Download
2 2osagai emozionalak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.2OSAGAI EMOZIONALAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.2OSAGAI EMOZIONALAK

2.2OSAGAI EMOZIONALAK

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2.2OSAGAI EMOZIONALAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2.2OSAGAI EMOZIONALAK Zer dira emozioak? Emozioak bizi, ezagutu eta sentitu egiten dira Kanpotik adierazten den barneko esperientzia da emozioa, batez ere keinuen eta mugimenduen bitartez. Emozioak positiboak edo negatiboak Alde kuantifikatua (pozik, nahiko pozik, oso pozik...). Alde kualitatiboa (poza, tristura edo haserrea). Emozioen oinarrizko mailak sei dira: beldurra, harridura, ezinikusia, haserrea, tristura eta poza.

  2. Emozioen agerpena eta estimuluak: Kanpoko estimuluak: ingurugirotik edo kanpotik datozenak dira. Barneko estimuluak: maila kognitiboan gertatzen dira. Emozioak ezin dira kontrolatu. Kontrola daitekeena emozioen adierazpen-maila da. Kultura bakoitzean emozio batzuk bultzatzen edo debekatzen dira

  3. Garapen emozionala Adierazpen emozionalak ez dira estatikoak Emozioen garapena prozesu aktiboa da haurrak bizi izan dituen esperientzietan, bere sentsibilitatean eta bizi den testuinguruan oinarritzen da. Erreakzio positiboak (poza) zein negatiboak (beldurra edo haserrea) haurraren barne-prozesuen mende daude. Prozesuak, berriz, jasotzen duen heziketari, ingurunekoen erantzunen behaketari eta imitazioari lotuta daude. Garrantzitsua: haurrek beren emozioak egokiro adierazten eta beren sentimenduekin harremanetan egoten ikastea eta besteei behar bezala adierazten jakitea.

  4. Adimen emozionala Daniel Golemanek, honela definitzen du adimen emozionala: “Geure sentimenduak eta besteenak ezagutzeko, motibatzeko eta emozioak ondo maneiatzeko gaitasuna, gure baitan eta gure harremanetan.” Adimen emozionalaren osagaiak:

  5. :

  6. EMOZIOAK VS SENTIMENDUAK Aurkitu bakoitzaren definizioa eta kontrajarri bi kontzeptuak

  7. Hoy seré dueño de mis emociones. Si me siento deprimido, cantaré.Si me siento triste, reiré.Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo.Si siento miedo, me lanzaré adelante.Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas.Si me siento inseguro, levantaré la voz.Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura.Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado.Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Hoy seré dueño de mis emociones. Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos.Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena vida, recordaré hambres pasadas.Si siento complacencia, recordaré a mis competidores.Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza.Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento.Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta.Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad.Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas. En definitiva, hoy seré dueño de mis emociones. Og Mandino