Download
steroidy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STEROIDY PowerPoint Presentation

STEROIDY

369 Views Download Presentation
Download Presentation

STEROIDY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STEROIDY RNDr. Jitka Šedivá

 2. Steroidy • Přírodní látky v rostlinném i živočišném těle, plní řadu funkcí • Základem je cyklický uhlovodík STERAN • Jeho biosyntéza probíhá přes skvalen • Rozdělení: 1. steroly 2. žlučové kyseliny 3. steroidní hormony 4. steroidní glykosidy

 3. STERANcyklopentanoperhydrofenanthren

 4. 1. STEROLY • Steroidní alkoholy – obsahují skupinu - OH • ZOOSTEROLY • Cholesterol – volný – buněčné membrány - vázaný (esterifikovaný) - tuky - LD – ukládá se v cévách - HD - syntéza steroidních hormonů a žlučových kyselin - hodnota v krvi 3-5 mmol/l

 5. Cholestan – základ cholesterolu • Cholesterol volný – má na 3.uhlíku hydroxylovou skupinu • Cholesterol vázaný - esterovou vazbu -O-CO-R http://www.jergym.hiedu.cz/%7Ecanovm/index.htm

 6. Cholesterol volný http://www.jergym.hiedu.cz/%7Ecanovm/index.htm

 7. FYTOSTEROLY Ergosterol – obsažen v kvasnicích - UV zářením vzniká v kůži vitamin D2 (ergokalciferol) • http://www.jergym.hiedu.cz/%7Ecanovm/index.htm

 8. 2. ŽLUČOVÉ KYSELINY • Kyselina cholová – je ve formě solí ve žluči - vzniká v játrech z cholesterolu - emulguje tuky http:// www.jergym.hiedu.cz/%7Ecanovm/index.htm

 9. 3. STEROIDNÍ HORMONY • Pohlavní hormony • ESTROGENY (estradiol) • GESTAGENY (progesteron) • ANDROGENY (testosteron) • Hormony kůry nadledvin • GLUKOKORTIKOIDY (kortisol) • MINERALOKORTIKOIDY (aldosteron)

 10. Pohlavní hormony http://www.jergym.hiedu.cz/%

 11. 4. STEROIDNÍ GLYKOSIDY • Nacházejí se v listech a v semenech náprstníku, posilují srdeční činnost, používají se k výrobě léků • např. DIGITOXIN, DIGOXIN www.garten.cz

 12. Opakování • 1. Co je izopren, skvalen, steran? • 2. Charakterizujte steroidní hormony. • 3. Jak a kde působí soli kyseliny cholové? • 4. Jaká má být hodnota cholesterolu v krvi? • 5. Jaké funkční skupiny mají steroidy? • 6. Která významná látka je obsažena v kvasnicích a která v náprstníku? • 7. Proč jsou vitaminy A a D ve vodě nerozpustné? • 8. Jaký je vztah ß-karotenu a vitamínu A? • 9. Navrhněte metodu přípravy kmínové silice.