Download
pezinok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pezinok PowerPoint Presentation

Pezinok

406 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pezinok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pezinok Peter Štoffa III.D

 2. Obsah Poloha Symboly mesta Primátor Obyvateľstvo Doprava Kultúra Pamiatky Šport Osobnosti Školy Víno

 3. Symboly mesta logo zástava erb

 4. Poloha • juhozápad Slovenska • Bratislavský kraj • okresné mesto – PK • rozloha - 72,76 km²

 5. Primátor • Mgr. Oliver Solga (nezávislý) • Kontakt: oliver.solga@msupezinok.sk http://www.pezinok.sk/ Mestský úrad

 6. Obyvateľstvo • počet obyv. - 23 861 (k 31. 12. 2013) • hustota zaľudnenia – 327,9 obyv./km² • 51,5% žien a 48,5% mužov • predproduktívny vek – 23% produktívny vek – 63% poproduktívny vek – 14% • 97% - Slováci 1,3% - Česi 0,6% - Maďari 1, 1% - iné • nezamestnanosť – 7,9% (1. 1. 2014)

 7. Doprava • Prešov – Pezinok (auto) – 391 km, 4 hod 4 min • Prešov – Pezinok (SAD) – 467 km, 7 hod 55 min (Prešov-Poprad-BanskáBystrica-Bratislava-Pezinok) • Prešov – Pezinok (vlak) – 427 km, 5 hod 41 min, (Prešov-Kysak-Trnava-Pezinok), 26,30 € • nemá vlastnú MHD • dobré spojenie s Bratislavou

 8. Školy • 6 materských škôl • 4 základné školy • stredné školy - gymnázium - obchodná akadémia - stredná odborná škola - SOŠ policajného zboru - stredné odborné učilište • ZUŠ Eugena Suchoňa

 9. Šport • futbal - PŠC Pezinok • basketbal - AB Cosmetics Pezinok • volejbal - VTC Pezinok • hádzana - ŠHK Agrokarpaty Pezinok • plávanie - Pk Pezinok • Judo– 1. JudoClub Pezinok • hokejbal • stolný tenis

 10. Tenisové kurty Športová hala Futbalový štadión Športová hala JUDO CLUB

 11. Kultúra • Divadlo PIKI • TV Pezinok • časopis Pezinčan • Pezinské kultúrne centrum • Mestské múzeum • Malokarpatské múzeum • galérie

 12. Pamiatky Mariánsky stĺp Radnica Zámocký park Banský chodník Pezinský zámok

 13. Osobnosti Eugen Suchoň Filip Polc Ján Kupecký Milan Randl

 14. Víno

 15. Typické vína - biele

 16. Typické vína - červené

 17. Zdroje • http://www.pezinok.sk/ • http://www.vitis.sk/sk/page/3/o-nas/ • http://slovakia.travel/pezinok#prettyPhoto

 18. Ďakujem za pozornosť