1 / 42

kroppen er ”det nye sort” i behandlingen

Fysioterapi og spiseforstyrrelser Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser 4. November 2013 fysioterapeut Britta Thougaard. kroppen er ”det nye sort” i behandlingen. kroppen er ”det nye sort” i behandlingen. Fysioterapeut i psykiatrien siden 1987 Uddannet 1985 i Holstebro

margie
Télécharger la présentation

kroppen er ”det nye sort” i behandlingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FysioterapiogspiseforstyrrelserDansk Selskab for Spiseforstyrrelser4. November 2013fysioterapeut Britta Thougaard

 2. kroppen er ”det nye sort” i behandlingen

 3. kroppen er ”det nye sort” i behandlingen

 4. Fysioterapeut i psykiatrien siden 1987 Uddannet 1985 i Holstebro Pæd. Dip. Institut for Idræt 2006 KOK-uddannelsen 2010

 5. program fysisk aktivitet som integreret del af behandlingen kropsopfattelse (sund og syg..) fysioterapi i kropsgruppe

 6. Use the Body and forget the Body Finn Skårderud og Liv Duesund: Behandling af anorexi med tilpasset fysisk aktivitet APA = Adapted Physical Activity

 7. Abstract: Overbekymring om figur og vægt 7 kvinder med anorexi Tidsbegrænset program med APA Undersøge om social intervention i aktiviteter kan flytte negativ opmærksomhed

 8. Projektet: … … … … … konklusion resultater perspektivering

 9. Fysisk aktivitet i behandlingen Inspireret af Christiane Klein, 1 time/dag efter middagsmåltid afspænding og BAT KB-gruppe daglig 15 min, BAT kropsgruppe (BAT-inspireret) løbegruppe

 10. Fysioterapi-vurderingved behandlings-start 1. fysisk aktivitet, nu og før sygdom 2. kropsopfattelse 3. psykosomatiske gener 4. motivation for fysioterapi??

 11. Fysioterapi-vurdering ved behandlings-start 1. Fysisk aktivitet, - og betydning nu og før sygdommen formål, varighed, planlægning, trang/tvang

 12. Fysisk aktivitet -fortsat social identitet og valg af idræt/sport intensitet og restitution hvad kan kroppen tåle før BMI 18,5? SST’s anbefalinger og fortolkning… motivation for at kunne/ville tage på?

 13. Fysisk aktivitet-definitioner Fysisk Aktivitet:al aktivitet produceret af skelet-muskulaturen som øger energiforbrug væsentlig udover hvileniveau Træning: fys.akt. som gentages regelmæssigt over tid med målsætning om at forbedre form, præstation og/eller helse Motion: fys.akt. som fokuserer på helse/form, og udelukker præstation og konkurrence.

 14. Fysisk aktivitet-hvornår?hvordan? Formål: den unge skal kunne formulere et ”fornuftigt” formål med aktiviteten - måske i første omgang observeret af forældre?? Krav: Somatisk stabil og fortsat vægtøgning som planlagt, restitution i tid og energi

 15. Formål: Fysisk: bedre søvn, bedre fordøjelse, naturlig træt/afslappet, færre smerter, Psykisk: gladere, mere motiveret, mindre angst/bedre angstmestring, bedre (mere tydelig og/eller mere positiv og/eller realistisk) kropsopfattelse

 16. Formål Formål i første omgang beskrevet som fysiske og psykiske, da der (måske) ikke er fysiologisk effekt før BMI er normal/ vejledende > 18.5 (estimeret værdi fra August Krogh Institut)

 17. Walk-and-talk.. Hvordan forvaltes opstart/ dosering/progression af træning/aktivitet hos dig/jer? belønning? effekt? 3 min med sidemand m/k

 18. Case 1 15-årig pige, BMI 16,5, motoriske problemer, svært ved rytme og gulvøvelser i kropsgruppen, vil gerne løbe for at dæmpe angst: Løber 1,5 km 2/ uge med fysioterapeut Effekt? ”kun til i morgen….” Progredierer distancen undervejs i f.t. vægtøgning

 19. Case2 17-årig pige, tidligere håndbold på elite-plan, 2 kg fra sund vægt, mange negative tanker, vil gerne løbe 3 km daglig.. ”..kan du ikke se det, jeg vil gerne løbe og ved, jeg skal spise for ikke at tabe mig, mens ”dem-derinde” gerne vil spise kage hver dag, de burde løbe…”

 20. krops-vulkan-model STRESS/ URO/ ANGST/ 12 11 10…………………………………….”vulkanudbrud”…………………………sårbarhedslinjen 9 8 rumlen/røg/.. 7 6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ADVARSELSLINIEN 5 .lige før man ser / mærker / hører vreden…. 4 3 2 1____________________________________________________f.eks.min., timer, dage, uger____ TID

 21. krops-vulkan-model Fysisk aktivitet og/eller BAT hæver sårbarhedslinjen sænker advarselslinien ved at øge sansning for de kropslige signaler, samt have mestrings-strategier for at komme af med angst/uro/vrede, (ex. løb, kamp)

 22. pause

 23. kropsopfattelse.. duet eller duel mellem sundhed og skønhed

 24. ”Lad Dem ikke narre af det ydre. Der findes kun én virkelighed.”

 25. kropsopfattelse En definition: kropsopfattelsen er det billede, du selv har dannet dig af dit udseende, og de følelser, billedet fremkalder hos dig, samt de domme, du fælder over billedet.

 26. kropsopfattelse/ kropsbillede En definition: kropsbilledet er den mentale projektion vi har af egen krop, og den referenceramme, vi forstår verden ud fra. (Bunkan, 1990) En sammensmeltning af kropsbevidsthed og kropsoplevelse, experience-

 27. 2: kropsopfattelse - Body Attitude Test, 20 spørgsmål: forvrænget/negativ kropsoplevelse - tegning af sig selv, nu og som ”rask” - silhuettegninger: ligner nu, før, ønske - cirkeldiagram: betydning af udseende, velvære, kompetencer

 28. hvad påvirker kropsopfattelsen? ”En kærlig attitude overfor patienten.” ”At kunne ramme den kreative åre” ”At kunne være autentisk i sit udtryk..” ”Bekræftende spejling fra forældre i småbarnsår.” ”At forældre nyder barnets væren og ikke blot dets udseende.”

 29. hvad påvirker kropsopfattelsen? ”reklamer og film, ofte endda med foto-manipulerede billeder.” ”konkurrence i vennegruppen.” ”jamen, det gør da gode oplevelser, hygge med venner eller familie.” ”en sund sjæl i en sund krop”

 30. hvad påvirker kropsopfattelsen? ”hvis man er træningsminded, så skal man bare løbe en tur…” ”jeg tror bare, det er nemmere at sige, man føler sig for tyk end forklare, hvordan man har det, hvis man er ked af det eller har det skidt…” ”hvad er det for noget med det der hylster…”

 31. hvad påvirker kropsopfattelsen? i fysioterapien: BAT fysisk aktivitet: APA (+/- konk.) taktil stimulering kontakt/afgrænsning

 32. kropsopfattelse Mål for fysioterapi / behanding: - at få et realistisk og positivt kropsbillede -at se på de vilkår, man har genetisk og de vilkår, man selv kan påvirke som holdning, træning, kropsbygning - og fremhæve det, man godt kan lide

 33. Walk-and-talk hvordan påvirkes kropsopfattelsen? hvilke elementer i behandlingen påvirker kropsopfattelsen? -eller er det bare noget, personer med en spiseforstyrrelse skal lære at leve med?

 34. kropsopfattelse Erfaringer med Body Attitude Test: Patienter: score gnsn. 60 – 80 ved beh.start Score gnsn. 40 – 50 ved beh. afslutning Mini-projekt med studerende, 23 – 47 år, gnsn alder 29. 20% scorer > 35 (gnsn. 27) min.8, max 66

 35. Projekt om kropsopfattelsehos unge Samle og opgøre patient-materiale Litteratur-søgning om andre us/projekter Kontakt til skoler: 8. 9. og 10. kl., efterskoler, gymnasier, evt. andre studie-steder Fokus-interview, med mindre gruppe + lærere, Body Attitude Test til alle, evt. kropsbillede-test

 36. kropsgruppe Formål: At den unge i gruppe kan arbejde med sammenhæng mellem krop og psyke. At mærke de kropslige signaler og lære at forstå og reagere adækvat på signalerne.

 37. kropsgruppe BAT kontakt-improvisation lege og pædagogisk drama gymnastik: tilgodese bevægelses-kvaliteter ift koordination, balance, rytme, bevægelighed, bevæge-harmoni, (og lidt kondition og styrke)

 38. BAT 4 dimensioner af bevægekvalitet: fysiske: form, strukturelle fysiologiske: rytme, flow, elasticitet psykoklogiske: udtryk, opmærksomhed, kontakt eksistentielle: bevidsthed

 39. BAT Balance: forbinder det fysiske med det fysiologiske Vejrtrækningen: forbinder det fysiologiske med det psykologiske Nærvær: forbinder det psykologiske med det eksistentielle

 40. kropsgruppe Kontakt-improvisation: ”your first initial partner: yourself!! your second initial partner: the ground And after that, you can start contact to others”

 41. kropsgruppe film-klip øvelse

More Related