html5-img
1 / 15

Вчитель французької мови

Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області. Кополовець Оксана федорівна. Вчитель французької мови. Кополовець О. Ф. В 1984 році закінчила факультет романо- германської філології Ужгородського державного університету;.

micah
Télécharger la présentation

Вчитель французької мови

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 2 ім. Т.Г. ШевченкаМукачівської міської радиЗакарпатської області Кополовець Оксана федорівна Вчитель французької мови Кополовець О. Ф.

 2. В 1984 році закінчила факультет романо- германської філології Ужгородського державного університету; Спеціальність – філолог, перекладач , вчитель французької мови та літератури; Освіта З 1993 року працюю в ЗОШ I-III cт.№2 ім. Т.Г. Шевченка Кополовець О. Ф.

 3. Самоосвіта Любов до професії Співпраця з колегами Бажання до творчості у роботі Моя робота Кополовець О. Ф

 4. Моє кредо Хто вирішив вчити інших, ніколи не повинен припиняти навчатися сам. Кополовець О. Ф.

 5. 2000-2002 рік-Валентир Наталія, 3-разовий переможець ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з французької мови; 2009 рік – Русин Павло, ІІ місце на обласній олімпіаді з французької мови; Мельник Каріна, ІІІ місце на обласній олімпіаді з французької мови; Гелмеці Магдалена, ІІІ місце на обласній олімпіаді з французької мови; 2010 рік – Русин Павло, призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН України. 2011 рік – Русин Павло, ІІІ місце на обласній олімпіаді з французької мови; 2014рік - ГубашДіана, ІІ місце наобласній олімпіаді з французької мови; Мисло Діана, ІІІ місце на обласній олімпіаді з французької мови; ГабовдаРебекка - переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН України. Мої досягнення Кополовець О. Ф.

 6. Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу навчання та реального спілкування вчителя з учнями Проблемне питання:комунікативний підхід до вивчення французької мови. Кополовець О. Ф.

 7. Учні навчаються комунікації на уроці у процесі самої комунікації. Кополовець О. Ф.

 8. Принципикомунікативного методу Ситуативність Новизна Функціональність Мовленнєва спрямованість навчального процесу Індивідуалізація Кополовець О. Ф.

 9. Найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації та важливим методом мовленнєвої діяльності є читання. Читання як засібнавчання Іншівидимовленнєвоїдіяльності (уснемовлення та письмо) Навчальне читання Кополовець О. Ф.

 10. 1 2 3 4 5 6 ігноруватиневідоме, якщовоно не заважаєвиконаннюпоставленоїзадачі; прогнозувати та виокремлюватинеобхіднузмістовуінформацію; Технологіїроботи з текстом працюватизі словником; читати за ключовими словами; використовуватизноски та коментарі, щозустрічаються в тексті; інтерпретувати і трансформувати текст. Кополовець О.Ф.

 11. Етапироботи з текстом У роботі з будь-яким текстом (друкованим, звуковим, відео) можнавиділити три основнихетапироботи: після текстовий дотекстовий текстовий Кополовець О. Ф.

 12. Дотекстовий етап • Пред`явлення невідомих лексичних одиниць до тексту • Прогнозування змісту тексту за його назвою, ілюстрацією тощо; Le texte ” L’hôtel” a) Avant de lire lisez les mots nouveaux que vous pouvez trouver dans le texte : une réception- адміністрація un salon de coiffure- перукарня une boutique de souvenirs- сувенірний кіоск remplir un formulaire- заповнити формуляр recevoir une clé- отримати ключ un portier- портьє Кополовець О. Ф.

 13. Tекстовий етап Власне читання тексту La lecture du texte :” L’hôtel ” Dans notre ville il y a beaucoup d’hôtels .Au centre ville il y a un des plus grands hôtels de la ville. Il a deux étages. Au rez-de- chaussée il y a la réception, le restautant, le salon de coiffure, la boutique de souvenirs, le kiosque à journaux, le café- internet. Au premier et au deuxième étages se trouvent les chambres. Elles sont grandes, claires et propres. Il y a les chambres simples et les chambres doubles. Pour descendre dans un hôtel il faut s’adresser au réceptionniste. Il faut remplir un formulaire c’est-à-dire écrire son nom, son prénom et son adresse. Pour recevoir la clé de la chambre il faut laisser son passeport. Le portier ouvre la chambre et emporte les valises. Tout le monde aime vivre dans cet hôtel. Кополовець О. Ф.

 14. Після текстовий етап • Pозуміння змісту (основного і детального) тексту; • Обговорення змісту тексту. Complétez les phrases : Au centre ville ___________un des plus grands hôtels de la ville. Pour descendre dans un hôtel il faut ______________ au réceptionniste. Il faut remplir un ____________________ . Pour recevoir la ____________de la chambre il faut laisser son passeport. Le__________ ouvre la chambre et emporte les valises. Vrai /faux - Dans notre ville il n’y a pas d’hôtels. - L’ hôtel a deux étages. - Au rez-de- chaussée de l’hôtel il y a la réception, le restautant, le salon de coiffure, la boutique de souvenirs, le kiosque à journaux, le café- internet. - Les chambres sont petites. - Pour descendre dans un hôtel il faut s’adresser au réceptionniste. Situation: Ви приїхали з батьками в країну, мову якої ви вивчаєте. Запитайте у адміністратора чи є вільні кімнати в готелі і чи є деякі розваги для вас. Кополовець О. Ф.

 15. Висновки Отже,у своїй практиці я використовую комунікативний підхід не тільки при активізації лексичного матеріалу у мовленні , але й при опрацюванні будь-якого тексту, спонукаючи учнів до комунікації. Учні охоче відгукуються на запропоноване завдання, таким чином урок перетворюється на діалог, живий обмін між вчителем та учнями.

More Related