Download
pelgulinna g mnaasium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pelgulinna Gümnaasium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pelgulinna Gümnaasium

Pelgulinna Gümnaasium

323 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pelgulinna Gümnaasium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pelgulinna Gümnaasium Mulla 7, Tallinn www.pelgulinna.tln.edu.ee

 2. Koolimaja Meie koolis käib praegu ~700 õpilast Ja töötab ~60 õpetajat Direktor Tõnu Piibur 2007/2008 alustasime tööd rekonstrueeritud koolimajas (tänud Vivatex Holdingule ja Urmas Sõõrumaale) Koolil on võimas staadion ja pallimängu väljakuid ei jõua isegi kokku lugeda;). Seega sportida saab nii sees kui väljas ning ka ujulas 2008a. jaanuarist tuleb kasutusse hoovimaja:2 arvutiklassi, auditoorium ning raamatukogu 2008a. Avanevad uued võimalused ka tööõpetuses (köök, tööpingid) Kunsti tegemiseks on 4 ateljeed, skulptuuriklass, trükkimisruum Remondigalerii - kliki

 3. Meist meedias - kliki Ajaloost Kool asutati 1912. aastal Koolis on õppinud Signe Kivi, Mart Laar, Raivo Järvi, Raimo Aas, Urmas Kibuspuu jt. Meil on pikaajalised traditsioonid seoses tantsu ja laulu ja kunstiga Meie koolis on õppinud 2 Peaministrit 5 eksministrit 9 parlamendiliiget Eesti juhtivaid loomeinimesi Palju edukaid ärimehi

 4. Traditsioonid • Ainenädalad: reaalained, kunst, keeled • Tanstu- ja muusikafestivalid • Kooli ajaleht (uuendused 2008a) • Õpilasomavalitsus • Osalemine rahvusvahelistel võistlustel • Projekt “Ei vägivallale” ja koostöö Pelgulinna Lastekaitse seltsiga • Phare ISE projekt “Terviseedendus koolis”

 5. Milliseid üritusi korraldame? • Kunstinädal • Moeshow • Reaalainete nädal • Kevadkontserdid ja tantsuvõistlused • Meie kooli sünnipäevanädal • Emadepäeva kontsert • Abiturientide ja 9. klassi lõputööde näitus • Jõulueelne salongiõhtu • Lõpuball • Võrgupidu • Tervisenädal • Karjäärinädal • Oma kooli nädala üritused • Märgiaktus • ...ja palju muud... Alati oleme valmis looma uusi traditsioone!

 6. Õpetame põhikoolis • Kunsti • Skulptuuri • Majandust • Inglise, Vene ja Saksa keelt • Informaatikat • Käsitööd, kodundust, tööõpetust • Rütmikat ja tantsu Keelte ja matemaatika tasemerühmad

 7. Õpetame gümnaasiumis – kursuste arvud

 8. Valikained gümnaasiumis: 2007/08. a lisandus veel krokii ja arhitektuur

 9. Õpetajad • Paljud õpetajad on noored • Paljud õpetajad on elukogenud ja oskavad alati tunni väga huvitavaks teha • Mitmedki õpetajad on osalenud koolitustel välisriikides • Paljud õpetajad on asjalikud – korraldavad väljasõite ja ühisüritusi • Päris paljud õpetajad on õpilaste lemmikud • Usume koostöösse ning üksteise mõistmisse!

 10. Erinevate ainete ühisprojektid • Arvuti ja IT vahendite kasutamise sidumine Kunsti, Keelte, Tööõpetuse, Muusika, Reaalainetega • Kunst ja kirjandus • Reaal- ja loodusainete koostööprojektid • Ajalugu, kunst, muusika • Kontaktide loomine välisriikidega (epals, etwinning)

 11. Ainetunnid • Ainekabinetis • Arvutiklassis • Füüsika- ja bioloogiaklassi auditooriumis • Galeriis • Jalutuskäigul • Ekskursioonidel • Raamatukogus ja seminaridel • Salongiõhtul • Projektõpe raames Õpetajad teevad oma tunnid huvitavaks! Õpilased aitavad koolielu teha põnevaks! Kehalise kasvatuse infoveeb - kliki

 12. Klassid • Meie kool on kunstikallakuga kool • Õpilased, kes on üldklassis õpivad rohkem arvutit ja reaalaineid jm. • Gümnaasiumis antakse hea hüppeplatvorm nii ülikooli astumiseks kui ka tööle asumiseks • 11. klassis on võimalik osaleda autokoolis soodustingimustel • Õpilastel on võimalus ise algatada huvitavaid üritusi ja projekte

 13. Tänapäev Täna on koolil lisaks klassiruumidele (ainekabinettidele) veel: • Sportimiseks: aula, võimla, staadion, pallimängu platsid, tennisesein, ujula .... • Kunstiks: neli ateljeed, tööõpetuse ja käsitööklassid, skulptuuri- ja graafikaklassid • Reaalainetes: füüsika-, keemia-, bioloogia, geograafia kabinetid • Muusikas: muusikakabinetid, ballettiklass • On olemas 2 arvutiklassi ning 10 IBM arvutit mudilastele • 2 SMART tahvlit (2008a) • Söökla, raamatukogu, auditoorium • Tööõpetuse klassid (3t), käsitöö ning kokanduse klass • Psühholoog, parandusõpe, logopeed • Arsti (õe)vastuvõtt • E-kool ja muud e-vahendid Kõik võimalused on õpilaste ja vanemate kasutada ka peale tunde!

 14. Arvutiklass ja multimeediavahendid • 2 arvutiklassis on 30 arvutit õpilastele • 10 IBM arvutit 1. klassile ja tugisüsteemidele • Kiire interneti püsiühendus ja WiFi garderoobis • Meediaprogrammid(vabavara) • Meediavahendid: veebikaamera, scanner, digitaalalud, kõrvaklapid ja mikrofonid • Gümnaasiumile toimuvad on mitmed meediakursused • Koolis on veel: • 2 SMART tahvlit (algklassid ja füüsika) • Fotoaparaat • 50% ainekabinettides on arvuti

 15. Turvalisus ja tugisüsteemid • Meie koolis on videovalve • Garderoobis on teid alati aitamas/juhendamas abivalmid tädid või õpetajad • Ujulas on abipersonal • Koolis töötab med. õde • Teie käsutuses on psühholoog, logopeed ja parandusõpe • Koolis töötab Päevakeskus (5 päeva nädalas) ning koolieelikutele toimuvad Põngerja klubi tunnid (2x nädalas)

 16. Õpilasomavalitsus • Omavalitsusse kuuluvad õpilased alates 7. klassist • Omavalitsus korraldab koolipidusid • Lööb kaasa koolielu kõikides küsimustes: reeglid, üritused • Algatab häid ideid • Teeb koostööd vilistlastega

 17. Miks Pelgulinna Gümnaasium? • Anname võimaluse noortele • Toetame häid ideid • Soovime anda oma õpilastele ja õpetajatele parimat • Oleme suunatud tulevikku ja arengule • Üritame aidata õppida ja jõuda ülikooli või edukale tööle

 18. Kunstiõpetajate galerii: Kliki siia Lõputööde näitus Kunst 2007/2008 saavutused (kliki)

 19. Muusika ja tants • Juubelikontsert Estonias

 20. Ringid koolis • Rahvatants • Laulustuudio • Lastekoor • Showtants • Sport: võimlemine, korvpall jms. • Flööditunnid • Klaveriõpe • Näitlemisrühm • Kunstiring • Arvutiõpetus

 21. Tule meie kooli õppima! Asume Tallinnas Mööblimaja taga Mulla 7 Jah! Just Sina - särasilmne noor!

 22. SOOVIDE VALSS  Pelgulinna kooli laul Avan päevale peod, ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teel, keerelgu samas veel viimne kord tantsusõõr.