Download
austr lie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AUSTRÁLIE PowerPoint Presentation

AUSTRÁLIE

328 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AUSTRÁLIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AUSTRÁLIE Podnebí Austrálie

 2. PODNEBÍ AUSTRÁLIE • Středem Austrálie prochází obratník …………………………………… • Nad tímto obratníkem vrcholí Slunce v nadhlavníku dne: • 21. 3. • 21. 6. • 23. 9. • 21. 12. • Tento den začíná v Austrálii ………………………………….

 3. PODNEBÍ AUSTRÁLIE • Na území Austrálie zasahují 3 podnebná pásma: ……………………………………. • ……………………………………. • ……………………………………. • Austrálie má v podstatě dvě výrazné roční sezóny: ……………………… a …………………… s charakteristickým obdobím sucha a dešťů.

 4. PODNEBÍ AUSTRÁLIE Z hlediska podnebí můžeme v Austrálii vymezit4 oblasti: • Sever • Vnitrozemí • Jih • Východ

 5. PODNEBÍ AUSTRÁLIE Z hlediska podnebí můžeme v Austrálii vymezit4 oblasti: SEVER VNITROZEMÍ VÝCHOD JIH

 6. SEVER AUSTRÁLIE V ……………………… období – mohutné deště. Prší 3 až 4 měsíce každý den. Srážky sem přináší pasát/monzun/blizard. Krajina se mění na mělká jezera, z nichž vystupují polozaplavené stromy. Průměrné teploty se zde pohybují mezi (doplňte z mapky) C. Proč zde nejsou tak vysoké teploty jako ve vnitrozemí? S nástupem …………………… začíná období krutého několikaměsíčního sucha.

 7. VNITROZEMÍ AUSTRÁLIE Nejsušší a nejteplejší oblast Austrálie. Průměrný roční srážkový úhrn zde nepřekračuje 50 / 150 / 300 mm (neprší i několik let). Nejsušší místo kontinentu? Vysoké denní teploty, až 50 / 35 / 25  C  nejteplejší místo kontinentu. Kde přesně?

 8. JIH AUSTRÁLIE Rozhraní mezi prouděním vzduchu pasátovým a západním Kdy převládá pasátové a kdy západní proudění vzduchu, pokud vzduchové hmoty během roku kopírují pohyb slunce? Západní proudění vzduchu způsobuje neustálý přechod frontálních systémů, s nímž je svázán déšť. Trvá obvykle 3 až 4 dny a pak se na několik dnů vyjasní.

 9. VÝCHOD AUSTRÁLIE Celoročně pod vlivem proudění ……………………… pravidelné ……………………………… Teploty se zde pohybují mezi ………………………… C.

 10. TROPICKÉ CYKLÓNY Co je to? tlaková níže Jak a kde vzniká? nad oceány na rozhraní tropického a polárního vzduchu

 11. TROPICKÉ CYKLÓNY ohrožené oblasti – sever od Brisbane po Perth většina přichází v zimě na severozápadě – název willy-willy

 12. OZONOVÁ DÍRA Atmosféra propouští více UV záření. CO TO ZPŮSOBUJE? RAKOVINU podle statistik zde ročně onemocní až 140 tis. lidí JAK SE TOMU BRÁNIT? pro děti platí zákaz vycházení mezi 11. a 15. hodinou. ochranná skla ochranné oděvy

 13. POŽÁRY Častý důsledek obrovského sucha a nezodpovědnosti lidí