Download
co n s ek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
co nás čeká PowerPoint Presentation
Download Presentation
co nás čeká

co nás čeká

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

co nás čeká

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. co nás čeká Oč. - KIT PEF CZU ve cvičení 5

 2. Odkazy Oč. - KIT PEF CZU Chceme-li, aby čtenář naší html stránky někam odklepnul .....

 3. Tag a • a = párový tag • Odkaz (z angl.anchor) Oč. - KIT PEF CZU

 4. Tag a • Obsah odkazu • Vše, co je mezi značkami <a> a </a> bude sloužit jako odkaz (tzn. bude to klikatelné). Oč. - KIT PEF CZU

 5. Tag a • <a href=„externí odkaz">zobrazený text</a> • Např. <a href="index.html">Hlavní stránka</a> se zobrazí jako klikatelný nápis Hlavní stránka Oč. - KIT PEF CZU

 6. Tag a • Uvnitř elementu se může objevit skoro cokoliv (např. obrázek, který tak bude celý sloužit jako odkaz). Oč. - KIT PEF CZU

 7. Atributy tagu a • href • Nejdůležitější atribut, cíl odkazu. Tato hodnota říká, jaká stránka se objeví po kliknutí Oč. - KIT PEF CZU

 8. Atributy tagu a • Příklad: <a href="http://www.seznam.cz">Portál Seznam</a> Oč. - KIT PEF CZU

 9. Odkaz na wordový dopis, který je uložen ve složce Dokumenty<a href=„Dokumenty/dopis pro Pepu.doc">Přečti si to</a> Oč. - KIT PEF CZU

 10. Atribut target, parametr _blank • Aby se stránka načetla do nového okna Oč. - KIT PEF CZU

 11. Atribut target, parametr _blank • Příklad: <a href="http://www.ceskaskola.cz" target="_blank">O našem školství</a> Oč. - KIT PEF CZU

 12. Tabulky Oč. - KIT PEF CZU

 13. značka <table>................</table> • řádky v tabulce <tr> mají buňky <td> • a jsou to párové značky...<table> <tr> <td>Obsah buňky č.1 na první řádce</td> <td>Obsah buňky č.2 na první řádce</td> </tr> <tr> <td>Obsah buňky č.3 na druhé řádce </td> <td>Obsah buňky č.4 na druhé řádce </td> </tr> </table> Oč. - KIT PEF CZU

 14. Oč. - KIT PEF CZU bez formátování – chybí rámečky, chybí stínování – nedá se poznat, že je to tabulka

 15. vlastnosti značky tdcolspan - přesah buňky do dalších sloupců(sloučení buněk) rowspan - přesah buňky na n dalších řádků (spojení buněk) Oč. - KIT PEF CZU