Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slava, slava – viļņojies, gaviļu dziesma, Spēks un vara pieder Tam mūžīgi. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slava, slava – viļņojies, gaviļu dziesma, Spēks un vara pieder Tam mūžīgi.

Slava, slava – viļņojies, gaviļu dziesma, Spēks un vara pieder Tam mūžīgi.

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Slava, slava – viļņojies, gaviļu dziesma, Spēks un vara pieder Tam mūžīgi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Teiciet, teiciet pasaules Glābēju Jēzu,Dziediet Viņam Svētam un Mūžīgam;Gods Tam, gods Tam pāri pār zemēm un jūrām.Slava skan no dvēselēm pestītām;Saviem bērniem vadonis Viņš un palīgs,Labais Gans, kas pasargā brīnišķi,

  2. Slava, slava – viļņojies, gaviļu dziesma,Spēks un vara pieder Tam mūžīgi.

  3. Teiciet, teiciet, slavējiet Glābēju Jēzu,Mūsu sodu cieta Viņš Golgātā;Sirdīm deva mūžīgās dzīvības gaismu,Viņš ir mūsu gaišākā cerība.Mīlestībā nesa Viņš mūsu sāpes,Grēku vainas dziedinot pilnīgi,

  4. Slava, slava – viļņojies, gaviļu dziesma,Spēks un vara pieder Tam mūžīgi.

  5. Teiciet, teiciet, slavējiet Glābēju Jēzu,Zeme, debess, viss Viņa rokās dots,Mūžīgs Valdnieks, Priesteris Augstais, vissvētais Miera Ķēniņš, Viņam lai slava, gods!Reiz Viņš atnāks mājās vest Savus ļaudis, Žēlastībā dārgi kas atpirkti,

  6. Slava, slava – viļņojies, gaviļu dziesma,Spēks un vara pieder Tam mūžīgi.