Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1  2  3  4   5   6  PowerPoint Presentation
Download Presentation
1  2  3  4   5   6 

1  2  3  4   5   6 

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

1  2  3  4   5   6 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. . . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  Marta, Marta, je maakt je veel te druk! . .

 2. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Lucas 10: 23 - 42 De preek gaat over: Lucas 10: 38 - 42 Marta, Marta, je maakt je veel te druk!  Het eerste lied: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Alle liederen worden geprojecteerd

 3. In Jesaja 53: 5 staat: "Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing." Om onze zonden concreet voor God te belijden lijkt het mij een mooi beeld om dit op een klein briefje te schrijven en dit in de kieren van de schuilhut te stoppen. (net als bij de klaagmuur in Jeruzalem) Als je schuilt bij Hem, mag je echt ALLES bij Hem brengen. U heeft de hele 40 dagentijd gelegenheid om een briefje te schrijven en in de hut te stoppen. Na Goede Vrijdag gooien we de briefjes weg als beeld van vergeving door Jezus Christus in het geloof dat Gods opstandingskracht ons heeft gered, verlost en bevrijd. Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut zie memobord

 4. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Lucas 10: 23 - 42 De preek gaat over: Lucas 10: 38 - 42 Marta, Marta, je maakt je veel te druk!  Het eerste lied: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Alle liederen worden geprojecteerd

 5. . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) . .

 6. Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32)

 7. Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32)

 8. Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32)

 9. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Wet = Zingen: Gezang 176a: 7, 8, 9 Voorgelezen: vers 10,11 Zingen 12, 13 (GK 1) Gebed Kidsmoment Zingen: Martha Martha Lezen: Lucas 10: 23 - 42 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 4 Preek over Lucas 10: 38 - 42 Zingen: Opwekking 462 . .

 10. . Gezang 176a: 7, 8, 9 . .

 11. . Gezang 176a: 7, 8, 9 . .

 12. . Gezang 176a: 7, 8, 9 . .

 13. Gij zult bedrog noch diefstal plegen, mijn is het zilver en het goud. Beheer 't bezit, door u verkregen, voor Hem die u dat toevertrouwt. Gij zult geen vals getuignis spreken, weer van uw naaste smaad en leed. God zal de lage laster wreken, zijn toorn treft hem die leugens smeedt.

 14. . Gezang 176a: 12, 13 . .

 15. . Gezang 176a: 12, 13 . .

 16. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Wet = Zingen: Gezang 176a: 7, 8, 9 Voorgelezen: vers 10,11 Zingen 12, 13 (GK 1) Gebed Kidsmoment Zingen: Martha Martha Lezen: Lucas 10: 23 - 42 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 4 Preek over Lucas 10: 38 - 42 Zingen: Opwekking 462 . .

 17. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Wet = Zingen: Gezang 176a: 7, 8, 9 Voorgelezen: vers 10,11 Zingen 12, 13 (GK 1) Gebed Kidsmoment Zingen: Martha Martha Lezen: Lucas 10: 23 - 42 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 4 Preek over Lucas 10: 38 - 42 Zingen: Opwekking 462 . .

 18. Martha, Martha leadsingers Martha, MarthaLeg je bezem neerAl dat werken komt een and're keerMartha, MarthaAltijd in de weerKies het beste deelLuister naar de Heer

 19. Martha, Martha leadsingers Ik moet werken, bezig zijnWant dat vindt de Heer zo fijnNee, zegt Jezus, wees nou stilLuister eerst naar wat Ik wil

 20. Martha, Martha allen Martha, MarthaLeg je bezem neerAl dat werken komt een and're keerMartha, MarthaAltijd in de weerKies het beste deelLuister naar de Heer

 21. Martha, Martha leadsingers Ik moet werken, steeds maar weerWant dat doe ik voor de HeerNee, zegt Jezus, dat gaat misWeet je wat belangrijk is?

 22. Martha, Martha allen Martha, MarthaLeg je bezem neerAl dat werken komt een and're keerMartha, MarthaAltijd in de weerKies het beste deelLuister naar de Heer

 23. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Wet = Zingen: Gezang 176a: 7, 8, 9 Voorgelezen: vers 10,11 Zingen 12, 13 (GK 1) Gebed Kidsmoment Zingen: Martha Martha Lezen: Lucas 10: 23 - 42 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 4 Preek over Lucas 10: 38 - 42 Zingen: Opwekking 462 . .

 24. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Wet = Zingen: Gezang 176a: 7, 8, 9 Voorgelezen: vers 10,11 Zingen 12, 13 (GK 1) Gebed Kidsmoment Zingen: Martha Martha Lezen: Lucas 10: 23 - 42 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 4 Preek over Lucas 10: 38 - 42 Zingen: Opwekking 462 . .

 25. . Psalm 111: 1, 2, 4 . .

 26. . Psalm 111: 1, 2, 4 . .

 27. . Psalm 111: 1, 2, 4 . .

 28. . . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Wet = Zingen: Gezang 176a: 7, 8, 9 Voorgelezen: vers 10,11 Zingen 12, 13 (GK 1) Gebed Kidsmoment Zingen: Martha Martha Lezen: Lucas 10: 23 - 42 Zingen: Psalm 111: 1, 2, 4 Preek over Lucas 10: 38 - 42 Zingen: Opwekking 462 . .

 29. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 1. Dienen is prachtig! . .

 30. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 2. Grijp je kans, kies het belangrijkste! Herken de unieke momenten die God geeft . .

 31. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. . .

 32. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde weggenomen zou worden, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. . .

 33. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 2. Grijp je kans, kies het belangrijkste! Mens zijn: Druk met veel, één ding is het belangrijkste . .

 34. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 • 3. Marta en Maria zijn • → Keuzes maken! • Een Maria-moment: Nu moet er geluisterd • worden! • Een Samaritaan-moment: Nu moet er • geholpen worden! • De goede volgorde: ontvangen en geven . .

 35. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 • Een Maria-moment: Nu moet er geluisterd • worden! • Drie persoonlijke voorbeelden: • reizen • Stille Week • ontmoeting . .

 36. . . Tekst: Lucas 10: 38 - 42 Jezus Christus en zijn Maria-moment → Het kruis! . .

 37. . . Zingen: Opwekking 462 Gebed VVB – viering Zingen: Gezang 181d (Onze Vader) Collecte Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Zegen . .

 38. . Opwekking 462: i, 1, 2, 3 Leadsingers Allen: . .

 39. . Opwekking 462: i, 1, 2, 3 Allen . .

 40. . Opwekking 462: i, 1, 2, 3 Allen . .

 41. . Opwekking 462: i, 1, 2, 3 Allen Langzaam: . .

 42. . . Zingen: Opwekking 462 Gebed VVB – viering Zingen: Gezang 181d (Onze Vader) Collecte Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Zegen . .

 43. . . Zingen: Opwekking 462 Gebed VVB – viering Zingen: Gezang 181d (Onze Vader) Collecte Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Zegen . .

 44. . . Zingen: Opwekking 462 Gebed VVB – viering Zingen: Gezang 181d (Onze Vader) Collecte Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Zegen . .

 45. . . • COLLECTE • Vandaag • Is de 1ste collecte voor de diakonie • ´s morgens Dit Koningskind • en de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

 46. . . • COLLECTE • Volgende Week • Is de 1ste collecte voor de diakonie • en de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

 47. . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

 48. . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .