Download
ford mmelse og forl sning 1529 martin luthers teologi skildret af lucas cranach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fordømmelse og Forløsning 1529 Martin Luthers teologi skildret af Lucas Cranach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fordømmelse og Forløsning 1529 Martin Luthers teologi skildret af Lucas Cranach

Fordømmelse og Forløsning 1529 Martin Luthers teologi skildret af Lucas Cranach

252 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fordømmelse og Forløsning 1529 Martin Luthers teologi skildret af Lucas Cranach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fordømmelse og Forløsning 1529Martin Luthers teologiskildret af Lucas Cranach Præsenteret af cand.theol. Finn B. Andersen Klik med musen for at gå til næste billede

 2. Fordømmelse og Forløsning 1529

 3. Oplysninger om billedetLucas Cranach, Verdammnis und Erlösung,Olie på lærred, 119 x 90 cm • Lucas Cranach malede dette billede i 1529 • Originalmaleriet befinder sig på Schloss Friedenstein i Gotha (25 km vest for Erfurt).

 4. Bildedebeskrivelse Forbemærkning • Billedet viser en typologisk sammenligning af begivenheder i GT og NT under temaet fordømmelse og forløsning (Verdammnis und Erlösung). • Det Gamle Testamente skildres i venstre side og Det Nye Testamente i højre. • Hver billedehalvdel er sammensat af flere enkeltscener, der gennemgås i det følgende.

 5. Modsætningerne mellem den gamle og den nye pagt Ved kors og opstandelse følger det evige liv for den, der tror Ved loven er følgerne for mennesket synd og død

 6. Loven og Evangeliet Johannes peger på forsoningen på korset, som overvinder døden og Djævelen. Hvor loven gælder, hersker synden og døden

 7. Syndefaldet • Syndefaldet (1 Mos 3) • Adam og Eva står nøgne ved kundskabens træ, som slangen snor sig om • Ved Adam kom synden ind i verden

 8. Synderens nød • Den åndelige betydning af loven: • Mennesket kan ikke opfylde loven • Døden og Djævelen jager det nøgne menneske og piner det med et spyd • Mennesket strækker klagende armene mod Himlen

 9. De Ti Bud er grundlaget for den gamle pagt • Moses og profeterne peger hen på De Ti Bud • Loven anklager mennesket på grund af synden • Grundlaget for deres anklage er loven

 10. Dommedag • Kristus viser sig på himlen som den ophøjede majestæt • Den frelste skare møder ham i skyerne • Engle udbasunerer dommedag

 11. Kobberslangen • Slangen hænger på en pæl midt i jødernes teltlejr • Den, der ser på den opløftede slange, bliver imun over for slangebid • 4 Mos 21, 4-9 som forbillede på korset

 12. Hyrderne på marken „I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«“ (Luk 2, 8-12)

 13. Det angrende menneske vises hen til Kristi kors • Synderen, der er plaget af Djævelen og døden, bliver her vist hen til korset af Johannes Døberen • Ved korsets fod ses Guds lam, efter de kendte ord: „Se Guds lam, som bærer verdens synd“ (Joh 1, 29)

 14. Helligånden formidler korsets frelse • Ud fra Kristi side strømmer en frelsende blodstråle • Duen, som symbol på Helligånden, leder blodstrålen hen til den bedende

 15. Døden og Djævelen er besejret • Døden og Djævelenligger besejret ved korsets fod • Lammet har sejret og bærer den røde og hvide sejrs-påskefane

 16. Opstandelsen • Over kors og grav er Kristi opstandelse skildret • Kors og opstandelse hører sammen • Kristus har sejrsfanen i hånden

 17. Billede-teksten Regnbuen og dommenRom 1, 18: Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.Rom 3, 23: Alle har syndet og har mistet herligheden fra GudDjævelen og døden1 Kor 15, 56: Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven.Rom 4, 15: Loven fremkalder vredeMoses og profeterneRom 3, 20: Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.Matt 11, 13: Alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser.MennesketRom 1, 17: Den retfærdige skal leve af tro.Rom 3, 28: Vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.Johannes DøberenJoh 1, 29: Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.1 Pet 1, 2: Ved Åndens helligelse udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod.Døden og lammet1 Kor 15, 54-57: Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!

 18. Lucas Cranach den Ældre • Lucas Cranach (1472-1553). En af Tysklands mest betydelige renæssancemalere • Han blev ansat som hofmaler hos Luthers kurfyrste i Wittenberg i 1505 • Borgmester i Wittenberg flere gange • Nært venskab med Luther og hans familie • Cranach kan ses som grundlægger af den evangelisk-lutherske kunst(mere info om Cranach)(billeder af Cranach) Selvportræt, 1550, Galleri degli Uffizi i Firence, Italien (link til museet)

 19. Et andet billede med samme tema kan ses i Luther-museet i Wittenberg Lucas Cranach, Lov og Evangelium (Gesetz und Evangelium), ca. 1551 Til venstre: „Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.“ (Rom 1,18) Til højre: ”Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.” (Es 7,14)