Download
bolnik z zelo obse no hemisferno ishemi no mo gansko kapjo in motnjami zavesti ukrepi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bolnik z zelo obse ž no hemisferno ishemi č no mo ž gansko kapjo in motnjami zavesti - ukrepi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bolnik z zelo obse ž no hemisferno ishemi č no mo ž gansko kapjo in motnjami zavesti - ukrepi

Bolnik z zelo obse ž no hemisferno ishemi č no mo ž gansko kapjo in motnjami zavesti - ukrepi

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bolnik z zelo obse ž no hemisferno ishemi č no mo ž gansko kapjo in motnjami zavesti - ukrepi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bolnik z zelo obsežno hemisferno ishemično možgansko kapjo in motnjami zavesti - ukrepi Nataša Milivojevič

  2. Razpoznava bolezni • 10-20% ishemičnih kapi • Skoraj vedno vzrok embolija iz srca ali velikih arterij ( v a.carotis ali deblo ACM) • Hemipareza, hemianestezija, deviacija glave in pogleda stran od pareze, somnolenca, (globalna afazja) • CT

  3. Mehanizem • Vzrok slabšanja stanja večinoma možganski edem, pritisk na stranski ventrikel, pomik preko sredine in v končni fazi herniacija • Razvije se v prvem tednu po ishemični kapi (vrh 3-5 dan) in se popravi po 14 dneh

  4. Vprašanje • Ali je agresivno zdravljenje na mestu? • Kdaj? • Kakšno?

  5. Prognostični kazalci • Klinično: • hitro slabšanje zavesti (GCS <10) • moški spol • Starost nad 65 let • potreba po intubaciji, mehanski ventilaciji (smrtnost 51-90%) • CT: • veliko območje hipodenznosti (več kot 50% ACM) • zabrisana meja med sivino in belino

  6. Prognostični kazalci • Klinično: • hitro slabšanje zavesti (GCS <10) • moški spol • Starost nad 65 let • potreba po intubaciji, mehanski ventilaciji (smrtnost 51-90%) • CT: • veliko območje hipodenznosti (več kot 50% ACM) • zabrisana meja med sivino in belino • znak hiperdenzne a. cerebri mediae

  7. Prognostični kazalci • Klinično: • hitro slabšanje zavesti (GCS <10) • moški spol • Starost nad 65 let • potreba po intubaciji, mehanski ventilaciji (smrtnost 51-90%) • CT: • veliko območje hipodenznosti (več kot 50% ACM) • zabrisana meja med sivino in belino • znak hiperdenzne a. cerebri mediae • izginotje sulkusov • masivni edem s pomikom preko sredine, herniacja

  8. Ukrepi • Intubacija • pogosto zmanjšan žrelni refleks in ohlapno mišičje žrela in jezika • Umetna ventilacija • Vprašljiva • Hiperventilacija • Osmotska sredstva (manitol) • Hemikraniektomija • Rieke, 1995: smrtnost s 76% na 32% (2/3 blago prizadetih) • Hipotermija (pripravljajo študijo)