Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3.3. МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД PowerPoint Presentation
Download Presentation
3.3. МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

3.3. МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

152 Views Download Presentation
Download Presentation

3.3. МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3.3. МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД Принципи організації міжкурсового періоду • Динамізм • Варіативність • Модульність • Взаємодія • Масовість • Практична спрямованість • Результативність

 2. Проводимо щорічно близько 500 заходів для різних категорій педагогічних працівників за актуальними освітніми проблемами

 3. 14 000 педагогічних працівників щорічно беруть участь у міжкурсовому періоді в інституті

 4. Узагальнено та апробовано близько 1000 адрес сучасного педагогічного досвіду

 5. ПРОЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ • план, послідовність конкретних дій, обмежених у часі, які спрямовані на досягнення конкретних результатів (змін) • моделювання професійної компетентності педагогів як результату реалізації проекту • «принцип успіху», мотивація, вибір індивідуальної освітньої траєкторії Проект професійного розвитку ми розуміємо як план та послідовність дій, які моделюють професійну компетентність педагогів, визначають сукупність обмежених у часі й спрямованих на досягнення конкретних змін практикозорієнтованих форм навчання, дозволяють реалізувати «принцип успіху», мотивувати професійний розвиток, обрати індивідуальну освітню траєкторію (подано нами)

 6. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ: обґрунтування (для кого, теоретичні засади, мета та завдання) діагностичний інструментарій для вимірювання рівня розвитку компетенцій на початку та наприкінці проекту навчальний план та графік занять навчальні матеріали (у тому числі з використанням ІКТ)

 7. Проект професійного розвитку • 18 годин = 0,5 кредиту = 3 семінари по 6 годин • Запроваджено та апробовано експериментальну систему проектів професійного розвитку різних категорій педагогічних працівників у міжкурсовий період • Запропоновано 90 проектів інноваційного спрямування з метою задоволення освітніх запитів педагогів, учасники 76 проектів отримали сертифікати

 8. ТИПИ ПРОЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ: • методичний (методисти, МК, керівники МО) • функціональний (тренери, тьютори, експерти, консультанти) • рівневий (за рівнями диференціації) • тематичний(за запитами і замовленнями) • самоосвітній • організаційний (для розвитку шкільної організації) • управлінський (керівники ЗНЗ)

 9. РОЗДІЛИ ПРОЕКТУ • Тема • Розробник • Виконавець • Мета • Рівень диференціації • Категорія педагогічних працівників • Кількість учасників • Тип проекту • База проведення • Обґрунтування • План-графік • Ресурси • Діагностичний інструментарій • Навчальні матеріали

 10. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД Науково-методичний супровідми розуміємояк технологію процесу безперервної професійної взаємодії суб’єктів педагогічної діяльності з метою розробки, обґрунтування, практичного впровадження, апробації інноваційних підходів до вирішення актуальних проблем освіти. Це професійна педагогічна взаємодія суб’єктів освітньої діяльності, необхідними умовами якої є добровільність та партнерство, визначальними ознаками – особистісний та професійний розвиток учасників, а результатом – новий рівень якості освіти (подано нами)

 11. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЕКСПЕРИМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНІВ Кафедрами інституту забезпечено науково-методичний супровід освітньої діяльності 68 базових шкіл та 108 експериментів регіонального рівня, у ході яких розробляється та апробується інноваційний зміст освіти, сучасні технології та форми забезпечення якості освіти, та 7 експериментів Всеукраїнського рівня, в яких беруть участь понад 50 навчальних закладів

 12. 3.4. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ЗАПРОВАДЖЕНІ В ЛОІППО

 13. НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1. План інституційного розвитку ЛОІППО – складова програми розвитку освіти області 2. Експеримент всеукраїнського рівня «Структурно-функціональна модель системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня» (Наказ МОН України № 1112 від 12.12.2007 р.) 3. Перехід до кредитно-модульної системи в організації курсів підвищення кваліфікації 4. Запровадження проектів професійного розвитку та створення цілісної системи професійного розвитку педагогів у міжкурсовий період 5. Сертифікація тренерів, тьюторів, консультантів, експертів для організації міжкурсового періоду в методичних кабінетах та методичних об’єднаннях 6. Створення бази даних – персоніфікованого обліку педагогічних кадрів 7. Маркетингові дослідження запитів керівників шкіл щодо змісту професійного розвитку педагогічних кадрів 8. Організація, яка навчається

 14. Технопарк для освітян– модель ресурсної підтримки, взаємодії обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із загальноосвітніми навчальними закладами щодо реалізації інноваційних ідей з метою отримання нової якості освіти

 15. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТЕХНОПАРКУ Продукування інноваційної ідеї Розробка нових моделей діяльності Створення, опанування, апробація нових технологій Визначення та обґрунтування нових критеріїв якості продукта Аналіз та узагальнення показників ефективності

 16. ТЕХНОЛОГІЇ науково-методичний супровід (педагогічних практик шкіл, актуальних напрямків державної політики, які впроваджуються в практику) технопарк для вчителя опорний конспект проект професійного розвитку організація, яка навчається