerade aktiviteter • Var förberedd • Kom i tid • Smält in i mängden, slips passar inte i skola som exempel. • Hälsa med handen! • Sälj budskapet • Skriv upp intresserade • Lämna ditt infoblad!

 19. Utvärdera din rekrytering • Vad var bra? • Vad fungerade inte? • Varför är det så? • Vilket kan vi ändra på? Summera och kom ihåg tills det är dags nästa gång att göra om något liknande! • Ett tips är att strukturera i tre grupper.- Före arrangemanget- Under arrangemanget- Efter arrangemanget

 20. Dags att ha kurs snart  • Det ni nu har lärt er är applicerbart på allt som har med klubbens verksamhet att göra. • Man kan använda samma metoder för att rekrytera spelare till en tävling eller vad som helst. • Er fantasi och era behov sätter gränserna.

 21. Dags att hålla kurs Hur görman?

 22. Information om kurspasset • Allt runt omkring- Vi går igenom de praktiska detaljer du måste ha på plats för att kunna hålla kurs. • Pedagogik & Tricks - Vi går igenom olika sätt att lära ut bridge. 3. Litteraturen - Vi ägnar störst uppmärksamhet åt Den Rätta Vägen, men kikar även på övrigt material. 4. Övrigt - Vi går igenom vad det finns för hjälpmedel. T ex Internet, Spelträning, Specialkortlekar, CD.

 23. Lokal Vilka förutsättningar har din klubb? - egen lokal - hyr från gång till gång - spelprogram? Allt beror på målsättningar och förutsättningar? Fundera på lämplig lokal! En bra lokal har plats för det antal bord du vill ha på din kurs. Det märkliga är att det kan tyckas att ex. 16 deltagare är bra tal. Faktum är att 18 är bättre! Med så många deltagare är oftast en eller två borta, så det är bra att vara någon extra redan från start!

 24. Vilken materiel behövs? • Lärarhandledning • Kursböcker • Whiteboard • Pennor • OH/Bildkanon • Kaffe, te och fikabröd/mackor • Vi behöver bord och budlådor • Färdiglagda brickor. Ett exemplar till varje bord. Färdiga dupliceringsfiler finns för brickläggning • Protokoll

 25. Inbjudan • Efter att ha rekryterat sitter vi på en lista innehållande Namn, adress, postadress, e-mail och telefon. • Ta personlig kontakt – stöt på! • Skicka ut inbjudan kring var de ska bege sig med karta och parkerings-hänvisning.

 26. Spelträning • I kursboken som innehåller 10 kapitel är det 8 givar för spelträning till varje kurstillfälle. Givarna är anpassade för vad som ska läras ut. • Till varje kapitel finns också hemuppgifter som de ska göra. • Gå igenom föregående veckas hemuppgifter sist i lektionen innan de går hem för att se att alla är med på noterna. • Dina elever behöver spelträning, ju mer desto bättre. • Genom kortleken de får när de köper kurspaketet, kan de själva lägga givarna och träna hemma.

 27. Frågor ska ställas! • Att ha elever som sitter och kliar sig i skallen och funderar på vad du babblar om är inte bra. Se till att de redan från start får en öppen dialog och kan avbryta när de så önskar. • Tänk på att inget är självklart i bridge!

 28. 5-20 minuter • Alla människor fungerar olika. • Du har mellan 5-20 minuter på dig att vara intressant och vara kapabel att lära ut något, sedan är deras tankar någon annanstans. • Allt ditt viktiga måste komma i början av lektionen. Korta, koncisa och tydliga exempel. • Låt dem sedan spela övningsgivarna och gå igenom dem i praktiken där de får lägga upp givarna på bordet och spela om dem med öppna kort för att förstå spelidén.

 29. Stor skillnad • Det är en väldig skillnad på att lära ut till ett gäng yngre förmågor än en samling pensionärer! • Att blanda de två kan fungera, men leder oftast till att de yngre sitter och stönar i lektion tre. • Inlärningshastigheten är mycket snabbare hos yngre. De är heller inte lika rädda att göra fel.

 30. Förväntningar • Många av dina elever har ingen illusion av att börja spela bridge på klubb. • Ditt mål är att få dem att spela bridge på klubb, så var noga med att ta reda på vad de har för förväntningar inför kursen och försök styra dem under resans gång mot ditt mål! • Det glöms bort, vilket leder till att många aldrig tar steget till klubb, utan blir hobbyspelare på ”hemma-hos”-kvällar.

 31. Den första lektionen • Hur betalar de sin avgift? • Trivselfrågor: Red ut vilket tidsschema ni ska ha, gå igenom hela höstens/vårens program så att alla kan planera. Uppehåll för påsk m m. • Gå igenom och sätt upp mål tillsammans med dem. T ex: ”Vid avslutad kurs ska ni med glädje kunna tävlingsspela på vår klubb.” • Många nya ansikten möts för första gången. • Se till att stilla deras nyfikenhet genom att de får berätta själva vilka de är, glöm inte dig själv. • Se till att du som kursledare tar alla i hand när de kommer in i lokalen. Personlig kontakt genom handslag skapar förtroende.

 32. Provbridge • Ett bra sätt att komma igång för att snabbt förklara spelets grundidé är att spela provbridge. • Den tar lite drygt 1 timme att arrangera.

 33. Personliga råd • Var naturlig • Om du inte kan svara, säg att du återkommer – och gör det! • Tyck om dina adepter • Ge beröm • Säg inte: ”Det är lätt…”, för det är det inte! • Använd hjälpmedel • Berätta INTE hur DU spelar/bjuder – det är oftast ointressant för dem! • Fråga mycket – för dialog • Låt dem lösa problemen • Underskatta inte eleverna • Alltid exempel först, låt dem prova – sen analys • Prata inte för länge – låt dem spela istället • Repetition innan man går hem varje gång.

 34. Fler personliga råd • Renodla och isolera problemen och gör dem övertydliga. T ex: slå en mask. • Prata svenska, inte bridgespråk! • Avbryt aldrig galenskaper! Låt dem göra fel och utvecklas i egen takt. • Analysera aldrig i detalj, det går över huvudet på dem. • EK432 • kn109 I förhållande till • EK975 • kn103

 35. Att jobba med OH eller Power Point • Se till att begränsa informationsflödet – täck över det du inte talar om eller ta fram informationen steg för steg. • Inte för mycket text på varje sida • Lättläst

 36. Lektion 1 - kursinnehåll • Räkna kort • Sortera färger • Spela ett kort • Vad är ett stick • Saka • Markering av stick – varför? • Med och utan trumf • Spelförare • Träkarl • Utspelare • Försvarsspelare • Godspela färg • Hur vinner man? • Protokoll

 37. OH-stöd/Power Point • Färdiga bilder till varje lektion. • Du kan få hela datafilen och själv kunna få ändra göra tillägg i den. • Många elever vill ha kopia på papper– kolla med dem. De kan skriva ut själva från Internet.

 38. Hemuppgifter • SpecialkortlekMed kurslitteraturen följer en kortlek, där kan eleven själv lägga varje giv från föregående lektion och provspela om dem på hemmaplan eller försöka analysera vad som händer när man provar si eller så. • CD skivaMed kurslitteraturen följer också en CD-skiva. Den är förpro-grammerad med de givar som man spelar på kursen. Så, har dator hemma kan man spela och träna i egen takt.

 39. Nybörjarträffen • Förbundet arrangerar årligen en tävling för landets nybörjare. • Tävlingen har numera egen final på Bridgefestivalen. • Tävlingen räknas samman som simultan över hela landet.

 40. Vad är det viktigaste? • De ska ha haft trevligt och roligt • De ska ha fått nya vänner och bekanta • De ska ha fått chansen att lära sig spela bridge Förhoppningsvis har de fått en hobby som ”räcker” resten av deras livstid.

 41. Kursmaterial på marknaden

 42. Provbridge – vad är det?

 43. Att få eleverna fortsätta spela Från kurs till klubb

 44. Grundbult i Bridgeklubben • Vad vill klubben? • Vill man verkligen ha nya spelare? • Är de gamla luvarna införstådda att de måste göra uppoffringar? • Hur är läget i er klubb? Sätt på ett par kritiska glasögon och granska:- Tävlingarna- Funktionärerna- Infrastruktur- Service- m mFinner ni något som måste ändras? Klubbens trivselfaktor kommer att vara avgörande om ni lyckas!

 45. Klubben X – Mission Impossible • De har en egen klubb. • Spelar inte utanför ”sin” vardag • Samma program år ut och år in • Några förståsigpåare • Glansperiod i slutet av 70-talet med ca 10-12 bord per vecka. • Successivt mindre, nu: - 25 medlemmar - 3 bord Diskutera: Vem vill börja spela på en sådan här klubb?