1 / 22

LIMÁNY

LIMÁNY. F3-2007. Bevezetés:

mika
Télécharger la présentation

LIMÁNY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LIMÁNY F3-2007

 2. Bevezetés: A tavalyi előadásomban nagyon leegyszerűsítve oda jutottam, hogy a hajléktalan emberek között nagyon magas azoknak az aránya akik valamilyen nagyon jelentős hátrányuk van. Ha még emlékeztek a hajléktalanok majdnem felénél találtunk olyan eseményt az élettörténetében, amelyek egyébként nagyon ritkák és szokatlanok. Ilyenek voltak: születésétől szülők nélkül nevelkedik nem végezte el a nyolc általánost 14 éves korában már kereső sohasem volt saját lakása Egy csatával példálóztam, amelyben az áldozat (sérült) a hajléktalan embert szimbolizálja. Láttuk, hogy az ispotályban azok kerülnek akik sebezhetőek és/vagy akikkel mostohán bánik a sors és nagyon sok időt töltenek a tűzvonalba. Az előadás végén azt a provokatív kijelentést tettem, hogy a sérülések számát mégis talán egy kicsit jobban befolyásolja a csata hevessége, ami ebben az esetben mindennapjainkat uraló megélhetésért folytatott versenyfutást értettem. Anélkül, hogy túlfeszíteném a példa kereteit még egy kicsit, két tábla erejéig beszélnék a hajléktalan hátteréről, azután két tábla erejéig a hajléktalan profiljának bemutatásával folytatnám, majd egy jelentős mértékű változás lehetséges okairól mondanék néhány szót. Megpróbálok közben mindezt nagyon

 3. (filmes) kitérő:

 4. Állítások • Segélyezés (szabály és/vagy gyakorlat) változása pozitív hatással volt a jövedelemmel nem rendelkező hajléktalanok helyzetére. • Segélyezés (szabály és/vagy gyakorlat) változásának negatív hatása érzékelhető a munkajövedelmek csökkenésben hajléktalanok esetében. • Csökkent a hajléktalan emberek elszigeteltsége. • A hajléktalanság lehet az egyes szolgáltatások igénybevételéhez kötött minősítés. Nem feltétlenül jelent bizonyos eseménysorok által előidézett azonos élethelyzetek. • A hajléktalanná válás (kommersz kifejezés) előtti területi mobilitás a hajléktalanná válással megszűnik. • +1 meglepi

 5. A jövedelmek alakulása 2006-ban és a 2007-ben is megkérdezett (1529 fő) hajléktalan ember körében? Volt jövedelme 2006-ban Nem volt jövedelme 2006- ban 1351 fő 178 fő 138 fő 40 fő 54 fő Van jövedelme 2007-ben Nincs jövedelme 2007 94 fő 1435 fő +9% és -4 % = +5%

 6. A munka jövedelmek drámai mértékű esése a hajléktalan emberek között Honnan jutott 2006. januárjában jövedelemhez? Honnan volt pénze 2007. januárjában?

 7. Konklúzió: A jövedelem nélküli hajléktalan emberek arányának a csökkenését elsősorban aktív korú munkanélküliek (családok) jövedelemhez jutása okozhatja.

 8. Kivel él(t) együtt a 857 Budapesten mindkét évben kérdezett hajléktalan ember? 2006 -2007 Magányosan élt Nem - magányosan élt 2006 329 fő 528 fő 2007 2007 Magányosan élők 254 fő Nem - magányosan élők 105 fő +149 fő (18%) 379 fő 478 fő

 9. 2006.02.03. 2007.02.03.

 10. A társakkal élők arányának növekedése összefüggésben állhat az inaktív jövedelmek (segélyek) megállapításának új módjával.

 11. A hajléktalan emberek közel harmada nem az utcára vagy a szállóra kerülés időpontjától kezdve tartja magát hajléktalannak. A hajléktalan emberek helyzetüktől függetlenül tudnak identitást kialakítani maguknak.

 12. A hajléktalanság okainak mondott tények az esetek többségében ugyanazoknak az eseményeknek különböző megfogalmazásai. Még az egymást kizáró történések (mint például a lakás maffia és válás) is lehetnek olyan következmények, amelyeket előidéző eseménysorozat lényegileg ugyanaz.

More Related