1 / 15

En sökportal för Europas digitaliserade kulturarv

En sökportal för Europas digitaliserade kulturarv Version 1.0 i Juni 2010 med ca 10 miljoner objekt. http://www.europeana.eu/. The European Library. Europeana. OAI-PMH. Uppsamlare. (Aggregator). OAI-PMH. XML. Dataleverantör. Dataleverantör. Dataleverantör. (Content providers).

matia
Télécharger la présentation

En sökportal för Europas digitaliserade kulturarv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. En sökportal för Europas digitaliserade kulturarv Version 1.0 i Juni 2010 med ca 10 miljoner objekt http://www.europeana.eu/

 2. The European Library

 3. Europeana OAI-PMH Uppsamlare (Aggregator) OAI-PMH XML Dataleverantör Dataleverantör Dataleverantör (Content providers)

 4. Olika typer av uppsamlare • Nationell (Ksamsök,NAD) • Regional (EuropeanaLocal) • Domän (Arkiv, Bibliotek)

 5. Europa idag • Europeana – Hela ABM • Nederländernas nationalbibliotek • Athena – Nationella museer • Sverige: Luleå tekniska universitet • EuropeanaLocal – Regionala & lokala ABM • - Sverige: ABM Resurs i Västernorrland • APEnet – Nationalarkiv • - Sverige: Riksarkivet • TEL – National- och forskningsbibliotek • - Sverige: Kungliga Biblioteket

 6. Sverige idag • Kgl biblioteket – nationell samordnare • Flera inst. är enskilda medlemmar i Europeana • Svenska Europeanakretsen – samlar alla parter • ABM-centrum – har säte i Aggregators Work Group • Regionala kulturarvsportaler med mera • Ksamsök – samverkan museer och RAÄ • Sondera – samverkan KB och RA

 7. EuropeanaLocal idag Regionala portaler

 8. Tänkt nationell modell Nationella aggregatorer Athena-parter Regionala EL-portaler

 9. Svenska Europeanakretsen • Målsättning: • Samverkan mellan de svenska proj. och institutionerna • Datasamordning inom och mellan ABM-sektorerna • Utgöra testmiljö för den svenska Europeanasfären

 10. EuropeanaLocal • Arkiv, bibliotek och museer – online • Lokala och regionala parter – ge stöd • Värd för lokala samlingar – internetplats • ”berika data” och kvalitetssäkring: • Saknade uppgifter, ej befintliga, ej insamlade.. • Hitta luckorna där uppgifter behövs • Deltagare: Midälva G.F., YLM, YLB, HLA, SVAR, Sundvallsminnen, Sollefteå museum..

 11. Enkätundersökning Västernorrland: 110 utskick gav 51 svar varav 28 hade digitalt material. Av dessa 28 har 7 materialet tillgängligt på Internet.

 12. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <europeana:record> <dc:title xml:lang="sv">Byggnad</dc:title> <dc:creator>Guvå, Lars</dc:creator> <dc:source>Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv</dc:source> <dc:source>Murberget, Länsmuseet Västernorrland</dc:source> <dc:identifier>Fo-YLMLG00111</dc:identifier> <dc:rights>Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 license</dc:rights> <dc:subject xml:lang="sv">Byggnad</dc:subject> <dc:subject xml:lang="sv">Arkiv</dc:subject> <dc:description xml:lang="sv">SCAs arkiv.</dc:description> <dc:date>1970</dc:date> <dcterms:spatial xml:lang="sv">Merlo slott, Timrå Socken, Timrå, Medelpad, Västernorrland</dcterms:spatial> <europeana:object>http://bild.ylm.se/foto/bild_m/YlmLg/YLMLG00111.jpg</europeana:object> <europeana:provider>EuropeanaLocal Sweden</europeana:provider> <europeana:type>IMAGE</europeana:type> <europeana:isShownAt>http://www.murberget.se/upptack/fotopost.aspx?foto=Fo-YLMLG00111</europeana:isShownAt> <europeana:isShownBy>http://bild.ylm.se/foto/bild_m/YlmLg/YLMLG00111.jpg</europeana:isShownBy> </europeana:record> Posten på Europeanaportalen

 13. Problem som måste lösas: Vilken metadatastandard? ESE, EDM eller LIDO eller ….? Samma metadata via olika skördare/uppsamlare?

More Related