Download
tid och plats deweyrummet 6 oktober 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011

Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tid och plats Deweyrummet 6 oktober 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tid och platsDeweyrummet 6 oktober 2011

 2. Plats – exempel att följa • Tips • I index och i schemat finns många ämnen utbyggda med Förenta staterna som exempel • I Svenska WebDewey och Svenska ämnesord finns många ämnen utbyggda med Sverige • Använd dem som mallar

 3. Plats exemplet Sverige • 948.5 Sverige under 900 i schematAtt lägga till land efter annat nummer (exemplet Sverige) • 09485 Enligt T1 (09) och T2 (485) kan alltid göras, om det inte finns anvisning som säger något annat • 009485 Två nollor istället för en. Det finns alltid anvisningar om när man ska göra detta • 485 Från T2. Enligt anvisningar i schemat (beror på att landindelning ingår i själva numret) • 85 Endast för målarkonst!

 4. Olika delar av Sverige 948.5 Sverige – historia Tänk på att Götaland, Svealand och Norrland har egna nummer liksom orter i dessa delar 948.6 Götaland 948.7 Svealand 948.8 Norrland

 5. Andra standardindelningar kan läggas till Andra indelningar från T1 kan läggas till enligt tilläggstabell under 930-990 948.500222 Sverige - historia – bildverk (948.5 + 002 (enligt tilläggstabell under 930-990) 948.684400222Vadstena – bildverk Indelningar för Sverige finns utförda i tabell 2 och kan sökas direkt i indexT2--486844 Vadstena

 6. Sverige enligt standarindelning 09485 • 09485 Standardindelning • 338.4767409485 Träindustri Sverige • 746.9209485 Modedesign Sverige

 7. Landtillägg med två nollor • 371.1009485 Lärare Sverige • 009 enligt anvisningar i schemat vid 371.1 • 371.100973 Teachers United States finns också som exempel i schemat • 368.5009485 Olycksförsäkring Sverige • 009 enligt anvisningar i schemat vid 368

 8. Sverige 485 • Exempel där 485 Sverige läggs direkt till ett annat nummer • 284.1485Lutherska kyrkor Sverige • 284.14-284.19 Indelning efter världsdel, land, ort • 383.49485 Postväsen Sverige • Indelning efter land ingår i numret och man lägger därför bara till 485 för Sverige. Detta framgår tydligt i anvisningarna

 9. Målarkonst • 759.85Målarkonst -- Sverige

 10. Tid • T1 0901-0905 Historiska perioder • Tillfogningsanmärkning vid T1 0901-0905 för indelningar med * 01 Korta prognoser 02 Statistik och illustrationer 03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser 05 Seriella resurser 07 Museer, samlingar, utställningar, samlande av föremål Inga andra tillägg

 11. Prioritetsordning • I prioritetsordningen i tabell 1 kommer plats alltid före tid- T1 091(indelning efter särskilda världsdelar, länder, orter utomjordiska världar)- T1 (093-099 indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet)Obs anmärkningen vid T1-093-099Tillfoga till basnummer T1—09 notation T2--3-T2--9 från tabell 2, t.ex. ämnet i Nordamerika T1--097, i Brasilien T1--0981. Tillfoga därefter ytterligare enligt följande:-09 Historisk eller geografisk aspektTillfoga till 09 de nummer som följer T1—09 i notation T1--090-T1--099 från tabell 1

 12. Exempel • 634.90948509034 Skogsbruk – Sverige – 1800-talet • 305.409440902 Kvinnor – Frankrike – Medeltiden • 792.8094709034 Balett – Ryssland – 1800-talet

 13. Världshistoria • 909 VärldshistoriaHar egen periodindelning som är utförd under 909909.2 Världshistoria – 1200-talet909.203 Världshistoria – 1200-talet – uppslagsverkI T1 09022 1200-1299

 14. Särskilda länders historia • 930-999Särskilda periodindelningar för respektive land • 948.5 Sverige -- historia 948.503 Sverige – historia – 1523-1809948.504 Sverige -- historia– 1809-1905 • 944 Frankrike -- historia • 944.03 Frankrike -- historia – Perioden under huset Bourbon 1589-1789 • 944.04 Frankrike – historia – Revolutionsperioden 1798- 1804

 15. Litteratur • Särskilda periodindelningar för respektive litteratur839.716 Svensk poesi – 1800-talet839.709005 Svensk litteratur – historia – Gustavianska tiden, 1780-1799 • 821.8 Engelsk poesi – 1800-talet820.9006 Engelsk litteratur – 1745-1799

 16. Kyrkohistoria • Kyrkohistoria har en egen periodtabell som återfinns under 270 och instruktion vid 270.1-270.8 följt av instruktion vid 274-279 • 274.8506 Kyrkohistoria – Sverige – reformationenSverige – kyrkohistoria finns i Svenska ämnesord

 17. Resehandböcker • 913-919 Tillfogningsanvisning 04 Guideböcker Periodindelning hämtas från respektive lands historiska indelning i 930-999 minus 0 • 914.85045 Reseskildringar – Sverige – 1900-talet

 18. Etniska gruppers historia • 909.0492407 Judar – historia - 1700-talet Tid från 909 • 944.00492409034 Judar – historia – Frankrike – 1700-talet Tillfogningsanmärkning vid 930-990. Tid från Frankrike • 973.0492409091 Judar – historia – Förenta staterna – 1900-talet973.04 utfört i schemat där 04 kommer från T1 – särskilda ämnen.men974.7100492409091Judar – historia – Förenta staterna – New York – 1900-talet