Download
making a difference n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAKING A DIFFERENCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAKING A DIFFERENCE

MAKING A DIFFERENCE

82 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MAKING A DIFFERENCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAKING A DIFFERENCE Investor in people Janne & Malene

 2. Beowulf går igen i vores kultur

 3. 54 medarbejdere i Svendborg

 4. Årlig event med træning og sjov

 5. Alle gik 8 meter på 600o varme gløder

 6. Vores 52 kolleger i Mozambique

 7. Mads Kjær ?

 8. Sved i vores Squash og Fitness center

 9. Årets lærling 2003 - Dragan

 10. Forslag til sted for nyt kontor...

 11. Hvorfor IIP? • Linke kompetenceudvikling med forretningsstrategien • Målbart

 12. Det første der skal gøres Kommunikationsplan Sikre dialog og commitment

 13. Gap Analysen • 8 indikatorer bestået • 2 ikke bestået • 2 var lidt usikre

 14. Projekt Beskrivelse • Strategi • Aktionsplan og budget • Kommunikationsplan • Roller i teamet • Arbejdsbetingelser • Ressourcer • Tidsplan

 15. Implementeret af Teams Team 1: Visualisering af vores strategi • Banners • Screen savers • Best practise for opdatering og kommunikation

 16. Implementeret af Teams Team 2: Standardiseret strukturen i vores business plans • Plan for struktur i bus.plans • Gøre strategien operationel

 17. Implementeret af Teams Team 3: Definer ansvarsområde og mål i forhold til strategi og business plan • Nye aktive jobbeskrivelser der: • linker til strategien • beskriver udviklingsbehov

 18. Implementeret af Teams Team 4: Corporate Values • Dialog på tværs af afdelinger • En stafet med værdier

 19. Implementeret af Teams Team 5: Sikre optimal introduktion til jobfunktionen • Nyt introduktionsprogram • Over længere periode • Med mere ansvarlighed • Mere tilfredshed for den nyansatte • Forøget produktivitet

 20. Implementeret af Teams Team 6: Synliggør alt det gode vi gør og aflivning af janteloven • Store rør til at vise status ifht. mål • Flipovers i indgang til hver afdeling der synliggør opnåede mål • Elefantordenen

 21. Implementeret af Teams Team 7: Find et system til at sikre god feedback og coaching • 10 bud for en leder • Feedback øvelser • Jeg bruger coaching (se forskel der gør forskel) • Jeg bruger feed-back • Jeg er committet • Jeg er et eksempel • Jeg skaber teamånd • Jeg er empatisk • Jeg er proaktiv (ansvar via handling) • Jeg giver info videre • Jeg har tid til.... • Jeg lever efter vores værdier

 22. Implementeret af Teams Team 8: Hvordan finder vi tid til udvikling • Ny evalueringsform til bedre at måle effekten

 23. Resultatet • Certifikat på at vi er en Investor in People • Markedsværdi • Bundlinie resultat godt

 24. Resultatet i organisationen ”Hvad er den største forskel hvis du skulle beskrive vores firma før og efter IIP?”

 25. ”Meget bedre atmosfære”

 26. ”Vi er mere opmærksomme på værdier og hvad der motiverer os”

 27. ”Mere ansvar for ens udvikling”

 28. ”Strategien er blevet mere praktisk, så vi ved hvor vi er på vej hen”

 29. ”Ikke nogen stor forandring på før og nu”

 30. Lessons Learned Hvilke råd har vi til jer? • en vedholdende projektledergruppe • Ledelsen skal være 110% commited • Kommunikation • Hold det simpelt • Gør det sjovt • Involvér medarbejdere i processen (Alle?) • Afsæt tiden til det

 31. The way Forward • 1 års fødselsdag • Recertificering ´04 • Afrika

 32. Organisations don’t change... ...People do