Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kula w życiu codziennym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kula w życiu codziennym

Kula w życiu codziennym

247 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kula w życiu codziennym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kula w życiu codziennym IZABELA MOŻDŻEŃ kl. II g

 2. Kula w Matematyce • Kulą o środku O i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od punktu O jest mniejsza lub równa długości promienia. • Powierzchnią kuli (sferą) o środku O i promnieniu długości r nazywamy zbiór wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od punktu O jest równa długości promienia.

 3. Średnica (Φ) Odcinek łączący środek kuli z punktem na jej powierzchni nazywamy promieniem kuli. Odcinek łączący 2 punkty na brzegu kuli przechodzący przez jej środek nazywamy średnicą kuli. Promień (r)

 4. Kula nie tylko w matematyce Z kulą możemy się spotkać nie tylko na lekcjach matematyki Bryłę ta wykorzystuje się także w życiu codziennym.

 5. SPORT Wiele dyscyplin sportowych nie istniałoby bez kuli

 6. MOJE ZDJĘCIE Z MAŁĄ PIŁKĄ

 7. MOJE ZDJĘCIE Z PIŁKĄ NOŻNĄ!

 8. KULA W CUKIERNICTWIE • Kulę wykorzystuje się również w cukiernictwie. W kształcie kuli mogą być np. smaczne lizaki, czy słodkie trufle

 9. BIŻUTERIA • Kształt kuli wykorzystuje się również do robienia biżuterii

 10. Ja też mam kolczyki w kształcie kuli

 11. BOMBKI • Czym byłyby Święta Bożego Narodzenia bez bombek na choince

 12. Bańki mydlane też sa w kształcie kuli

 13. ZIEMIA Ziemia - jest to trzecia licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Jest to KULA która pod względem średnicy, masy i gęstości jest największą planetą skalistą Układu.

 14. GLOBUS

 15. KONIEC