Download
ra unalni tvo in dokumentiranje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE

RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE

227 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAČUNALNIŠTVO IN DOKUMENTIRANJE 5. INTERNET Velenje, šolsko leto 2006/07

 2. Kaj bomo spoznali? • Kaj je internet? • Protokol delovanja • Osnovni pojmi • Sestava medmrežja • Kaj potrebujemo za uporabo? • Storitve interneta • Zgodovina in prihodnost • Glavni problemi medmrežja

 3. Kaj je Internet? • Internet je svetovna povezava računalnikov (mreža). • Računalniki so med seboj povezani in tvorijo medmrežje. To povezavo tvorijo milijoni računalnikov po vsem svetu. • To tvori največje globalno omrežje vseh omrežij.

 4. Protokol delovanja • Transmission Control Protocol / Internet Protocol (protokol – standard, na katerem temelji delovanje interneta). • Vsebina TCP / IP: • Določa adresiranje in prepoznavanje adres, • Način pošiljanja podatkov, • Prepoznavanje usmerjanja (maska podomrežij), • Prepoznavanje različnih operacijskih sistemov …

 5. Osnovni pojmi • IP naslov • To je ime računalnika ali strežnika v medmrežju: • Ime sestavljajo štiri števila (0 -255), ki so ločena s piko. Primer: 193.2.1.66 – Arnes 194.249.251.2 – ŠCV • Števila, ki se v naslovih ne uporabljajo so: 0, 127 in 255 (127 – lokalno, 255 – rezervirana za omrežno masko – lokalno)

 6. Osnovni pojmi • URL (Uniform Recource Locator) • URL je enolični naslov dokumenta – naslov strani v omrežju, vključno z lokacijo in protokolom. • Primer: http://www.velenje.com http://www.scv.si • DNS (Domain Name System) • Ime domene, ki za nas uporabnike nadomesti številčno označevanje IP naslova) • Primer: www.siol.net

 7. Osnovni pojmi • Pomen IP naslova 193.2.1.66 Domena – tip mreže A Domena – tip mreže B Domena – tip mreže C Številka računalnika v internetu

 8. Osnovni pojmi • Sistem domene v povezavi z branjem URL naslova www.arnes.si Domena Poddomena - globalna Računalnik v interenetu

 9. Amerika: .com – komerciala .edu – izobraževanje .mil – vojska .gov – vlada .net – omrežja .org – organizacije … Ostali svet (po ISO) .si – Slovenija .hr – Hrvaška .uk – Velika Britanija .jp – Japonska .it – Italija … Osnovni pojmi

 10. Osnovni pojmi • HTML (HyperText Markup Language): • so nepogrešljivi protokoli jezika, ki se uporablja za pisanje dokumenta za splet. • www (World Wide Web): • To je zbirka http strežnikov, ki zagotavljajo iskanje in dostop do internetnih resursov. • Home Page (Domača stran): • To je glavni dokument v organizaciji www strežnika.

 11. HTML • Hypertext Markup Language): navodila brskalniku (angl. Browser), kako naj prikaže stran • Primer: <html> <head> <title>Moja prva stran</title> </head> <body> <h1>Pozdravljen svet!</h1> Tole kar gledate je moja prva spletna stran! </body> </html>

 12. Osnovni pojmi • HTML pregledovalnik (Browser) • To je program, s katerim si ogledujemo HTML dokumente in iščemo informacije ter izvajamo ostale storitve: • Mozilla Firefox • Internet Explorer • Opera • …

 13. Osnovni pojmi • HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol): • To je način prenosa HTML datotek preko interneta. • Prenos poteka med www strežnikom in HTML pregledovalnikom. • Splošna oblika označevanja je: • protokol: pot • Primer: http://194.249.251.2:80/~pters/index.html

 14. Osnovni pojmi • HTTP Server (strežnik) • To je omrežni program, ki odgovarja na zahteve lokalnih in oddaljenih računalnikov po HTML datotekah. • Hypertext • To je besedilo, slike …, ki vsebujejo povezave na druge elemente.

 15. Kako je Internet zgrajen? • Hrbtenica (backbone) je sestavljena iz največjih omrežij, ki so v lasti največjih ISP – internet service provider družb (tudi državne). • Vozlišča so povezana z izredno hitrimi vodi (optika). Najgostejše povezave so v ZDA, Evropi, na Japonskem - povezave s podoceanskimi kabli. • Omrežje je redundantno: če izpade eno vozlišče, se promet preusmeri (kar se znotraj dobro omreženih držav skoraj ne pozna na hitrosti, pač pa če je prekinjena medcelinska povezava). Do končnih vozlišč rezervne (backup) linije.

 16. Primer 1: ZDA

 17. Primer 2: ARNES (Slovenija) Komunikacijsko omrežje ARNES je sestavljeno iz hrbtenice (angl. backbone) omrežja, ki povezuje kraje po Sloveniji, in strank omrežja, ki so priključene na hrbtenico ARNES na njenih vozliščih. Hrbtenica omrežja je povezana v tuja omrežja preko mednarodnih vodov.

 18. Vozlišče Arnes

 19. Leta 2002 je bilo Arnesovo omrežje v takšnih povezavah …

 20. Kaj potrebujemo za uporabo? • Strojna oprema • telefonska linija (navadna, ISDN, ADSL) ali TV kabel in ustrezen modem. • Programska oprema • odjemalci za splet (npr. Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozila), e-pošto (Outlook Express), ftp (WS FTP), konference (Free Agent), IRC (MIRC) itd. • Vstopna točka • pri ponudniku dostopa (angl. ISP- Internet servis provider): za šolarje, študente in učitelje brezplačno pri ARNES (www.arnes.si), za študente tudi na KISS (www.kiss.uni-lj.si).

 21. Internet storitve • FTP (File Transfer Protocol) • Način prenosa podatkov (datotek) preko internetnega omrežja. • E-mail– (Elektronska pošta) • Verjetno najbolj priljubljena storitev. • Klepetalnice (Chat) • Pogovor med dvema ali večimi uporabniki • Konference • Slikovna in zvočna komunikacija med večimi uporabniki. • Brskanje po internetu • Premikanje po straneh s pomočjo hipertekstovnih datotek in klikov po njih.

 22. Splošne internet storitve • HTML(HyperText Markup Language) so nepogrešljivi protokoli. • FTP (File Transfer Protocol) protokol za prenašanje datotek • telnet – emulira terminal na oddaljenih računalnikih preko mreže

 23. Zahtevnejše internet storitve • telnet – emulira terminal na oddaljenih računalnikih preko mreže • DNS (Domain Name Service) pretvarja naslove IP v govoreča imena. • Storitve, ki bazirajo na podlagi RPC-jev - Remote Procedure Call. • NFS - Network File System – z njim lahko z oddaljenimi direktoriji oz. diski delamo enako kot z lokalnimi. • NIS - Network Information Services – omogoča centraliziran nadzor.

 24. Zgodovina Interneta • 1969 vzpostavljena prva povezava med dvema oddaljenima računalnikoma na univerzi UCLA (ZDA) po protokolu, ki je bil predhodnik TCP/IP: začetek ARPAnet (vojska). • 1972 prva javna e-pošta, kmalu zatem tudi prenos datotek (ftp). • 1973/74 TCP/IP v (približno) dokončni obliki.

 25. Zgodovina Interneta • 1979 Usenet, • 1989 svetovni splet (WWW). Revolucija z razvojem grafičnih brskalnikov: 1993 Mosaic, 1995 Netscape Navigator, prehod iz akademsko/vladno/vojaških sfer v vsakodnevno življenje. • 1990 ARPAnet pretvorejen v Internet, prehod iz državne v privatno (podjetniško) upravljanje

 26. 1993: Mosaic, 500 web strežnikov 1994: Netscape, popularnost: ftp, www 1995: www najpopularnejši 1996: tv.com 15k$, IE - NS 1997: business.com 150k$ 1998: altavista.com 3.3M$, 2M domen 1999: business.com 7.5M$ Somalija dobi prvega ISPja Zgodovina

 27. 1969: 4 omrežja necentralizirano, ARPANet 1972: 35 omrežij, email, telnet 1973: tcp/ip, ftp 1985: 100 omrežij, dns, 1989: 500 omrežij, 100k strežnikov 1990: Tim Barners-Lee razvije www, ISPji 1991: 4000 omrežij, www strežnik CERN Zgodovina

 28. Glavni problemi Interneta • Počasnost • Razdrobljenost informacij • Kakovost informacij • Varnost • zaupnost, pristnost • vdori v omrežja • virusi • neprimerne vsebine (pornografija, nasilje)

 29. Aktivne strani • Multimedija • Spletni obrazci • Skriptni jeziki (Javascript, VB script) • “Pravi” jeziki (Java, Active-X)

 30. Razvoj - prihodnost • Bliskovit razmah elektronskega poslovanja • nakupovanje, bančno poslovanje, upravne zadeve, ... • Učenje na daljavo • Internet kot vir informacij in aplikacij, sredstvo komunikacije učenec-učenec in učenec-učitelj. Redno izobraževanje in sprotno izpopolnjevanje zaposlenih.

 31. Razvoj - prihodnost • Povezovanje/zlivanje z drugimi napravami • računalniki, prenosni telefoni (WAP, 3. generacija bo imela stalno priključitev v Internet), televizija (WebTV), PDA (dlančniki), naprave v vozilih in gospodinjstvu itd. • Nov način uporabe programske opreme • samodejno posodabljanje z Interneta; programi (brezplačni ali zakupljeni ), podatki (vključno varnostne kopije), servisiranje (npr. računovodstvo, kadrovska evidenca, vodenje projektov) na strežnikih • ???

 32. Kljub temu, da Internet prinaša dostop do ogromne količine podatkov, pa ima Internet tudi svoje slabosti. Ena glavnih slabosti je varnost.

 33. Razlogi za ranljivost računalnikov na Internetu: • “prirojena” ranljivost storitev, • slabo skonfiguriran računalnik, • slabo skonfiguriran dostop do računalnikov, • ker je potreba po administratorjih velika, je veliko administratorjev zaposlenih le zapolovičen čas oz. so slabo usposobljeni, • ...

 34. Velikost strani & slik • srednja vrednost velikost strani je 18.7Kb (mediana 3.9Kb), kar znese 15Tb • srednja vrednost velikosti očisčene strani je 7.3Kb (mediana 0.98Kb) kar znese 6Tb • v povprečju je na strežniku 62.8 slik • srednja vrednost velikosti slike je 15.2Kb (mediana 5.5Kb) • ocenjeno število slik 180M • ocenjena velikost vseh slik 3Tb

 35. Vsebine • 83% komercialnih vsebin • 6% znanstvenih in izobraževalnih vsebin • 2.9% zdravstvo • 2.3% osebne strani • 1.9% društvene • 1.5% pornografija • 1.4% družba • 1.2% vladne vsebine • 0.8% religiozne vsebine

 36. Iskalniki (velikost 1)

 37. Iskalniki (velikost 2) 1999, northern light indeksiranih 140M strani

 38. Iskanj na dan: AltaVista: 50M (3/00) Inktomi (Yahoo): 47M (4/00) Google: 40M (8/00) Ask Jeeves: 4M (3/00) Velikost direktorijev: Open Dir: 325k kategorij, 2.2M povezav LookSmart: 200k kategorij, 2M povezav Yahoo: 1.5-1.8M povezav http://50.lycos.com: Mir Dragonball (risanka) Napster Britney Spears IRS (davki) Tatoos Pokemon Last Vegas Anna Kurnikova Gnutella Iskanje

 39. Kako deluje? • Podobnosti: • štetje besed (frekvenca besed, stop words: in, a, and, on, …) • lokacija besed (naslovi, odstavki) • Rangiranje zadetkov: • popularnost strani • meta značke • medsebojna povezanost: dobra kazala kazejo na dobre strani

 40. google.com: OR +on :ignorira stop words -, allintitle: “tralala hopsasa” : fraza site: ijs.si išče samo po poddomenah *,? wildcards similar pages najdi.si: “tralala hopsasa” : fraza mize! : ne išče po vseh slovničnih oblikah +/- : beseda naj se (+), naj se ne (-) pojavi *,? : wildcardi and, or, not #url, #title najdi podobne Kako iskati?

 41. Kje iskati? • http://www.google.com • http://www.najdi.si • http://www.slovista.com • http://astalavista.box.sk • http://www.navnetwork.com • http://tucows.siol.net • http://www.researchindex.com • http://www.askjeeves.com • http://www.everything2.org • http://www.britannica.com

 42. Viri in zanimive strani • http://www.searchenginewatch.si • http://www.netcraft.com • http://www.netsizer.com • http://tracemap.mids.org/test/tracemap • http://www.mids.org/weather