1 / 6

Test de la banane:

Bananovi test. Test de la banane:. Klikni zde a pokracuj. Je jedna kokosova palma a pod ni jsou ctyri zvirata. lev. chimpans. zirafa. veverka. Rozhodnou se si zasoutezit. Ktere ze zvirat nejrychleji dosahne na banany? . Co myslis? Kdo vyhraje?.

matsu
Télécharger la présentation

Test de la banane:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bananovi test Test de la banane: Klikni zde a pokracuj

  2. Je jedna kokosova palma a pod ni jsou ctyri zvirata. lev chimpans zirafa veverka Rozhodnou se si zasoutezit. Ktere ze zvirat nejrychleji dosahne na banany?  Co myslis? Kdo vyhraje?

  3. Pozor!! Odpovez rychle, odpoved ukaze tvoji osobnost Ale dobre si to promysli.. Odpovez do 30 vterin Ktere zvire dosahne bananu nejdriv?  Uz ses rozhodl?Jdi dal a dovis se odpoved..

  4. Jestlize jsi odpovedel :  lev:  Jsi prastenej. chimpans : Jsi jeste vic prastenej zirafa : Jsi blazen jsi kompletni idiot veverka : Proc ?

  5. Proc ?Protoze banany nerostou na cokosove palmne!! Analyza: Jsi totalne prepracovany ! Reseni : Vem si dovolenou a jdi si odpocinout !

  6. Mej se !

More Related