Download
pt ci lesa a jeho okol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PTÁCI LESA A JEHO OKOLÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PTÁCI LESA A JEHO OKOLÍ

PTÁCI LESA A JEHO OKOLÍ

210 Views Download Presentation
Download Presentation

PTÁCI LESA A JEHO OKOLÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PTÁCI LESA A JEHO OKOLÍ Autor: Mgr. Monika Urbancová Datum: 4. 1. 2014 Cílový ročník: 7. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA • Vzdělávací obor: PŘÍRODOPIS • Tematický okruh: ZOOLOGIE • Téma: PTÁCI LESA A JEHO OKOLÍ • Metodický list/anotace: slouží k seznámení s řády dravců, sov, šplhavců a kukaček, tj. ptáků žijících v lese a jeho okolí • Jazyk: čeština • Očekávaný výstup: žáci se naučí charakterizovat řády dravců, sov, šplhavců a kukaček, vyjmenovat naše zástupce • Speciální vzdělávací potřeby: žádné • Druh učebního materiálu: prezentace • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň • Typická věková skupina: 12 – 13 let

 3. Řád: DRAVCI Znaky: • ostrý silný zahnutý zobák • na prstech ostré drápy • dobrý zrak, výborně létají nebo plachtí • draví (drobní živočichové nebo mršiny) • mláďata krmivá

 4. Druhy dravců: • evropské druhy KÁNĚ lesní KRAHUJEC obecný POŠTOLKA obecná JESTŘÁB lesní SOKOL stěhovavý OREL skalní, mořský OSTŘÍŽ obecný (obr.) • cizokrajné druhy SUP bělohlavý, hnědý KONDOR velký

 5. KÁNĚ lesní (vlevo), OREL bělohlavý (areál rozšíření – Severní Amerika)

 6. SOKOL stěhovavý (vlevo), RAROH velký

 7. Řád: SOVY Znaky: • zahnutý zobák • měkké peří, kolem očí směřujících dopředu „závoj“ • vratiprst, silné nohy porostlé peřím • aktivní v noci • draví (zvl. drobní hlodavci), vývržky • u nás 9 druhů zákonem chráněných (obr. puštík obecný)

 8. KALOUS ušatý (vlevo), PUŠTÍK obecný

 9. Druhy našich sov: VÝR velký - náš největší druh KALOUS ušatý - jako výr má pernatá ouška SOVA pálená PUŠTÍK obecný SÝČEK obecný - symbol moudrosti KALOUS pustovka VÝREČEK malý SÝC rousný KULÍŠEK nejmenší

 10. VÝR velký (vlevo), SOVA pálená

 11. PUŠTÍK bělavý (vlevo), SÝČEK obecný

 12. SOVICE sněžní (areál rozšíření – sever Eurasie a Severní Ameriky)

 13. Řád: ŠPLHAVCI Znaky: • šplhavá noha s vratiprstem a drápy • silný zobák s vymrštitelným jazykem • hnízdí v dutinách stromů • lesní druhy živící se hmyzem • mláďata krmivá Druhy šplhavců: DATEL černý STRAKAPOUD velký ŽLUNA zelená

 14. Řád: KUKAČKY Znaky: • kladou vejce do hnízd jiných ptáků → hnízdní parazitismus • kukají pouze samci • živí se hmyzem (housenkami) Druhy: KUKAČKA obecná

 15. TAJENKA: Vysvětli, u kterých ptáků se vyskytuje tento znak. • Naše největší sova • Největší evropský dravec • Klade vejce do cizích hnízd • Černý šplhavec • Mláďata sov a dravců jsou … • Mrchožravý dravec • Prsty dravců mají… • Dravec ochočený člověkem • Druh sovy

 16. TAJENKA: VRATIPRST je prst na zevní straně nohy sov a šplhavců, který mohou otáčet dozadu. • Naše největší sova • Největší evropský dravec • Klade vejce do cizích hnízd • Černý šplhavec • Mláďata sov a dravců jsou … • Mrchožravý dravec • Prsty dravců mají… • Dravec ochočený člověkem • Druh sovy

 17. Použité zdroje: LITERATURA: • Vilček, F. a kol. Přírodopis 6. 9. vydání, Scientia, Praha 1995. ISBN 80-85827-60-3 • Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J. Přírodopis 2 – zoologie. 1. vydání, SPN, Praha 1997. ISBN 80-85937-56-5 • Čabradová, V. a kol.. Přírodopis 7. 1.vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005. ISBN 80-7238-424-4 • Zicháček, V. Zoologie. 1.vydání, Nakladatelství FIN, Olomouc 1995. IBSN 80-85572-74-5 • Foto, obrázky – zdroj vlastní

 18. Děkuji vám za pozornost.