1 / 99

Dommerkursus

Dommerkursus. Instruktør: Peter Stougaard & John Nelsson. Struktur - officialsuddannelse. Basisuddannelse. Modul 2 Mål-, Bane- Vende- Dommer 9 lektioner. Modul 1 Tidtager Stævne- Funktion 4 lektioner. Modul 3 Starter 4 lektioner. Modul 4 Ledende tidtager Ledende måldommer

myrrh
Télécharger la présentation

Dommerkursus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dommerkursus

 2. Instruktør: • Peter Stougaard & John Nelsson

 3. Struktur - officialsuddannelse Basisuddannelse Modul 2 Mål-, Bane- Vende- Dommer 9 lektioner Modul 1 Tidtager Stævne- Funktion 4 lektioner Modul 3 Starter 4 lektioner Modul 4 Ledende tidtager Ledende måldommer 6 lektioner Modul 5 Speaker 5 lektioner Modul 6 Stævne- Sekretær 7 lektioner Modul 7 Overdommer En lørdag Plus en week-end (fredag aften til søndag eftermiddag) Modul 8 Efter- uddannelse Opfølgning efter Modul 2-6 3 – 4 lektioner

 4. Vejledende Lektionsplan 10:00 – 12:30 Svømmereglerne på Video og Emneprøver - Fly – Ryg – Bryst – Fri Løbet og Emneprøve Måldommernes opgaver Bane- og Vendedommernes opgaver 13:05 – 14:00 Svømmestævne 14:00 – 14:30Frokost 14:30 – 15:30Emneprøve Diskvalifikationssedler Vendetavler Holdkapskifter 15:30 – 15:45 Kaffepause 15:45 – 17:30 Slutpgave Evaluering

 5. Video - Time Den følgende FINA Video Film er baseret på FINA’s Svømmeregler 2001. Enkelte svømmeregler er ændret ifølge FINA’s Svømmeregler 2005. FINA Rules 2001 Introduktion og Butterfly Introduktion 00:00 Butterfly 01:55

 6. Svømmearter : Butterfly – SW 8 • Udsvømning efter start • Indsvømning til vending • Udsvømning efter vending • Indsvømning til mål • 900

 7. Svømmeregler : SW 8. / Butterfly (1 af 2) • SW 8.1: • Fra begyndelsen af første armtag efter starten og efter hver vending, skal kroppen holdes på brystet. Delfinben på siden under vandet er tilladt. Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at vende om på ryggen. • SW 8.2: • Begge arme skal føres fremad over vandet samtidigt og skal føres tilbage samtidigt gennem hele løbet i.h.t SW 8.5. • SW 8.3: • Alle op- og nedadgående bevægelser med benene skal være samtidige. Ben og fødder behøver ikke at være i samme niveau, men må ikke indbyrdes skifte niveau. Brystbenspark er ikke tilladt.

 8. Svømmeregler : SW 8. / Butterfly (2 af 2) • SW 8.4: • Ved hver vending og i mål skal berøring ske med begge hænder samtidig, enten i, over eller under vandoverfladen. • SW 8.5: • Efter start og ved vendinger har svømmeren lov til at foretage et eller flere benspark og et armtræk under vandet, som skal bringe svømmeren op til vandoverfladen. Det er tilladt svømmeren at være fuldstændig neddykket op til 15 m efter starten og efter hver vending. På dette tidspunkt skal hovedet have brudt vandoverfladen. Svømmeren skal forblive på vandoverfladen indtil næste vending eller mål.

 9. Ja • Emneprøve : Butterfly • Må svømmeren tage mere end et benspark efter start og hver vending og inden første armtag? • Må svømmeren føre armene frem under vandet? • Må svømmeren benytte brystbenspark? • Må svømmeren føre armene frem slæbende i overfladen? • Må svømmeren benytte Crawlbenspark efter start og efter vending? Nej Nej*) Ja Nej Nej Nej Nej*) Nej Nej *) dog tilladt for Masters

 10. Ja • Emneprøve : Butterfly • Må svømmeren sætte hænderne på bassingvæggen under vandoverfladen ved vendinger og i mål? • Må svømmeren benytte saltovending efter berøring med hænderne? • Må svømmeren svømme 20 m under vandet efter start og vending? • Butterflysvømmeren lader den ene fod ligge klart under den anden i bensparket. Det er samme fod, der ”ligger nederst” hele tiden. Er det tilladt? • Butterflysvømmeren mangler et lille stykke for at være i mål. Han/hun kan ikke nå at tage et armtag, i stedet tager svømmeren et lille brystsvømningsarmtag. Er det tilladt? Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej

 11. FINA Rules 2001 Rygsvømning Rygsvømning 08:01

 12. Svømmearter : Rygsvømning – SW 6 • Starten i vandet • Udsvømning efter start • Indsvømning til vending • Udsvømning efter vending • Indsvømning til mål • 900

 13. Svømmeregler : SW 6. / Rygsvømning (1 af 3) • SW 6.1: • Umiddelbart før starten skal svømmerne ligge på linie i vandet med ansigtet imod startenden og holde med begge hænder på startgrebene. Det er forbudt at stå i eller på skvulperenden, og det er forbudt, at bøje tæerne ind over skvulperendens kant. • SW 6.2: • Ved startsignalet og efter vendingen skal svømmeren sætte af og svømme hele løbet på ryggen, undtagen når der skal vendes, således som beskrevet i SW 6.4. Den normale rygliggende stilling kan inkludere en rullende bevægelse med kroppen op til, men ikke inklusive 900 fra det vandrette plan. Hovedets stilling spiller i den forbindelse ingen rolle.

 14. Svømmeregler : SW 6. / Rygsvømning (2 af 3) • SW 6.3: • En del af svømmeren skal bryde vandoverfladen gennem hele løbet, dog er der svømmeren tilladt, at være fuldstændig neddykket under vendingen, i mål og indtil 15 meter efter starten og hver vending. På dette sted skal hovedet have brudt vandoverfladen.

 15. Svømmeregler : SW 6. / Rygsvømning (3 af 3) • SW 6.4: • Når vending udføres skal svømmeren foretage en berøring of bassinvæggen men en del af kroppen på hans / hendes respektive bane. Under vendingen må skulderne drejes over det lodrette plan til brystliggende stilling, hvorefter det i en fortsat bevægelse er tilladt at benytte et enkelt armtag eller et samtidigt dobbelt armtag for at gennemføre vendingen. Svømmeren skal igen have indtaget rygliggende stilling , når der sættes af fra væggen. • SW 6.5: • I mål skal svømmeren røre endevæggen i rygliggende stilling.

 16. 1 4 2 5 3 • Vending i Rygsvømning

 17. JA • Emneprøve : Rygsvømning • Må svømmeren benytte ”høj rygsvømning” dvs. dobbelt armtag? • Må svømmeren benytte brystbenspark eller delfinspark? • Må svømmeren berøre bassinvæggen med to hænder? • Er en berøring med benene alene korrekt i en vending? • Må svømmeren bruge crawlben medens han / hun liggger på maven på vej ind til vendingen? JA JA Ja JA Ja Ja Ja Nej Nej

 18. Emneprøve : Rygsvømning • Må svømmeren tage flere crawlarmtag i brystliggende stilling ind til vending? • Må svømmeren holde i startgrebet med kun en hånd? • Må svømmerens skulder passere over lodret (900) før berøring foretages ved en vending? • Må brystet være vendt med bassinbunden, når svømmeren sætter af fra endevæggen efter vending, men er i rygstilling ved første armtag? • Må svømmeren svømme en hel bassinlængde helt neddykket under vandoverfladen? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

 19. FINA Rules 2001 Brystsvømning Brystsvømning 15:22

 20. Svømmearter : Brystsvømning – SW 7 • Udsvømning efter start • Indsvømning til vending • Udsvømning efter vending • Indsvømning til mål • 900

 21. Svømmeregler : SW 7. / Brystsvømning (1 af 3) • SW 7.1: • Fra påbegyndelsen af det første armtag efter starten og efter hver vending, skal legemet helt hvile på brystet. Det er ikke tilladt at vende om på ryggen på noget tidspunkt. Under hele løbet skal hvert svømmetag bestå af et armtag og et benspark, i nævnte rækkefølge. • SW 7.2: • Alle bevægelser med armene skal hele tiden være samtidige og i samme vandrette plan uden skiftevis bevægelser. • SW 7.3: • Hænderne skal føres samlet frem fra brystet på, under eller over vandoverfladen. Albuerne skal være under vandoverfladen, undtagen i allersidste tag før vending, under vendingen og i allersidste tag i mål. Hænderne skal føres tilbage på eller under vandoverfladen. Hænderne må ikke føres bag hoften, bortset fra første armtag efter starten og hver vending.

 22. Svømmeregler : SW 7. / Brystsvømning (2 af 3) • SW 7.4: • Ved hvert hele svømmetag, skal en del af svømmerens hoved bryde vandoverfladen. Efter starten og efter hver vending, må svømmeren tage et armtag, som føres helt tilbage til benene. Hovedet skal bryde vandoverfladen, inden hænderne vendes indad i armtagets yderste fase under andet armtag. Et enkelt nedadgående delfinspark efterfulgt af et brystsvømningsbenspark er tilladt, men svømmeren er helt neddykket. Herefter skal alle bevægelser med benene være samtidige og i samme vandrette plan uden nogen skiftende bevægelser. Et delfinspark er ikke en del at et svømmetag og er kun tilladt ved start og vendinger, imens armene trækkes tilbage til benene, eller efter armtrækket, medens helt neddykket, og efterfulgt af et af et brystsvømningsbenspark.

 23. Svømmeregler : SW 7. / Brystsvømning (3 af 3) • SW 7.5: • Fødderne skal drejes udad i den fremdrivende del af bensparket. Sakse-, flagre- eller nedadgående delfinspark er ikke tilladt, undtagen som nævnt i SW 7.4. Det er tilladt at bryde vandoverfladen med fødderne medmindre det efterfølges af et nedadgående delfinspark. • SW 7.6: • Ved hver vending og i mål skal berøring ske med begge hænder samtidig i, over eller under vandoverfladen. Hovedet må være neddykket efter sidste armtag før der røres, under forudsætning af at det bryder vandoverfladen under sidste fuldstændige eller ufuldstændige svømmetag, forud for berøring af endevæggen.

 24. 1 4 2 5 3 Vendingen i Brystsvømning :

 25. Ja Ja • Emneprøve : Brystsvømning • Må hovedet være under vandoverfladen bortset fra efter start eller vending? • Må hovedet være under vandoverfladen efter sidste armtag ind til vending eller i mål? • Må hovedet være under vandoverfladen én gang for hvert arm- og bentag? • Må berøring ske med hænderne i forskellig højde ved vending og i mål? • Må berøring ske med den ene hånd før den anden ved vending? Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej

 26. Ja • Emneprøve : Brystsvømning • Må indslag med hænderne forekomme over vandoverfladen ved vendinger og i mål? • Må indslag med hænderne forekomme under vandoverfladen ved vendinger og i mål? • Må svømmeren tage ét armtag og ét bentag før han / hun kommer op til vandoverfladen? • Må svømmeren tage to armtag og ét bentag før han / hun kommer op til vandoverfladen? • Må svømmeren benytte et nedadgående delfinspark efter start og vending, mens han / hun er under vandoverfladen? Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja

 27. Ja • Emneprøve : Brystsvømning • Må svømmerens hæle bryde vandoverfladen? • Må svømmeren bevæge det ene ben højere i vandet end det andet? • Må svømmerens albuer komme over vandoverfladen, når armene føres frem, bortset fra sidste tag før vending og i mål? • Må svømmeren føre hænderne over vandet efter sidste tag inden han / hun foretager en vending eller kommer i mål? • Må svømmeren benytte crawlbenspark mens han / hun befinder sig helt under vandoverfladen? • Må svømmeren tage to armtag helt tilbage til benene efter start og vending? Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej

 28. FINA Rules 2001 Fri svømning Fri svømning 25:30

 29. Svømmearter : Fri svømning – SW 5 • Udsvømning • Indsvømning til vending • Udsvømning efter vending • Indsvømning til mål • SW 10, stå på bunden

 30. Svømmeregler : SW 5. / Fri svømning • SW 5.1: • Fri svømning betyder, at i en konkurrence, der er udskrevet som sådan, kan svømmerne benytte en hvilken som helst svømmeart, dog undtagen i individuel medley eller holdmedley, hvor fri svømning betyder enhver anden svømmeart end rygsvømning, brystsvømning eller butterfly. • SW 5.2: • Svømmeren skal berøre bassinvæggen ved hver vending og i mål. • SW 5.3: • En del af svømmeren skal bryde vandoverfladen gennem hele løbet, dog er det svømmeren tilladt at være fuldstændig neddykket under vendingen og indtil 15 meter efter starten og hver vending. På dette sted skal hovedet have brudt vandoverfladen.

 31. 1 4 2 5 3 Saltovending i fri svømning

 32. Ja Ja Ja • Emneprøve : Fri svømning • Må svømmeren røre endevæggen med én hånd i vendinger og i mål? • Må svømmeren røre endevæggen kun med benene? • Må svømmeren svømme andet end crawl på en given distance? • Må svømmeren stå på bunden i fri svømning? • Må svømmeren sætte af på bunden efter en vending? • Må svømmeren skifte mellem crawl, rygsvømning og crawl? • En svømmer i 100 m fri udfører svømningen som butterfly. Må man det? Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

 33. Ja • Emneprøve : Fri svømning • Må en svømmer i fri svømning bruge butterfly benspark efter start og vending? • Er det tilladt at svømme 18 m under vandet? Nej Ja Nej

 34. Tilbage til Video Filmen : Test dine observationer ! 5 svømmere viser butterfly 27:38 5 svømmere viser rygsvømning 29:05 3 svømmere viser brystsvømning 30:31 2 svømmere viser fri svømning 31:32 Der er eksempler på hvad der skal diskvalificeres og på helt tilladte vending/afslutninger. Se godt efter - Døm selv !!!

 35. FINA Rules 2001 Individuel Medley Hold Medley og Afslutning Individuel Medley 32:08 Hold Medley 36:31

 36. Svømmearter : Medley svømning – SW 9 • Individuel • Hold medley • Rækkefølger • Vendinger • Afslutninger

 37. Svømmeregler : SW 9. / Medleysvømning (1 af 2) • SW 9.1: • I individuel medley skal svømmeren benytte de 4 svømmearter i følgende rækkefølge: • Butterfly • Rygsvømning • Brystsvømning • Fri svømning • SW 9.2: • I medley holdkap skal svømmerne benytte de 4 svømmearter i følgende rækkefølge: • Rygsvømning • Brystsvømning • Butterfly • Fri svømning

 38. Svømmeregler :SW 9. / Medleysvømning (2 af 2) • SW 9.3: • Hvert afsnit skal afsluttes i henhold til de regler, der gælder for den respektive svømmeart.

 39. Ja Nej Nej • Emneprøve : Medley • Må den sidste svømmeart i individuel medley være crawl? • Skal den sidste svømmeart i individuel medley være crawl? • Må den sidste svømmeart i individuel medley være ”høj rygsvømning? • Skal den sidste svømmeart i individuel medley være en anden svømmeart end de tre første? • Er den rigtige rækkefølge i individuel medley ”Ryg-Bryst-Fly-Fri”? • ER den rigtige rækkefølge i holdmedley ”Ryg-Bryst-Fly-Fri”? Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja

 40. Holdmedley : • Rygsvømning – Brystsvømning – butterfly – fri svømning • Svømmeren ”går i mål” ved skifte • Tyvstart hvis fødder slipper før indkommende berører • Medley : • Individuel medley afvikles over distancerne 100, 200 og 400 meter. Svømmearternes rækkefølge: Butterfly – rygsvømning – brystsvømning – fri svømning • Holdmedley afvikles over distancerne 4 x 50 og 4 x 100 m De fire svømmere starter i følgende rækkefølge: Rygsvømning – brystsvømning – butterfly – fri svømning

 41. Master : • MSW Svømmeregler • Deltagere • Starten MSW 3.2 • Holdkap • Diskvalifikation

 42. Svømmeregel : SW 10. / Løbet • Starter alene • Afslutter • Svømmer genere • Ulovlig adgang til bassin • Holdkapper • Fejl i heat = omsvømning

 43. Svømmeregel : SW 10. / Løbet (1 af 5) • SW 10.1: • En svømmer, der starter alene, skal gennemføre hele distancen for at løbet kan godkendes. • SW 10.2: • En svømmer skal afslutte løbet på samme bane, hvorpå der blev startet. • SW 10.3: • I alle løb skal svømmeren ved vending fysisk berøre endevæggen. Vendingen skal foretages fra bassinvæggen, og det er ikke tilladt at tage afsæt eller skridt på bassinbunden. • SW 10.4: • Hvis en svømmer står på bunden i fri svømning eller i fri svømning-distancen i medley-løb, skal dette ikke diskvalificere svømmeren, men man må ikke gå på bunden.

 44. Svømmeregel : SW 10. / Løbet (2 af 5) • SW 10.5: • Det er ikke tilladt at trække i banetovet. • SW 10.6: • Den, der svømmer på tværs og derved eller på anden måde genere en anden svømmer skal diskvalificeres, og såfremt forseelsen er forsætlig, skal overdommeren meddele dette til arrangøren og til den pågældende svømmers leder. • SW 10.7: • Ingen svømmer må anvende eller bære på sig noget som helst middel, der kan forøge svømmerens hurtighed, opdrift eller udholdenhed under løbet (som f.eks. Handsker med svømmehud, luffer, svømmefinner osv.). Det er tilladt svømmerne at bære svømmebriller

 45. Svømmeregel : SW 10. / Løbet (3 af 5) • SW 10.8: • Enhver svømmer, som ikke deltager i et løb, og som går i vandet, hvor en svømmedisciplin er under afvikling, før alle heri deltagende svømmere har fuldført løbet, skal diskvalificeres fra næste konkurrence i stævnet efter programmet. • SW 10.9: • Der skal være 4 svømmere på hvert holdkaphold. • SW 10.10: • Ved holdkapsvømninger skal et hold diskvalificeres, hvis en svømmers fødder har mistet berøringen med startskamlen, inden den forudgående svømmer rører væggen.

 46. Svømmeregel : SW 10. / Løbet (4 af 5) • SW 10.11: • Ethvert holdkaphold skal diskvalificeres såfremt en anden end den svømmer, der er udpeget til at svømme den aktuelle banelængde, springer i vandet, mens løbet er under afvikling, før end alle svømmerne på alle hold har fuldført løbet. • SW 10.12: • Svømmerne på holdkaphold og deres startrækkefølge skal meddeles inden løbet. En svømmer i holdkapsvømning kan kun starte én gang pr. løb. Holdopstillingen kan ændres mellem indledende heats og finaler, såfremt der benyttes svømmere på den liste, der er afgivet af holdlederen inden løbet. Såfremt der ikke svømmes i den angivne rækkefølge, vil holdet blive diskvalificeret. Der kan kun indsættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en dokumenteret lægeerklæring.

 47. Svømmeregel : SW 10. / Løbet (5 af 5) • SW 10.13: • En svømmer, som har afsluttet løbet eller sin distance i en holdkapsvømning, skal forlade bassinet hurtigst muligt uden at genere andre svømmere, som ikke har fuldført deres løb endnu. Ellers skal den svømmer, som har begået fejlen, eller svømmerens hold, diskvalificeres. • SW 10.14: • Såfremt en fejl sætter en svømmers chance over styr, har overdommeren mulighed for, at lade svømmeren deltage i det efterfølgende heat, eller såfremt fejlen sker i et finaleløb kan dette medføre omsvømning. • SW 10.15: • Pace er ikke tilladt; der må hverken benyttes udstyr eller følges nogen plan, som har denne effekt.

 48. Nej Ja • Emneprøve : Løbet • I en vending kommer svømmeren på bane 3 under banetovet og ind på bane 2. Hun vender straks tilbage uden at genere svømmeren på bane 2. Skal svømmeren diskvalificeres? • Første svømmer på et holdkaphold sætter ny rekord, men pga. tyvstart i 3. skifte diskes holdet. Kan rekorden godkendes? • En svømmer sætter rekord ved 800 m i et 1500 m løb. Svømmeren afbryder løbet ved 1200 m. Kan rekorden godkendes? Nej Nej Ja Nej

 49. Ja • Emneprøve : Løbet • En svømmer smører sig ind i fedt/olie for at nedsætte vandmodstanden. Skal han/hun diskes? • I så fald hvorfor? • Et holdkaphold overholder ikke den startrækkefølge, som er meddelt inden løbet. Hvad sker der med holdet? • Hvorledes er rækkefølgen i individuel medley? Forbedrende midler må ikke benyttes! Holdet diskes Ja Forbedrende midler må ikke benyttes Holdet diskes Fly-Ryg-Bryst-Fri Fly-Ryg-Bryst-Fri

 50. Emneprøve : Løbet • I glæde over at have sat en dansk rekord i 4 x 200 m fri hopper de 3 svømmere, der har svømmet, ned i bassinet på deres bane for at give sidste svømmer et knus. Alle baner har endnu ikke fuldført. Skal holdet diskes? • Hvorledes er rækkefølgen i holdmedley? • Første svømmer i en holdkap svømmer fra sin bane 4 ud til siden, herved genere han/hun helt tydeligt svømmeren på bane 5. • Hvad skal der ske med svømmeren (holdet) på bane 4? • Hvad skal der ske med svømmeren (holdet) på bane 5? Ryg-Bryst-Fly-Fri Ja Holdet på bane 4 diskes Ja Ryg-Bryst-Fly-Fri Bane 5 tilbydes omsvømning Holdet på bane 4 diskes Bane 5 tilbydes omsvømning

More Related