Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hath Khaan Vathee Toon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hath Khaan Vathee Toon

Hath Khaan Vathee Toon

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hath Khaan Vathee Toon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hath KhaanVatheeToon

  2. Hath KhaanVatheeToon, HaleenPiyo, HaleenPiyo; Jholeeya Men Jaanib! JhaleenPiyo, JhaleenPiyo! Hath KhaanVatheeToon

  3. JagatJeeLaheenPiyo, LaalanToonSambhal! HikHik Jo Aaheen, ToonHeen Ta Rikhpaal! Hath KhaanVatheeToon

  4. Vathee Hal MukhayToon, JitayToonHeenChaheen; Moo-ee Jo MaalikToonHeen Ta Aaheen! Hath KhaanVatheeToon

  5. Hit Hut Jo Aaheen, IkToonHee Swami; Po-ay ChintaaKehree, Kehree Be-aaraamee? Hath KhaanVatheeToon

  6. RakheeJit Ai Nuri, SanmukhVihaar; Anjali-a Jo Aaheen, ToonHee Ta Aadhaar! Hath KhaanVatheeToon ***