Donaldas Superis - PowerPoint PPT Presentation

more
donaldas superis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Donaldas Superis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Donaldas Superis

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Donaldas Superis
228 Views
Download Presentation

Donaldas Superis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Donaldas Superis Atliko Jonas Krivas

  2. Donaldas Superis —Donaldas Edvinas Superis (1910 - 1994) - žinomas kaip teoretikas ir karjeros konsultantas bei profesijos orientatorius. Nuo 1932 m. iki 1992 m. jo trukusią karjerą, Superio teorijos sustiprino karjeros planavimo vystimasi.

  3. Atradimai Vienas iš pagrindinų atradimų kuriuos Superis padarė, yra toks, kad karjeros sprendimai priimami realizuojant tam tiką savęs suvokimą, kuris kuriasi pereinant iš vienų gyvenimo etapų į kitus. Superis suformulavo ir aprašė pagrindinius žmonių atliekamus socialinius vaidmenis, jų interakciją savo „gyvenimo vaivorykštėje“. Žmogus per visą savo gyvenimą atlieka daugybę socialinių vaidmenų: vaiko (sūnus / duktė), studento, darbuotojo, sutuoktinio, tėvų, namų šeimininkės, piliečio, poilsiautojo, pensininko.

  4. Gyvenimo vaivorykštė

  5. Tyrimai Donaldas savo teorinius principus pagrindė gausiais empiriniais tyrimais, kuriuose daug dėmesio skyrė tokiems kintamiesiems: profesiniam pasirinkimui, profesinei informacijai ir jos panaudojimui, profesinės karjeros planavimui, profesijų prioritetams ir jų pastovumui, interesams, darbo patirčiai, norui dirbti, interesų ir profesijų prioritetų suderinamumui, interesų ir fantazijų suderinamumui ir t. t. Superis sako, kad renkantis profesiją žmogus, save pažįsta laikui bėgant. Žmonės siekia karjeroj pasitenkinimo dirbant įvairiose srityse, kuriose jie gali išreikšti save ir toliau įgyvendinti bei plėtoti savo savivoką.