1 / 16

Мета засідання:

Профілактика синдрому професійного вигорання Відкрите засідання ШПМО вчителів початкових класів. Мета засідання:. В результаті засідання учасники: познайомляться з синдромом професійного вигорання; зможуть виявляти наявність або відсутність цього синдрому у себе і інших;

misae
Télécharger la présentation

Мета засідання:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Профілактика синдрому професійноговигоранняВідкритезасідання ШПМО вчителівпочатковихкласів

 2. Мета засідання: В результаті засідання учасники: • познайомляться з синдромом професійного вигорання; • зможуть виявляти наявність або відсутність цього синдрому у себе і інших; • засвоять методи і прийоми допомоги самому собі в ситуаціях професійного стресу.

 3. Що це таке? • Професійне вигорання — це синдром, що розвивається на тлі хронічного стресу і ведучий до виснаження емоційно-енергетичних і особових ресурсів працюючої людини. • Синдром професійного вигорання — найнебезпечніша професійна хвороба тих, хто працює з людьми: вчителів, соціальних працівників, психологів, менеджерів, лікарів, журналістів, бізнесменів і політиків, — всіх, чия діяльність неможлива без спілкування. Невипадково перший дослідник цього явища Кристина Маслач назвала свою книгу: «Емоційне згорання — плата за співчуття». • Професійне вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки», або «звільнення» від них. Воно веде до виснаження емоційно-енергетичних і особових ресурсів людини.

 4. Три аспекти професійного вигорання Перший — зниження самооцінки. Другий — відчуття самотності. Третій — емоційне виснаження.

 5. Симптоми професійного вигорання • ПЕРША ГРУПА: психофізичні симптоми • Відчуття постійної втоми не лише вечорами, але і вранці, відразу після сну (симптом хронічної втоми); • відчуття емоційного і фізичного виснаження; • зниження рівня сприйняття і реакції у зв'язку із змінами зовнішнього середовища (відсутність реакції цікавості на чинник новизни або реакції страху на небезпечну ситуацію); • загальна астенізация (слабкість, зниження активності і енергії, погіршення біохімії крові і гормональних показників); • часті безпричинні головні болі; • постійні розлади шлунково-кишкового тракту; • різка втрата або різке збільшення ваги; • повне або часткове безсоння; • постійний загальмований, сонливий стан і бажання спати протягом всього дня; • задишка або порушення дихання при фізичному і емоційному навантаженні; • помітне зниження зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості: • погіршення зору, слуху, нюху і дотику, втрата внутрішніх, тілесних відчуттів.

 6. ДРУГА ГРУПА: соціально-психологічні симптоми • Байдужість, нудьга, пасивність і депресія (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості); • підвищена дратівливість на незначні, дрібні події; • часті нервові зриви (спалахи невмотивованого гніву або відмови від спілкування); • постійне переживання негативних емоцій, для яких в зовнішній ситуації причин немає (почуття провини, образи, сорому, підозрілість, скутість); • відчуття неусвідомленого занепокоєння і підвищеної тривожності (відчуття, що щось не так, як треба»); • відчуття гіпервідповідальності і постійне почуття страху, що «не вийде» або я не впораюся»; • загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи (за типом «як ні старайся, все одно нічого не вийде»)

 7. ТРЕТЯ ГРУПА: поведінкові симптоми • Відчуття, що робота стає все важчою, а виконувати її — все складніше і складніше; • співробітник помітно міняє свій робочий режим(збільшує або скорочує час роботи); • постійно, без необхідності, бере роботу додому, але удома її не робить; • керівникові важко в ухваленні рішень; • відчуття даремності, невіра в краще, • зниження ентузіазму по відношенню до роботи, байдужість до результатів; • невиконання важливих, пріоритетних завдань , посилена увага до дрібниць; • не усвідомлюване виконання автоматичних і елементарних дій; дистанціювання від співробітників , • підвищення неадекватної критичності; • зловживання алкоголем, різке зростання випалених за день сигарет, вживання наркотичних засобів.

 8. Діагностика рівня емоційного вигорання • Чи знижується ефективність Вашої роботи? • Чи втратили Ви частину ініціативи на роботі? • Чи втратили Ви інтерес до роботи? • Чи посилився Ваш стрес на роботі? • Ви відчуваєте стомлення або зниження темпу роботи? • У вас часто болить голова? • У вас часто болить живіт? • Ви втратили у вазі, ваша вага перевищує норму? • У вас проблеми зі сном? • Ваше дихання стало переривистим? • У Вас часто міняється настрій? • Чи легко вас розлютити? • Ви стали підозрілішими, ніж зазвичай? • Ви відчуваєте себе безпораднішим, ніж завжди? • Ви вживаєте надто багато ліків, що впливають на настрій (транквілізатори, алкоголь, і так далі)? • Ви стали менш гнучкими? • Ви стали критичніше відноситися до власної компетентності і до компетентності інших? • Ви працюєте більше, а відчуваєте, що зробили менше? • Ви частково втратили відчуття гумору? Менше 10 балів – У Вас не наголошується синдром емоційного вигорання. 10-15 балів – синдром вигорання, що формується, 15 і більш – наявність синдрому

 9. ТРИ УМОВИ (ЧИННИКА) ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ Особистий чинник - відчуття власної значущості на робочому місці, - можливість професійного просування, - автономія; - високий рівень довіри з боку керівництва. Рольовий чинник - на розвиток вигорання істотно впливають конфлікт ролей і рольова невизначеність; - професійні ситуації, в яких спільні дії співробітників в значній мірі не погоджені: відсутня інтеграція зусиль, але при цьому присутня конкуренція Організаційний чинник - На розвиток синдрому впливає багатогодинна робота, але не будь-яка, а невизначена (нечіткість функціональних обов'язків) або відсутність належної оцінки.

 10. Умови, що допомагають фахівцеві уникнути професійного вигорання По-перше: • хороше здоров'я і свідома, цілеспрямована турбота про свій фізичний стан (постійні заняття спортом, здоровий спосіб життя); • адекватна самооцінка і впевненість в собі, своїх здібностях і можливостях. По-друге: • досвід успішного подолання професійного стресу; • здатність конструктивно мінятися в напружених умовах; • висока мобільність; • відвертість; • товариськість; • самостійність; • прагнення спиратися на власні сили. По-третє: • здатність формувати і підтримувати в собі позитивні, • оптимістичні установки і цінності – як по відношенню самих до себе, так і до інших людей.

 11. Як уникнути зустрічі з синдромом професійного згорання • Будьте уважні до себе: це допоможе вам своєчасно відмітити перші симптоми втоми. • Любіть себе або принаймні прагніть собі подобатися. • Підбирайте справу по собі: згідно своїм схильностям і можливостям. Це дозволить вам знайти себе, повірити в свої сипи. • Перестаньте шукати в роботі щастя або порятунок. Вона не притулок, а діяльність, яка хороша сама по собі. • Перестаньте жити за інших їх життям. Не замість людей, а разом з ними. • Знаходьте час для себе, ви маєте право не лише на робоче, але і на приватне життя. • Вчіться тверезо оцінювати події кожного дня. • Якщо вам дуже хочеться комусь допомогти або зробити за нього його роботу, поставте собі питання: чи так вже йому це потрібно? А може, він впорається сам?

 12. Основні підходи до роботи з професійним вигоранням 1. Турбота про себе і зниження рівня стресу: прагнення до рівноваги і гармонії, здорового способу життя • забезпечення потреби в спілкуванні; • отримання задоволення від життя (релаксація, гра); • уміння відволікатися від переживань, пов'язаних з роботою.

 13. 2. Трансформація негативних переконань (відчуття відчаю, безнадійність): • прагнення знаходити сенс у всьому — як в значних подіях життя, так і в звичних, повсякденних турботах ; • прагнення боротися зі своїми негативними переконаннями; • створення співтовариства. • 3. Підвищення рівня • професійної майстерності.

 14. Вправа «Стратегіїсамодопомоги» • Складіть список своїхресурсів • Подумайте і про зовнішні, іпровнутрішніджерела: • людей, які вас оточують, • місця, де вихотіли б побувати, • речах, якіхотіли б мати, • творчість, любов, мистецтво... 1. Подумайте ізапишітьвідповіді на питання: «Що я можузробити, щобпонизитисвійрівеньстресу, доставитисобірадість?»

 15. «Якщо говорити про професіоналів, що відбулися, то вони не раз переживали кризу вигорання. Зрілий фахівець зобов'язаний мати в своїй професійній біографії такі періоди. Вони і є вісники того, що людина дозріла для зростання, для розвитку, що в її життя і роботу просяться зміни». В.В. Макаров, Вибрані лекції з психотерапії, 1999.

 16. Дякуємо за співпрацю!

More Related