Download
vyu itie ikt v pracovnom vyu ovan z pre 1 stupe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyu žitie IKT v pracovnom vyučovaní ZŠ pre 1.stupeň PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyu žitie IKT v pracovnom vyučovaní ZŠ pre 1.stupeň

Vyu žitie IKT v pracovnom vyučovaní ZŠ pre 1.stupeň

456 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vyu žitie IKT v pracovnom vyučovaní ZŠ pre 1.stupeň

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Využitie IKT v pracovnom vyučovaní ZŠ pre 1.stupeň A u t o r:Eva Čižmanská Február 2005

 2. Obsah prezentácie PREČO IKT? CIELE VYUČOVACEJ HODINY PREZENTÁCIA METODIKY VO VYUČOVANÍ ZHRNUTIE NOVÝCH POZNATKOV A ZÍSKANÝCH ZRUČNOSTÍ NÁMETY NA PRECVIČOVANIE A UPEVŇOVANIE ZRUČNOSTÍ ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV KONTAKT

 3. Prečo IKT? • rozšírenie vedomostí • nadobúdanie zručností • grafická reprezentácia javov • kontrola správnosti • efektivita vyučovania • rozvoj logického myslenia • učiteľovi skvalitniť výučbu a uľahčiť prácu

 4. Ciele vyučovacej hodiny • pochopiť význam jednotlivých častí bicykla a ich funkciu • poznať požiadavky na vybavenie bicykla • poznať zásady starostlivosti o bicykel • poznať pravidlá jazdy na bicykli

 5. Bicykel a duše - Človek a bicykelsú dokonalou syntézou tela a stroja

 6. B I C Y K E L . . . • dvojkolesové jednostopové vozidlo • do pohybu sa uvádza šliapaním na pedále • cestovné – pánske, dámske • športové • pretekárske • skladacie • cyklotrialové • horské

 7. Z HISTÓRIE • prvý nákres bicykla je od Leonarda da Vinciho z 15. storočia • prvý bicykel bol drevený a nemal kormidlo, jazdec sedel na vankúši, riadil sa a poháňal odrážaním nôh od zeme • až začiatkom 19.storočia si dal prvý bicykel patentovať nemec K.F.Drais • neskôr škótsky kováč Kirkpatrick Mac Millan pridal bicyklu prvé pedále • dnes sa na svete vyrába 3-krát viac bicyklov ako automobilov

 8. S K Ú M A J . . . Ako sa bicykle postupne zdokonaľovali. V čom sa odlišuje vždy od predchádzajúceho?

 9. MODEL BICYKLA

 10. U R O B . . . • z polovice výkresu si zhotov podľa obrázka technický preukaz o stave svojho bicykla • PRVÁ ČASŤ – predná strana • DRUHÁ ČASŤ – zadná strana TP • odpovedaj slovom ÁNO, NIE, NEVIEM • kontrolu technického stavu svojho bicykla

 11. JAZDÍME BEZPEČNE • súčasťou cestnej premávky sú dopravné značky • samostatne môžeš jazdiť na vozovke až od 10 rokov • ráta sa s tým, že dobre ovládaš jazdu na bicykli a pravidlá cestnej premávky • musíš mať svoj bicykel v bezchybnom technickom stave • nesmie ti nič chýbať z povinného vybavenia • musíš vedieť, ako treba časti bicykla nastaviť a ošetrovať

 12. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 13. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 14. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 15. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 16. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 17. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 18. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 19. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 20. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 21. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 22. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 23. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 24. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 25. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 26. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 27. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 28. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 29. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 30. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 31. Dopravné značky, ktoré musíšpoznať pri jazde na bicykli:

 32. Bicykle musia mať: • Účinné blatníky, ktoré musia z každej strany prekrývať šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky. • Dve od seba nezávislé účinné brzdy s plynulým riadením brzdného účinku. • Žlté odrazové sklá na obidvoch stranách šliapadiel (pedálov) vo schválenom vyhotovení. • Zadné odrazové sklo červenej farby, ktoré môže byť kombinované s koncovým červeným svietidlom a musín byť pevne umiestnené. • Koncové červené svetlo schváleného typu, ktoré musí byť viditeľné v noci bez atmosferických porúch na vzdialenosť najmenej 300 m. • Svetlomet schváleného typu svietiaci dopredu bielym svetlom, ktoré musí byť viditeľné v noci bez atmosferických porúch na vzdialenosť najmenej 300 m a nesmie oslňovať. • Zdroj elektrického prúdu. • Jasne znejúci zvonček počuteľný na dostatočnú zdialenosť, • Voľné konce rúrky riadidiel spoľahlivo zalepené (zátkami, rukoväťami a pod.) • Zakončenie ovládacích páčok bŕzd, voľné konce riadidiel a hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, alebo – ak sa používajú tuhé materiály – musia mať hrany polomer zakrivenia najmenej 3,2 mm. • Uzavreté matice nábojov kolies, ak nie sú krídlové alebo rýchloupínacie.

 33. VIEŠ ŽE, ... • každý cyklista by si mal vedieť urobiť základnú údržbu bicykla, • očistiť a osušiť povrch bicykla • preleštiť kovové časti • správne dotiahnúť skrutky a matice • správne nahustiť pneumatiky

 34. ZAMYSLI SA, ... • čo by sa mohlo stať, keby sme nemali brzdy, zvonček, svetlo, ... • aké výhody (nevýhody) má bicykel • či poznáš pravidlá cestnej premávky • či je tvoj bicykel v bezchybnom technickom stave

 35. SKÚMAJ, ... • ako sa na vozovke správajú cyklisti • v encyklopédiách vývoj bicyklov • dopravné značky v tvojom okolí

 36. UROB ... • kontrolu osvetlenia bicykla • kontrolu nahustenia pneumatík • základnú údržbu bicykla

 37. Zoznam informačných zdrojov • Školský lexikón • Vzdelávacie štandardy pre 1. st. ZŠ • Pracovné vyučovanie pre 4. r. ZŠ • Vlastné prípravy KONTAKT: Eva Čižmanská, www.cizmanska.sk Ďakujem za pozornosť Ďakujem za pozornosť