1 / 7

Vesmír

Vesmír. Číslo šablony:. Mgr. Tomáš Šantroch Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené , Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace. Ročník: VI.

mrinal
Télécharger la présentation

Vesmír

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vesmír Číslo šablony: Mgr. Tomáš Šantroch Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Ročník: VI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl uskutečněn z prostředků grantového projektu OPVK.

  2. Škola: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3452 Název projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK) Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název výukového materiálu: Vesmír Autor výukového materiálu: Mgr. Tomáš Šantroch Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 10. 9. 2012 Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – lehká mentální retardace – druhý stupeň – první období Vzdělávací obor a tematický okruh:Zeměpis – Přírodní obraz Země Ročník, pro který je výukový materiál určen: VI. Druh učebního materiálu: prezentace Anotace:Prezentace slouží k seznámení žáků s tématem – Vesmír. Dále umožňuje interaktivním způsobem získat základní geografické poznatky o daném tématu. Slouží jako názorný doplněk k pracovnímu listu Vesmír. Výukový materiál se skládá ze 2 částí – pracovní list a prezentace. Klíčová slova: vesmír, Velký třesk, astronomové, hvězdy, galaxie, planety, souhvězdí Druh interaktivity: kombinovaná

  3. Vesmír Co je to vesmír? Nepředstavitelně veliký prostor, kterého je naše planeta součástí. Z řeckého slova KOSMOS. Obr. 1

  4. Velký třesk A tak vznikl vesmír, který se neustále vyvíjí a zvětšuje. Jednou vybouchla a její hmota se začala rozpínat a stále se rozpíná !!! Teorie o vzniku vesmíru. Na začátku byla malá kulička, která měla obrovskou teplotu a tlak.

  5. Zkoumání vesmíru Kdo zkoumá vesmír? astronomové hvězdáři Obr. 3 Jan Kepler Obr. 2 Tycho de Brahe

  6. Objekty ve vesmíru souhvězdí galaxie hvězdy Obr. 7 planety Obr. 6 měsíce Obr. 4 Obr. 5 Obr. 8

  7. Metodický postup: Hodina: Planeta Země – Vesmír Čas: 30 minut • 3.snímek – Vesmír • - seznámení se s pojmem vesmír • 4.snímek – Velký třesk • žák se seznámí s teorií Velkého třesku • 5.snímek – Zkoumání vesmíru • žák se seznámí se zkoumáním vesmíru • 6.snímek – Objekty ve vesmíru • žák se seznámí s objekty ve vesmíru • Prezentace se používá v kombinaci s pracovními listy. • Zdroje: • Obr.1 – world map 1869. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa> • Obr.2 – Tycho de Brahe. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Tycho_de_Brahe> • Obr.3 – Jan Kepler. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Kepler> • Obr.4 – Hvezdy. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdokupa> • Obr.5 – Planety. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava > • Obr.6 – Malyvuz. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_v%C5%AFz > • Obr.7 – Galaxie. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie> • Obr.8 – mesice. [cit. 2012-09-09]. Dostupný pod licencí WikimediaCommons na WWW: • < http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc>

More Related