Download
fizjologia cyklu miesiaczkowego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO

FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO

552 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO Alina Warenik-Szymankiewicz Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu

 2. Cykl miesiączkowy • Rozwój jaja zdolnego do zapłodnienia • Przygotowanie błony śluzowej macicy dla zapłodnionego jaja • Prawidłowy rozwój zapłodnionego jaja

 3. Prawidłowy cykl miesiączkowy • długość cyklu 28+/-5 dni • utrata krwi : 50 - 100 ml

 4. Integracja hormonalna cyklu miesiączkowego • Podwzgórze i ośrodki ponadpodwzgórzowe • Przysadka • Jajnik

 5. Gonadoliberyna(GnRH) • Schally, Guillemin (1971) • Dekapeptyd • Wydzielanie • Centralne: podwzgórze (jądro łukowate) • Obwodowe: • jajnik • łożysko

 6. Neurohormony podwzgórza • Liberyny • (RF-releasing factors RH – releasing hormones) • GnRH Gonadoliberyna • TRH Tyreoliberyna • CRH Kortykoliberyna • GHRH Czynnik Stymulujący Hormon Wzrostu • MRH Melanotropina • VIP Wazoaktywny Peptyd Jelitowy • Statyny • (IF-inhibiting factors, IH-inhibiting hormones) • SIH Somatostatyna • MIH Melanostatyna • PIF Inhibitor Prolaktyny (Dopamina)

 7. Kontrola wydzielania GnRH • Mechanizm sprzężeń zwrotnych • Wpływ neuropeptydów i neurotransmiterów • Stymulujący: • Adrenalina • Noradrenalina • Hamujący: • Dopamina • Melatonina • Peptydy opioidowe

 8. Gonadoliberyna(GnRH) • Sposób wydzielania – pulsacyjny • I faza cyklu miesiączkowego • Pulsy co - 60 – 90 minut • II faza cyklu miesiączkowego • Pulsy co 120 – 360 minut

 9. Podwzgórze GnRH Przysadka FSH LH Jajnik Estradiol Progesteron

 10. Regulatory wzrostu pęcherzyka • Czynniki pierwotne • FSH • LH • PRL • Stymulatory – inhibitory – steroidy jajnikowe • Estrogeny • Androgeny • Progesteron

 11. Rola FSH • Stymulacja wzrostu i rozwoju pęcherzyka • wzrost aktywności aromatazy • wzrost produkcji receptorów dla FSH i w komórkach ziarnistych • wzrost produkcji inhibiny, aktywiny, IGF-I • bezpośredni wpływ na podział komórek ziarnistych

 12. Rola LH • stymulacja komórek tekalnych do produkji androgenów (androstedion aromatyzacjaE2) • plik LH w środku cyklu jest odpowiedzialny za owulację • remodelowanie komórek ziarnistych w procesie luteinizacji

 13. Rola PRL • Wysokie stężenia PRL działają inhibicyjnie na wydzielanie GnRH w podwzgórzu • wzrost i utrzymanie receptorówdla LH w ciałku żółtym

 14. Estradiol • Źródło: • pęcherzyk jajnikowy, kora nadnerczy • Działanie: • żeńskie wtórne cechy płciowe, • proliferacja endometrium, • wpływ na gruczoł sutkowy • Szczyt wydzielania: • dwa dni przed owulacją

 15. Rola estrogenów • wzrost stężęnia E2 w środku fazy folikularnej powoduje obniżenie stężenia FSH • odgrywa to rolę w selekcji pęcherzyka dominującego • pik E2 w fazie przedowulacyjnej wywołuje pik LH • sprzężęnie zwrotne dodatnie • E2 powoduje proliferację komórek ziarnistych • E2 wzmacnia aktywność aromatazy

 16. Testosteron • Źródło: • konwersja obwodowa, kora nadnerczy, jajnik • Działanie: • rozwój mięśni i kości, libido, męski typ osobowości • Niski T • opóźnione dojrzewanie, • brak męskich cech płciowych • Wysoki T • przedwczesne dojrzewanie u chłopców • obojnactwo u dziewczynek, • choroba wieńcowa, • nadciśnienie

 17. Rola androgenów • Andorstendion główny prekursor dla syntezy estrogenów • Nadmiar androgenów • atrezja pęcherzyka • Nadmiar androstendionu • Dihydrotestosteron inhibicja pozytywnego wpływu estrogenów na rozwój pęcherzyka

 18. Progesteron • Źródło: • ciałko żółte, • kora nadnerczy • Działanie: • zmiany sekrecyjne w endometrium • niewydolność lutealna • spadek progesteronu