Download
rakennusliike sorvoja oy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rakennusliike Sorvoja OY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rakennusliike Sorvoja OY

Rakennusliike Sorvoja OY

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Rakennusliike Sorvoja OY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rakennusliike Sorvoja OY

 2. Yritys • Rakentaa teollisuus-, liike-, asunto-, yms rakennuksia • Noin 60 työntekijää • Perheyritys • Urakoi useita rakennuskohteita alueella • Paikallaan valettavien betonirakenteiden lämmitys • Talvirakentaminen • Betonivalujen lämmittäminen sisältä päin • Kaikki energia menee valun lämmittämiseen • Mietitään myös mahdollisia muita energian säästökohteita rakennustyömaalla

 3. Talvirakentaminen • Routa pitää poistaa maasta, jotta siihen voi rakentaa • Lumi, jää ja vesi ei saa päästä rakenteisiin • Betoni vaatii riittävän korkean lämpötilan kovettuakseen • Vaikeat olosuhteet hidastavat työn tekemistä

 4. Sovellukset energiankulutuksen vähentämiseksi talvirakentamisessa • Rakenteiden suojaaminen ja eristäminen • Sopivan ajankohdan valitseminen lämpötilan mukaan • Sopivan lämmitysmenetelmän valitseminen • Erikoisbetonien käyttö betonitöissä • Tilan kattaminen

 5. Rakennusajankohdan valitseminen • Talvirakentaminen on kalliimpaa ja hitaampaa kuin kesärakentaminen • Laadukas talvirakentaminen vaatii ammattitaitoa • Kovilla pakkasilla valtaosa energiakuluista menee lämmitykseen • Jo valuajankohdan siirtäminen pois kovilta pakkasilta saa aikaan merkittäviä säästöjä

 6. Rakenteiden suojaaminen • Rakennettava alue on ensin puhdistettava lumesta, jäästä ja vedestä • Lumen ja veden pääseminen rakenteisiin estetään kattamalla • Rakennettava alue voidaan kattaa kokonaan tai vain välttämättömin osin • Selvästi suurin osa rakennuksista katetaan vain osittain

 7. Betonityöt • Betonin kovettuminen alkaa riittävän korkeassa lämpötilassa • Liian matala lämpötila varsinkin valun alussa heikentää betonin laatua • Riittävä lämmitys on välttämätöntä • Erikoisbetoneilla voidaan nopeuttaa kovettumista sekä valaa kylmemmissä oloissa ilman lämmitystä Betonin lujuuden kehitys Punainen: +40 °C, 16 tunnin jälkeen +20°C Musta: +20°C Sininen: +5°C

 8. Lämmitysmenetelmät • Lämmitys voidaan kohdistaa suoraan lämmitettävään kappaleeseen, jolloin koko lämpö menee vain kappaleen lämmittämiseen • Lämmityslanka • Muottilämmitys • Säteilylämmitys • Kuumabetoni • lämmitysputkisto

 9. Valun lämmittäminen sisältä • Valettavan kohteen lämmittäminen sisältä päin on energiatehokkaampaa kuin ulkoa päin lämmittäminen. • Yleisesti käytetty tekniikka on ollut valumuotin peittäminen pressulla ja pressun sisäpuolen lämmittäminen sähköpuhaltimella. • Sähköpuhaltimen sähköteho on tyypillisesti noin 9kW • Valun sisään asennettava lämmityslangan teho voi olla samassa kohteessa vain 1kW • Näin ollen lämmityskulut putoavat 1/9 osaan. • Toisaalta on huomioitava myös muotin tarkempi eristäminen, etteivät nurkat ja reunat pääse jäätymään.

 10. Älykäs ohjausjärjestelmä • Otetaan käyttöön rakennustyömaan älykäs ohjaus, joka ohjaa rakennustyömaan kaikkia toimintoja. • Tietokoneen ohjaama järjestelmä ohjaa ja anturoi kaikkia rakennustyömaan toimintoja, esimerkiksi betonivaluja • Järjestelmä huomio sääennustukset, vallitsevan säätilan sekä tulostaa työmaan päivittäiset raportit, jotka mestari allekirjoittaa ja arkistoi.

 11. Muita säästömahdollisuuksia • Betonivalun anturointi, eli lämpötilan, kosteuden, yms. mittaaminen. • Anturointitietojen perusteella ohjataan betonin lämmitystä tarpeen mukaan • Anturoinnin perusteella saadaan myös tallennettua valun tiedot trendikäyräksi, josta voidaan ennakoida valun laatua • Sääennustuksien hyödyntäminen erilaisten rakennusvaiheiden tekoajankohdan päättämisessä • Rakennustyömaalla voi olla monia vaihtoehtoisia rakennustöitä yhtaikaa. • Tehdään kovilla pakkasilla sisätöitä, jos sääennustukset kertovat, että muutaman päivän päästä ilma lämpenee ja voidaan energiatehokkaammin suorittaa esim. betonivalu.

 12. Yhteenveto säästöistä • Rakennustyömaalla on paljon säästökohteita • Säästäminen vaatii myös investointeja • Asioiden miettiminen ja tarkempi suunnittelu säästää huomattavasti energiaa