Download
elektroonikud meditsiinis ja biolooogias n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektroonikud meditsiinis ja biolooogias PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektroonikud meditsiinis ja biolooogias

Elektroonikud meditsiinis ja biolooogias

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Elektroonikud meditsiinis ja biolooogias

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELEKTROONIKAINSTITUUT Bioonika labor assotsieerunud Tehnomeedikumiga Elektroonikud meditsiinis ja biolooogias Mart Min

 2. Millest tuleb jutt? • Nano-bio-info-cognokonvergents • Meie osa selles konvergentsis • Mida meie teinud oleme • Mis meid ees ootab? Meie: TTÜ elektroonikainstituut jaTehnomeedikum Smartimplant OÜ, AS Taastava Kirurgia Kliinik ja TAK ELIKO (elektroonika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad)

 3. Implanteeritavad elektrilised stimulaatoridsellega alustasime 1995. aastal EL Copernicus projekti raames Brain Pacemaker Cardiac Pacemakers

 4. Esimene küborg(2002) – Prof. Kevin Warwick

 5. Kopsu elektriline bioimpedants kui hingamise mahu (ventilation) mõõtkeha energiatarbe määramiseks

 6. Südamesisese (ŻC) ja respiratoorse (ŻR) elektrilise bioimpedantsi mõõtmine ning südametöö energiabalanss

 7. Eraldatud süda kunstlikus vereringes

 8. Bioimpedantsi põhinekudede seisundi monitor TM03(SmartImplant ja Taastava Kirurgia Kliinik) Transplanteeritud lihaslapp

 9. Bioimpedantsi kasutamine lab-on-chip bioanalüsaatoris Koostöö: Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik

 10. Edukad projektid EU Copernicus JEP - Fuzzy Logic Pacing Control,1995-1997 St Jude Medical (USA/Sweden) - Adaptive Control of Pacing Rate,1999-2002 ETF grantid - Ischemia, Resuscitation, Measurement, Bioimpedance, Heart Energy and Pacing, 2004-2008 Ragnar Granit Institute (Tampere) - Bioimpedance Cardiography,2005-2007 EU 5FP IST-RTD DASPTOOL - Signal Processing in Medicine, 2002-2005 Guidant Inc(USA) - Multifrequency Bioimpedance Analysis,2004-2005 Boston Scientific (USA) – Cardiac Volume Computing,2006-2008 Tehnoloogia ArenduskeskuseELIKO käivitamine 2004. aastaljätku-perspektiiviga aastani 2013 EU23626 –Sardsüsteemid ja –komponendid, teaduse infra, 2006-2008

 11. Valusad tagasilöögid ETF katkestas 1999.a käivitunud finantseerimise aastaks 2000. Alus: perspektiivi puudumine. EAS ei pidanud võimalikuks toetada projektitaotlust aastal 2002. Põhjuseks:konsortsium nõrk, uuringute iseloom pole selge (kas alus- või rakendusuuring?), äriplaan pole veenev. EAS ei avanud TAK ELIKO finantseerimist 2004.a kevadel. Põhjus: kohtuhagi. Äsja formeeritud meeskonnale tuli ootamatult leida palgad teistest allikatest. TAK sai tegevusloa oktoobris 2004.

 12. USA ja Euroopa patendid 1. US6885892 B1(2005) Rate adaptive pacemaker Autorid: M. Min, A. Kink, T. Parve Patendiomanik: St Jude Medical AB (USA-Rootsi) 2.EP1169084 B1(2005) A rate adaptive pacemaker Autorid: M. Min, A. Kink, T. Parve Patendiomanik: St Jude Medical AB (USA-Rootsi) 3.EP1169085 B1(2004) A rate adaptive pacemaker Autorid: M. Min, A. Kink, T. Parve Patendiomanik: St Jude Medical AB (USA-Rootsi) Euroopa patendid kehtivad Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Liechtensteinis

 13. USA ja Euroopa patenditaotlused 1.US60/580831(2004) Method and device for simultaneous analysis of multicarrier signal Autorid: M.Min, R.Land, T.Parve, O.Märtens, A.Ronk Patenditaotleja: TTÜ 2.WO2004052198(2003) and US10/537643 (2005) Method and device for measurement of electrical bioimpedance Autorid: M.Min, A.Kink, R.Land, T.Parve Patenditaotleja: TTÜ 3.US11/156757 (2005) Method and device for determining relative amount of intracellular or extracellular liquid in living tissue Autorid: A.Kink, M.Min, T.Parve, I.Rätsep Patenditaotleja: TTÜ ja OÜ SmartImplant 4.WO/EE2005/00008(2005) Method and device for simultaneous discrete-time analysis of features of systems and substances Autorid: M.Min, R.Land, T.Parve, O.Märtens, A.Ronk Patenditaotleja: TTÜ

 14. Värskeid publikatsioone M.Min, U.Pliquett, T.Nacke, A.Barthel, P.Annus, R.Land. Signals in bioimpedance measurement: different waveforms for different tasks. Proc. ICEBI 2007, Graz, Austria, Aug 29 - Sept 2, 2007 (IFMBE Proceedings, Vol.17). Springer, Berlin-Heidelberg-NewYork, pp.181-184. M.Min, T.Parve, A.Ronk, P.Annus, and T.Paavle. Synchronous Sampling and Demodulation in an Instrument for Multifrequency Bioimpedance Measurement. IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, Vol.56, No.4, August 2007, pp.1365-1372 P.Annus, A.Kuusik, R.Land, E.Haldre, M.Min, T.Parve, G.Poola. An energy efficient wearable tissue monitor. Proc. ICEBI 2007, Graz, Austria, Aug 29 - Sept 2, 2007 (IFMBE Proceedings, Vol.17), Eds. H.Scharfetter, R.Merwa, Springer, Berlin-Heidelberg-NewYork, pp.240-243. Rauno Gordon. Modelling of Cardiac Dynamics and Intracardiac Impedance.PhD thesis. Tallinn, TTU, 2007. M.Min, T.Parve. Improvement of Lock-in Electrical Bio-Impedance Analyzer for Implantable Medical Devices.IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, NJ, USA, Vol.56, No.3, June 2007, pp.968-974 M.Min, R.W.Salo, T.Parve. Chapter 0147 - Biomedical electronics.Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering(editor-in-chief: Metin Akai), Wiley & Sons, NJ, USA, 2006, pp.500-514 A.Kuusik, R.Land, M.Min, T.Parve, G.Poola. Measurement of intracardiac bioimpedance in rate adaptive pacemakers. Advances in Electrocardiology 2004, World Scientific Publishing, Singapore, 2005, p.738-742 M.Min, A.Kink, T.Parve, and A.Rätsep.Bioimpedance based control of rate limit in artificial cardiac pacing. Proc. BioMED 2005, February 16 -18, 2005, Innsbruck, ACTA Press, Calgary, Alberta, Canada, pp.697-703.

 15. Lõpetuseks,ehk võtta või jätta, jääda või minna? Kas saame hakkama? Kas see on ülepea võimalik Eestis? Või siirduda Ameerikasse? Mujale laia ilma? To stay, or to leave? That is our Hamlet’s question to ourselves and to the policy makers of Estonian innovation. Thank you! Tänud!