Download
v ik t ik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vĺčik Tĺčik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vĺčik Tĺčik

Vĺčik Tĺčik

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vĺčik Tĺčik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vĺčik Tĺčik Mgr. Lýdia Rezničáková

 2. Básničku prečítaj, všetky ĺ zakrúžkuj! 2 Lienka ti prezradí, koľko krát sa tu písmenko ĺ nachádza.

 3. 2 Chodí Vĺčik po chodníčku, pod jabloňou stretne líšku. „Milá líška, líška milá- ako stĺp si sa tu postavila. Čo tu robíš, čo tu chceš?“

 4. 2 „Milý Vĺčik, iste vieš, že tu blízko býva jež. Ten jabĺčka sladké má- pravdu poviem- som hladná“.

 5. 1 Na ježka už pasca čaká- ježko sa však nenaľaká. Je už starý, lieči kĺby a trošku sa už aj hrbí.

 6. 1 Ježko svoje jabĺčka do pivnice všetky dá. Pochutná si na nich veru: „Vlk a líška mi ich nezoberú!“

 7. 3 Líška Ryška, Vĺčik Tĺčik takú pascu schystali- do pivnice za stĺpikom tam sa v noci schovali.

 8. 3 Po jabĺčka ježko prišiel, prázdnu misku veru našiel. Všetky jeho jabĺčka zjedli vĺčko a líška.

 9. Doplň správne l alebo ĺ . k t p k o s v č i k č i k V T h b o k á h b k a k b y k o b ú k k j a b č k a s t p i s j í a b a š k d a k ý Ja to viem!

 10. Verím, že sa vám darilo.Dovidenia. VIAC • Mgr. Lýdia Rezničáková • Šablóna PaedDr. Eva Dzurková

 11. Vyfarbi si vlka a jabĺčka. Vetu prepíš. Vĺčik Tĺčik zjedol tri jabĺčka. KONIEC