Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תוכנית "בזכותם" סיוע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם PowerPoint Presentation
Download Presentation
תוכנית "בזכותם" סיוע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם

תוכנית "בזכותם" סיוע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

תוכנית "בזכותם" סיוע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. תוכנית "בזכותם" סיוע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם

 2. תוכנית "בזכותם" רקע כללי • כיום חיים בישראל כ – 280,000 ניצולי שואה • מתוכם 90,000 חיים מתחת לקו העוני • לפי ההערכות בכל יום הולכים לעולמם 30 ניצולי שואה בממוצע • אוכלוסיית הניצולים הולכת ומזדקנת ולפיכך צפוי גידול במספר הניצולים בני 80+ , אשר יגיע לשיא בשנת 2025.

 3. תוכנית "בזכותם" מטרות • סיוע במיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה ע"י מתנדבים – הנגשת הידע וסיוע במילוי טפסים • היעד הוא להגיע למקסימום אפשרי של ניצולי שואה • חיזוק הקשר עם ניצולי השואה • חיזוק תחושת הערבות ההדדית בחברה הישראלית • חינוך לאהבת הארץ • תיעוד והנצחה

 4. תוכנית "בזכותם" ועידת התביעות הסוכנות היהודית מנהלת התוכנית: המועצה הלאומית להתנדבות בישראל הדרכה בתחום הפסיכו סוציאלי: עמותת "אלה" הדרכה בתחום מיצוי זכויות: עמותת "אביב לניצולי השואה" מוקד טלפוני עמותת "רוח טובה" צוות מומחים

 5. לתוכנית שתי רשימות של ניצולי שואה: א. רשימה של 5000 ניצולי שואה מוועידת התביעות ב. רשימה של ניצולי שואה שפנו לתוכנית באופן יזום ניצולי שואה

 6. ניצולי שואה תמונת מצב

 7. מתנדבים גיוס ה"מועצה הלאומית להתנדבות בישראל", האחראית על גיוס והפעלת המתנדבים, מגייסת לתוכנית את מיטב המתנדבים בארץ, ומייחסת חשיבות רבה למחויבות האישית והמוסרית של המתנדבים כלפי ניצולי השואה.

 8. מתנדבים יעוד למתנדבים שני תפקידים: א. לבקר את ניצולי השואה בבתיהם, להנגיש עבורם את הידע בתחום הזכויות ולסייע להם במילוי טפסי בקשה לקבלת רנטות, מענקים והטבות. ב. לסייע לניצולי השואה בימי מיצוי זכויות מרוכזים בסיוע יועצים מעמותת "אביב"

 9. מתנדבים הכשרה • לקראת מילוי תפקידם יעברו המתנדבים הכשרה בת שתי סדנאות: א. סדנא בנושא זכויות ניצולי השואה – תועבר ע"י עמותת "אביב לניצולי בשואה" ב. סדנא בנושא הפסיכו סוציאלי שבמפגש עם ניצול השואה – תועבר ע"י עמותת "אלה"

 10. מתנדבים פעילות • לאחר ההכשרה יקבלו המתנדבים רשימה של 5 ניצולי שואה באזור מגוריהם ופרטי התקשרות עימם. • כל מתנדב מתחייב לסייע למינימום 10 ניצולי שואה, בשאיפה ל – 20 ניצולים • במהלך הפעילות עומד לרשות המתנדבים צוות מומחים במוקד הטלפוני אליו יוכלו להפנות שאלות מקצועיות העולות במהלך ההתנדבות עם ניצול השואה, וכן יתחייבו למפגשי רענון קבוצתיים. צוות המומחים: 073-7005815

 11. תוכנית "בזכותם" דרכי פעילות מתנדבים פורום שאלות ותשובות בפורטל התנדבות בישראל פעילות במוקדים קבוצות מתנדביםלבקר בבתי אבות ימי מיצוי בשיתוף פעולה עם ערים ביקור בבית הניצול ייעוץ טלפוני/אינטרנטי מתנדבים יופעלו במוקדים אליהם יוזמנו נציגי שואה באמצעות פרסום במועדוני קשישים. הזמנת ניצולי שואה מועידת התביעות פנייה למומחים • יזום שיתופי פעולה עם מחלקות רווחה בערים. • הפעלת ימי מיצוי זכויות. • רשימת בתי אבות ומרכזי אם. • ארגוני קבוצות מתנדבים. • קבוצות מתנדבים + שני יועצים של עמותת "אביב". • מילוי טפסים. חזרה לניצוללהמשך טיפול

 12. מתנדבים תמונת מצב

 13. פריסה ארצית מתנדבים - ניצולים

 14. תוכנית "בזכותם" הזמן דוחק והמלאכה רבה, בעת הזו ראוי להתאחד סביב נושא כה חשוב וכאוב זה,  ולפעול ללא לאות להגשמת זכויותיהם של מי שבזכותם אנו פה !

 15. תוכנית "בזכותם" אנו מאחלים לכם בהצלחה!