Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztése projekt - PowerPoint PPT Presentation

more
feln ttk pz si b zisk zpontok s h l zat fejleszt se projekt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztése projekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztése projekt

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztése projekt
72 Views
Download Presentation

Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztése projekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztése projekt K o d o l á n y i János Főiskola

 2. Előzetes tudásszint mérésrendszertípus

 3. FELTÉTELEZÉSEINK 1 • az előzetes tudásszint mérésének gyakorlata kezdeti stádiumban van • többnyire a formális úton szerzett tudás igazolását kérik, bemeneti feltételként • a tanulás informális színterein szerzett tapasztalat, készség, értékrend és attitűd kevés esetben tárgya a mérésnek

 4. FELTÉTELEZÉSEINK 2 • a tudás mérésének célja elsősorban a tudás-hiányok feltárása – a korrekció, és homogén csoportok kialakítása érdekében • ritkábban a képzés kimeneti követelményeivel való összevetésben a tudás-többlet mérése – idő és pénzkímélés, gyorsabb megfelelés a munkaerőpiacon DE! Vannak jó példák!

 5. A helyzetelemzés • Mit vizsgáltunk? • előzetes tudásszint mérés gyakorlatát • a fejlesztési elképzeléseket • a hallgatók és a képzők érdekeit • módszertani, jogi, szervezési, pénzügyi környezetet

 6. Mit tapasztaltunk? • 27 megkérdezett – 19 válaszadó • előzetes tudásszint mérés módját rögzítő szabályzat: 60% • felelős személyek

 7. Az előzetés tudásszint mérés eszközei • felmérő teszt • szóbeli feladatsor • gyakorlati alkalmazás • portfoliók • projekt értékelés • leggyakoribbak: nyelvi képzések, informatikai képzések esetén

 8. A mérés eredményeinek alkalmazása 1 • csoportba sorolás • felzárkóztatás • kiegészítő tanfolyam • óraszám változtatás • felmentés órák, modulok alól • oktatási módszerek módosítása • képzés tartalmának módosítása (téma csökkentés – bővítés) • tanárcsere, kiegészítő előadások

 9. A mérés eredményeinek alkalmazása 2 • nem önálló felnőttképzési szolgáltatás • csak a szolgáltató rendszer egy elemeként működhet

 10. Javaslatok • alapvetés: azt mérjük amit tud a kimeneti követelmények tükrében • a formális és nem formális úton szerzett tudás a képzés tartalmától függően arányosan kerüljön beszámításra • kompetenciákat reálisan mérő mérési rendszer kialakítása: egyéni képzési programok felkínálása

 11. „Jó gyakorlat” • Székesfehérvári Regionális Képző Központ ETFE néven meghirdetett rendszere • Magyar Népfőiskolai Társaság, • Kristályvölgy Egyesület előzetes tudásszint mérésére kialakított eszközei. • A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott mérési és oktatási modellek – APL, PLAR, RPL, stb. • rejtett jó gyakorlat - jó tanár

 12. Vállalások • adatbank részeként jó gyakorlat közzététele • szakértői anyagok gyűjtése, közzététele • ingyenes részvétel a konzorcium tagjainak KJF kapcsolódó képzésein: • - felnőttoktatási szakértő képzés moduljai • - pedagógiai értékelés képzés moduljai • - felnőttoktatási szabadegyetem