Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpora rozvoje cizích jazyků pro Evropu 21. stol. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  2. Linking Words Learning to link the ideas

  3. If When As soon as While After Before Till Until Once As long as By the time Whenever Time clauses conjunctions These conjuctions are not followed by future tense!!! Ex. : I will tell him as soon as I see him. You will pass the exam as long as you study hard.

  4. Translate 1/ Budu šťasten, až budu zase doma. 2/ Vezmou to, zatímco budete spát. 3/ Co chceš dělat, až ukončíš školu? 4/ Zavolej mi, než pojedeš. 5/ Nezaplatíme, dokud to neuvidíme. 6/ Nebude tomu věřit, dokud mu to neřekneš. 7/ Dej mi vědět ihned, jak se vrátíš. 8/ Prodáme to, jakmile bude šance. 9/ Nepomůžu ti, dokud budeš tak líný. 10/ Tou dobou kdy dojedeš do Oxfordu, to už budou vědět. 11/ Můžeš použít můj telefon, jakmile bude opraven.

  5. Finish the sentences 1. If there is time, …….. 2. As soon as this is over, ….. 3.When I am back home, ……. 4. If you don’t believe me, ….. 5. As soon as they are sleeping, …….. 6. When it is repaired, ….. 7. If they make me angry, …… 8. If you come back, …… 9. When the train arrives, ….. 10. As soon as I finish this game, ….

  6. 1/ because 2/ as (= because, while, although) 3/ since I don’t like him because he lies to me all the time. As it was getting late, I left the party and went home. Since it is raining, let’s wait in the pub The ways of saying because

  7. Difference between while and during Though the meaning is similar, they differ in the grammatical constructions that follow them: • WHILE is followed by continuous tense: ex. Let´s have a drink while we are waiting. • DURING is followed by a noun ex. It was so cold during the holidays.

  8. First of all, Firstly, To begin with, In the first place, Secondly, On the other hand, Then Lastly, To conclude, In conclusion, First of all, the food was awful. Secondly, the staff was unhelpful. On the other hand, the drinks were great. Then, the chef burnt my steak! Lastly, it cost a fortune! To conclude, it was an unpleasant experience. Listing ideas

  9. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tato výuková prezentace byla pořízena z finančních prostředků hrazených Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.