Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra Datum: 10. 5. 2013 Název: VY_32_INOVACE_15_F7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3780 Téma: Hustota Anotace: DUM; prezentace slouží k  zopakování probraného učiva Hustota. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo. Řeší pracovní list, poznávají praktické příklady z běžného života, hledají hustotu látek ve fyzikálních tabulkách.

  2. +

  3. Kolik centimetrů krychlových má tato kostka? • V = 4 •4•4 • V = 64 cm3

  4. Vzorec: • hustota= hmotnost / objemρ= m/V

  5. Hustota vody je: • ρ= 1 g/cm 3 = 1kg/dm 3 = 1000kg/m 3

  6. Spočítej hustotu materiálu a urči podle fyzikálních tabulek o jaký materiál se jedná. Máme 600kg materiálu o objemu 1 m3. V= 1 m3 m= 600kg ρ=? O jaký materiál se jedná? ρ= m:V ρ= 600:1 ρ= 600 kg/ m3 Jedná se o dřevo. http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm

  7. Najdi na webové stránce, converter.cz, látky podle hustoty a doplň názvy do tabulky. kámen cín asfalt cukr sklo http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm

  8. Spočítej hmotnost tělesa dle vzorcem= ρ •V,když známe: ρ= 7870 kg/ m3 V =2 m3 m= ρ•V m= 7870 • 2 m= 15 740 kg= 15,740t Těleso má hmotnost15,740 tun. Jedná se o železo.

  9. Napiš vzorec pro výpočet hustoty 2. Najdi v tabulkách hodnotu hustoty vápence. 3. Urči která látka má větší hustou a dopiš znaménko větší nebo menší. < > voda sklo železo ocel dřevo voda vápenec žula stříbro Země (průměrná hodnota)

  10. RNDr. Martin Macháček, CSc., Fyzika pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Prometheus, 2006, ISBN 80-7196-220-1 • Kliparty galerie office • Kliparty galerie SMART Notebook 11 • Vlastní zdroje - obrazový materiál • Vlastní zdroje - texty http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm