Download
st edn kola pro sluchov posti en gellnerova 1 637 00 brno n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Střední škola pro sluchově postižené Gellnerova 1, 637 00 Brno PowerPoint Presentation
Download Presentation
Střední škola pro sluchově postižené Gellnerova 1, 637 00 Brno

Střední škola pro sluchově postižené Gellnerova 1, 637 00 Brno

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Střední škola pro sluchově postižené Gellnerova 1, 637 00 Brno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Střední škola pro sluchově postiženéGellnerova 1, 637 00 Brno Nabídka oborů vzdělání: • Informační technologie • Strojní mechanik • Podlahářské práce • Prodavačské práce-Smíšené zboží

 2. Milí žáci, v letošním školním roce končíte základní školu a hledáte možnost dalšího studia. Ve vašem životě je to velmi důležité rozhodnutí pro volbu budoucího povolání. Abychom Vám usnadnili toto rozhodnutí, nabízíme Vám obory vzdělání, které můžete studovat na naší střední škole v Brně.

 3. Bližší informace •  • 541220464 (i fax) • 541220083 • Zástupce školy: Mgr. Josef Žáček •  • E-mail:mpartl@volny.cz • www stránky: www.ssbrno.cz Ředitel školy: Mgr. Miloš Pártl

 4. Budova školy • Budova školy se nachází uprostřed zeleně • v malebném prostředí městské části Brno-Jundrov. • Přímé sousedství se základní školou umožňuje využívání tělocvičny, hřiště a školní jídelny. • V druhé budově školy v Žabovřeskách jsou zřízeny dílny pro praktickou výuku v oboru Podlahářské práce.

 5. Fotografie školy

 6. Informační technologie18-20-M/01 • Školní vzdělávací program Informační technologie je zaměřen na Informatikuv ekonomice. Umožní sluchově postiženým žákům získat znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Žák získá potřebný přehled o vývoji v oboru, měl by být schopen se orientovat v základním vybavení osobních počítačů a prakticky je využívat. V ekonomických předmětech žák získá dovednosti a vědomosti z oblasti tržní ekonomiky, účetnictví a především komunikace pomocí výpočetní techniky. Žáci se během studia naučí zařazovat informace do širších souvislostí a zpracovávat je pomocí prostředků moderní výpočetní techniky, která tak přirozeně pronikne do všech vyučovacích předmětů. • Obor vzdělání je zakončen maturitní zkouškou. • Uplatnění: • Počítače vytvářejí nové možnosti pracovního uplatnění sluchově postižených. Absolvent je připraven pro činnost v oblasti užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích.

 7. Učební plánInformační technologie

 8. Uplatnění na trhu práce Jihomoravský kraj (oblast ekonomie, účetnictví): • AccArt - www.ucetnictvi-brno.cz • JIT-FIN s.r.o. - www.ucetnictvibrno.cz • A-Účetnictví Brno - web.telecom.cz/burda • A&CEgroup s.r.o. - www.ace.cz • DC Concept - www.dcconcept.cz • J.K. marketing s.r.o. – www.jkmarketing.cz

 9. Strojní mechanik 23-51-H/01 • Obor vzdělání připravuje žáky pro ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, montáž, údržbu a opravy strojů,strojních celků a zařízení. Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívané v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, apod. • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolventi získávají výuční list. Obor je vhodný pro chlapce. Uplatnění: • Absolventi se mohou uplatnit v řadě firem, které se zaměřují na strojírenskou výrobu, jako např. strojní zámečník, provozní zámečník, montér ocelových konstrukcí, potrubář atd.

 10. Učební plán Strojní mechanik

 11. Strojní mechanik ukázky odborného výcviku

 12. Podlahářsképráce36-59-E/001 • Během studia žáci získávají všestranné vědomosti a dovednosti spojené se zřizováním různých druhů podkladů pod podlahy, kladením dřevěných podlah, podlah z podlahových krytin pružných a textilních, podlah keramických a kamenných, údržbou a opravami podlah. • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolventi získávají výuční list. Obor je vhodný pro chlapce. • Uplatnění: Absolventi jsou připraveni vykonávat praxi v podlahářských nebo stavebních firmách nebo v oblasti údržby podlah v administrativních nebo průmyslových budovách. Nabízí se možnost soukromého podnikání.

 13. Učební plán Podlahářsképráce

 14. ODV – podlahářské práce

 15. ODV – podlahářské práce

 16. ODV – podlahářské práce

 17. ODV – podlahářské práce

 18. ODV – podlahářské práce

 19. ODV – podlahářské práce

 20. Uplatnění na trhu práce Brněnské podlahářské firmy (výběr): • Halogen Therm • Candela C • Marek Halouzka • Podlahářství Borovička • Michal Sobotka • Nabeton • Laspol Brno • Petr Waidhofer – podlahářství • PROS – RS • MapeSystem

 21. Prodavačské práce – smíšené zboží66–51–E/01 • Obor vzdělání je vhodný pro žáky lehce sluchově postižené s dobrou komunikací. • Smyslem oboru vzdělání je připravit žáky především pro práci v supermarketech a hypermarketech, ale své uplatnění najdou i v malých a smíšených prodejnách. Naučí se různé prodejní techniky, jako je vážení, měření a balení zboží, dále jeho aranžování a vystavování. Seznámí se se zásadami skladování a manipulace s obaly. Výhodou oboru vzdělání je jeho zaměření na smíšené zboží. Žáci získají znalosti nejen v oboru potravinářského zboží, textilu, obuvi a drogistického zboží, ale i v oboru domácích potřeb a elektra, který je vhodný zejména pro chlapce. • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolventi získávají výuční list. • Uplatnění:Absolventi se mohou uplatnit v prodejních řetězcích při přípravě zboží k prodeji, jeho vyskladňování nebo aranžování.

 22. Učební plán Prodavačské práce – smíšené zboží

 23. ODV – prodavačské práce – smíšené zboží

 24. ODV – prodavačské práce – smíšené zboží

 25. ODV – prodavačské práce – smíšené zboží

 26. ODV – prodavačské práce – smíšené zboží

 27. ODV – prodavačské práce – smíšené zboží

 28. ODV – prodavačské práce – smíšené zboží

 29. Další možnosti pro studenty • Lyžařský kurz • Vodácký kurz • Taneční kurz • Autoškola

 30. Vodácký kurz

 31. H o r y

 32. Ubytování Ubytování pro mimobrněnské žáky je zajištěno v moderním domově mládeže, jehož součástí jsou tělocvičny, hřiště, posilovny, studovna vybavená počítači atd. Cena je cca 1250,- Kč za měsíc.

 33. Stravování • Stravování: • ve školní jídelně a domově mládeže • - cena je cca 1000,- Kč měsíčně.