Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
مبانی اینترنت PowerPoint Presentation
Download Presentation
مبانی اینترنت

مبانی اینترنت

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

مبانی اینترنت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. مبانی اینترنت بخش پنجم کتاب توربان

 2. اینترنت چیست؟ • یک شبکه حجیم که شبکه های کامپیوتری تجاری، سازمانی، آژانس های دولتی، و مدارس سراسر دنیا را سریع، یکپارچه و ارزان به هم متصل می کند. • تقریباً یک میلیون شبکه داخلی سازمان ها در 200 کشور • گره ها: دستگاه های محاسباتی که به شبکه مرتبط شده اند.

 3. تاریخچه • ARPA(Advanced Research Project Agency) • 1969 با نام آرپانت شروع شد. • شروع با 4 گره • تغییر نام در 1993 به اینترنت • بیش از 500 میلیون کاربر • زیرساخت (backbone): شبکه اصلی که رابط بین گرههای شبکه است.

 4. آینده اینترنت • اینترنت2: یک شبکه مخابراتی جدید و سریعتر با دسترسی محدود که منحصرا برای اهداف تحقیقاتی اختصاص داده شده است. • معرفی: 1969 یک کنسرسیوم از 34 کشور • امروز: بیش از 180 دانشگاه در توسعه آن مشارکت می کنند. • اینترنت نسل بعد(NGI): برنامه تحقیق و توسعه دولت فدرال آمریکا که کاربرد هایی را می سازند که نیازمند شبکه های پیشرفته هستند. • تمرکز روی • قابلیت اطمینان • نیرومندی • امنیت • کیفیت خدمات

 5. vBNC(Very-High-Speed Backbone Network Service): یک شبکه با سرعت بالا که به منظور ساپورت پروژه اینترنت2 و NGI طراحی شده است. • پیاده سازی اولیه: OC-3(155 Mbps) • ارتقا به OC-12(622 Mbps) • هدف نهایی: افزایش به OC-48(2.4 Gbps)

 6. کارکرد اینترنت • IP: مجموعه قوانینی که برای ارسال و دریافت بسته ها از یک ماشین به ماشین دیگر از طریق اینترنت استفاده می شود. • پروتکل IP در لایه 7(کاربرد) مدل ISO-OSI عمل می کند. • TCP: Transmission Control Protocol • در لایه انتقال مدل OSI عمل می کند. • ISP: ارایه کننده خدمات اینترنتی

 7. نحوه کار Packet-Switching:

 8. راه های مختلف برای اتصال به اینترنت • اتصال از طریق سرور LAN • نیاز کاربر:نرم افزارCommunication stack ارایه کننده مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی که کلیه کارکردهای هفت لایه مدل OSI را انجام می دهند • اتصال از طریق SLIP/PPP(Serial Line Internet Protocol/Point-to-PointProtocol) • نیاز کاربر: مودم و یک نرم افزار خا برای شماره گیری و اتصال به سرور • اتصال از طریق یک سرویس online • نیاز کاربر: مودم، نرم افزار ارتباطی استاندارد، اکانت از یک ISP • از طریق تلویزیون • نیاز: دستگاه تلویزیون، ابزار خاص اتصالی، اتصال تلفن • دیگر راه ها • کیوسک های اینترنتی • تلفن همراه

 9. آدرس های روی اینترنت • آدرس IP: یک آدرس که به صورت یکتا به یک کامپیوتر در شبکه نسبت داده می شود. • DNS: سیستمی که بوسیله مؤسسه تخصیص نام های اینترنتی (ICANN) مدیریت می شود که نام ها را به سایت ها در اینترنت اختصاص می دهد. • نام دامنه: نامی که به یک سایت اینترنتی اختصاص داده شده است، شامل چند قسمت که با نقطه از هم جدا می شوند و از راست به چپ ترجمه می شود.

 10. مشخصه سطح بالا: سمت راست ترین قسمت نام اینترنتی، شامل نوع فعالیت سازمانی که صاحب سایت است. • The 19 top-level specification are as follows: • com commercial site. • edu educational site. • Mil military site. • Gov government site • Net networking site • Org organizations • Firm business and firms • Store business and offering goods for purchase • Info information service providers • Web entities related to world wide web activities. • Arts cultural and entertainment activities, • Rec recreational activities • Nom individuals • Areo air-transport industry • Biz businesses • Coop cooperatives • Museum museums • Name registration by individuals • Pro accountants, lawyers, physicians.

 11. خدمات ارایه شده توسط اینترنت • یابش: شامل جستجو و بازیابی اطلاعات و فراهم کردن امکان یافتن، مشاهده، دانلود و پردازش اطلاعات برای مشتری. • سرویس ارتباطی: از ارسال پیام های کوتاه تا تبادل اطلاعات پیچیده بین بسیاری از سازمان ها. • VoIP: تلفن اینترنتی • همکاری الکترونیکی: از بین اشخاص و گروه ها تا همکاری میان سازمان ها. • خدمات وب: کاربرد های تجاری به مصرف کننده که از طریق اینترنت قابل دستیابی است.

 12. WWW • اینترنت و WWW یک چیز نیستند. توابع اینترنت به عنوان یک مکانیسم انتقال عمل می کنند و www یک application است که از آن توابع انتقال استفاده می کند. • وب(www): سیستمی با استاندارد مورد قبول سراسری برای مرتب سازی، بازیابی، قالب بندی، و نمایش اطلاعات از طریق یک معماری client/server؛ که از توابع انتقال در اینترنت بهره می برد. • ایجاد: 1989، برنرز لی، برای امکان همکاری محققان فیزیک.

 13. HTML: زبان برنامه نویسی وب، مشتق شده از SGML • SGML: زبان برنامه نویسی متن محور برای توصیف محتوا و ساختار اسناد دیجیتال؛ زبانی که از آن HTML گرفته شده است. • Home page: یک صفحه نمایش گرافیکی و متنی که به کاربران خوشامد می گوید و حاوی توضیحاتی در مورد شرکت برپاکننده صفحه است. • وب سایت: مجموعا، کلیه صفحات وب یک شرکت مشخص یا شخص خاص. • وب مستر: شخص یا شرکتی که مسئولیت وب سایت را بر عهده دارد.

 14. URL(Uniform Resource Locator): مجوعه ای از عبارت ها که آدرس یک منبع مشخص در وب را مشخص می کنند. • HTTP: استاندارد ارتباطی که به منظور انتقال صفحات از طریق WWW استفاده می شود؛در واقع مشخص کننده چگونگی قالب بندی و انتقال پیام است. • Browser: کاربرد نرم افزاری که کاربران از طریق آن می توانند دسترسی اولیه به وب داشته باشند. • Surfing: فرایند مکان یابی در وب بوسیله مشخص کردن و کلیک کردن در یک browser.

 15. چالش های اینترنت • آیین نامه اینترنت • گسترش اینترنت • حریم اینترنت

 16. اینترانت ها • یک شبکه خصوصی که از نرم افزار اینترنتی و پروتکل های TCP/IP استفاده می کند. • ارایه فرم ها و روندهای سازمانی • اشتراک اسناد • برگه فنی محصولات • چارت های سازمانی • برنامه های آموزشی • اخبار سازمان • و...

 17. امنیت • امنیت کلید عمومی: رویه هایی که برای حفاظت اینترانت از نفوذ های بیرونی استفاده می شود. • رمزنگاری(Encryption): فرایند شکل دهی به داده های خروجی به منظور غیر قابل کشف شدن برای افراد خارجی. • گواهینامه دیجیتال(Digital Certificate): کارت شناسایی الکترونیکی که موجب دسترسی معتبر به یک اینترانت می شود.

 18. حفاظ(Firewall): روش دیگری برای تأمین امنیت سازمان ها، ابزاری(نرم یا سخت افزاری) که بین شبکه داخلی یک شرکت و شبکه های خارجی(خصوصا اینترنت) به منظور تعدیل دسترسی به/از شبکه یک شرکت. • محدود کردن دسترسی یک کاربر خاص • ارایه سطوح مختلف دسترسی به کاربران مختلف • Assured pipeline: یک دستگاه امنیتی که همه درخواست های داده را امتحان می کند و بعد از آن تصمیم می گیرد که این درخواست معتبر بوده یا خیر. • تفاوت firewall و Assured pipeline: در جهت اعتبارسنجی، فایروال فقط سرایند (header) بسته اطلاعاتی را چک می کند ولی Assured pipeline همه درخواست را بررسی می کند.