Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vest-Afrika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vest-Afrika

Vest-Afrika

83 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vest-Afrika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vest-Afrika NLM startet arbeid i Elfenbenkysten i 1984, og i 2005 ble arbeidet utvidet til også å omfatte områder i Mali. Arbeidet består av både evangelisering og bistand.

  2. Utsendingene er blant annet involvert i menighetsbygging, undervisning, radioarbeid og helsearbeid.

  3. Både Elfenbenkysten og Mali har vært og er preget av politiske uroligheter og konflikter. Mali ble i påsken 2012 kastet inn i en politisk situasjon som førte til at misjonærene måtte forlate landet. Nå driver NLM oppfølgingsarbeid i Mali fra nabolandet Elfenbenskysten.

  4. I Elfenbenskysten driver NLM menighetsbyggende arbeid i to byer. Landet var i borgerkrig fra 2006, og mye arbeid stanset opp. Nå er misjonærene tilbake og ønsker å bygge opp menighetene igjen.

  5. Radioarbeidet i Elfenbenskysten bruker Mahouenes (et folkeslag i Elfenbenskysten) egen kultur som inngangsport for evangeliet. Dette medfører at mange som ellers ikke ville hørt på kristne radioprogram får høre evangeliet.

  6. NLM er med å drive helseprosjekter i Elfenbenskysten. Det er stor skam knyttet til å være syk – spesielt med hiv/aids. NLM ønsker å være med å undervise om hvordan man kan leve et godt liv selv om man er syk. NLM støtter også arbeidet Hope for all, hvor man lærer vokse å lese og tilbyr «speed-school» for barn mellom ni og elleve år.

  7. Ønsker du å støtte arbeidet i Vest-Afrika? Bli Vest-Afrika-fadder eller gi en gave til 8220.08.90131, merket ”Vest-Afrika”. Kontakt giver@nlm.no eller 22 00 72 00 Les mer om arbeidet på nlm.no.

  8. Takk for forbønn og gaver!