Download
opp offentligt privat partnerskab nogle betragtninger om finansiering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPP – Offentligt / Privat Partnerskab Nogle betragtninger om finansiering PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPP – Offentligt / Privat Partnerskab Nogle betragtninger om finansiering

OPP – Offentligt / Privat Partnerskab Nogle betragtninger om finansiering

147 Views Download Presentation
Download Presentation

OPP – Offentligt / Privat Partnerskab Nogle betragtninger om finansiering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OPP – Offentligt / Privat PartnerskabNogle betragtninger om finansiering • Egil Rindorf • Afdelingsdirektør • Eksport og Projektfinansiering • Nordea Bank Danmark • egil.rindorf@nordea.com 18 November 2004

 2. Den private finansierings rolle i OPP • Den private finansiering i OPP er et redskab – ikke et formål • OPP ≠ Brugerbetaling

 3. Den private finansierings rolle i OPP • Antagelse 1:- at der er en fælles opfattelse af formålet med OPP

 4. Den private finansierings rolle i OPP • Antagelse 2:- at formålet ikke i sig selv er at fremskaffe finansiering!

 5. Den private finansierings rolle i OPP • Privat finansiering falder i 2-3 dele: • Egenkapital • Anden ansvarlig kapital • Lånekapital

 6. Den private finansierings rolle i OPP • Privat finansiering er nødvendig for at skabe de effekter, som er ideen med OPP

 7. Den private finansierings rolle i OPP • ”Keep an eye on the ball”

 8. Den private finansierings rolle i OPP • OPP er en udbudsform, der ved sin måde at anvende motivationsfaktorer totalt set skaber mere værdi for pengene - det er det, der er det vigtige!

 9. Den private finansierings rolle i OPP • For de private aktører er den ”gamle” udbudsform i virkeligheden lettere og mindre ansvarspådragende.

 10. Den private finansierings rolle i OPP • OPP kræver tilpasninger fra den private sektor – måske mere end af de offentlige udbydere.

 11. Den private finansierings rolle i OPP • For at kunne tage finansielt ansvar skal tilbudgiver være langt stærkere funderet end ved et almindeligt udbud.

 12. Den private finansierings rolle i OPP • En fysisk leverance leveres på een gang • Kvalitet leveres over tid

 13. Den private finansierings rolle i OPP • OPP etablerer et sammenfald af interesser mellem udbyder og opgaveløser- til gavn for udbyder- på ”bekostning” af tilbudgiver (i hvert fald for en snæver betragtning).

 14. Den private finansierings rolle i OPP • “If it doesn’t work – somebody takes a hit!”Alan Gillman, Skanska BOT

 15. Den private finansierings rolle i OPP • Sammenfaldet består i at der etableres samtidighed mellem kvalitet og betaling over en væsentlig del af projektets levetid

 16. Den private finansierings rolle i OPP • Ingen behovsløsning => ingen penge!

 17. Den private finansierings rolle i OPP • For at udbyder har en reel magt til at gennemtrumfe at der leveres den kvalitet der betales for, må der være tale om udskudt betaling (=> finansieringsbehov)

 18. Den private finansierings rolle i OPP • Hvis kvaliteten ikke er efter forskriften står den private investor ”først på mål”

 19. Den private finansierings rolle i OPP • Derefter står långiverne for tur

 20. Den private finansierings rolle i OPP • Det betyder, at hvis ordregiver ikke får hvad han har bestilt, ja så beholder han sine penge.

 21. Den private finansierings rolle i OPP • Og det betyder at ansvaret bæres af nogen, der har noget at have ansvaret i – både på kort og på lang sigt.

 22. Den private finansierings rolle i OPP • OPP brugerbetaling • Brugerbetaling  finansieringsgrundlag

 23. Den private finansierings rolle i OPP • Ethvert projekt med et positivt samfundsmæssigt afkast bør i princippet etableres

 24. Den private finansierings rolle i OPP • Det samfundsmæssige afkast spindes af mange tråde

 25. Den private finansierings rolle i OPP • Brugerbetalingen er ikke udtryk for det samfundsmæssige afkast

 26. Den private finansierings rolle i OPP • Brugerbetaling inddrager en del af værdiskabelsen

 27. Den private finansierings rolle i OPP • Brugerbetaling kan udgøre et grundlag for finansiering – antaget at brugerbetalingen i sig selv har et formål

 28. Den private finansierings rolle i OPP • Brugerbetaling reducerer det samfundsmæssige afkast

 29. Den private finansierings rolle i OPP • I så fald sætter nutidsværdien af den forventede brugerbetaling overgrænsen for, hvad projektet må koste

 30. Den private finansierings rolle i OPP • Brugerbetalingen kan (let) få et niveau, der eliminerer den samfundsmæssige gevinst

 31. Den private finansierings rolle i OPP • Usikkerheden om indtægtsgrundlaget er en risiko, som den offentlige udbyder i virkeligheden ofte ikke ønsker at give private en interesse i

 32. Den private finansierings rolle i OPP • Og hvis brugerbetalingen sætter projektets begrænsning afskæres det offentlige fra at foretage politisk betingede prioriteringer

 33. Den private finansierings rolle i OPP • I øvrigt kan det være svært at definere en objektiv sammenhæng mellem nytteværdi, investering og brugerbetaling

 34. Den private finansierings rolle i OPP • Og endelig kan brugerbetaling fratage politikerne fremtidig fleksibilitet

 35. Den private finansierings rolle i OPP • Brugerbetaling og OPP bør overvejes hver for sig – de er ikke hinandens forudsætning

 36. Den private finansierings rolle i OPP • Men ønsker man at overføre brugsrisikoen til det private vil dette også kunne lade sig gøre – mod en risikopræmie, og mod at man giver projektet råderum til at prissætte

 37. Den private finansierings rolle i OPP • OPP er en fremragende idé • Men virkningen skal søges på omkostninger og kvalitet – ikke på indtægtssiden

 38. Den private finansierings rolle i OPP • Der er ikke noget svært ved OPP • Det der er svært er at bryde vanetænkningen