Download
lietuvos mokslinink mobilumo centro paslaugos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRO PASLAUGOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRO PASLAUGOS

LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRO PASLAUGOS

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRO PASLAUGOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LIETUVOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTROPASLAUGOS Aurelija Valeikienė, Studijų kokybės vertinimo centro direktoriauspavaduotoja, Lietuvos mobilumo centro projekto koordinatorė

 2. Įvadas • LMC paslaugos Lietuvoje • Pavieniams tyrėjams, dėstytojams • Mokslo ir studijų institucijoms • LMC kaip ERA-MORE tinklo narys Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 3. Lietuvos mokslininkų mobilumo centras – tai Studijų kokybės vertinimo centro vykdoma funkcija (pagal 6BP projektą) • Tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų asmenų judėjimui sudarymo per Lietuvos mokslininkų mobilumo centro įkūrimą ir veiklos plėtrą • Veiklos pobūdis: • Lietuvos mokslininkų mobilumo centro paslaugų pavieniams asmenims ir organizacijoms šalyje teikimas • Centro kaip sudėtinės ERA-MORE dalies veiklos plėtojimas • Veiklos esmė: • Informacija ir konsultacijos • Betarpiška pagalba Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 4. Paslaugos nemokamos. • Teikiame informaciją ir konsultacijas, tačiau tai nėra teisinės konsultacijos. Lietuvos mokslininkų mobilumo centras – tai vartai mokslininkams, ieškantiems praktinės informacijos. • Galimybė užmegzti kontaktą ir gauti informaciją iš kitų mobilumo centrų 32 Europos šalyse. • Lėšomis paramai nedisponuojame, taigi finansavimo neskiriame. Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 5. LMC paslaugos tiek tyrėjams, tiek institucijoms Lietuvoje: • Kvalifikacijos kėlimas – mokymai mokslo ir studijų institucijų administratoriams, mokslo darbuotojams: • Mobilumo galimybės: Marie Curie schemos (2005-09-13) • Mokslininkų mobilumo finansinės sąlygos. Mobilumo galimybės: Marie Curie schemos (2005-09-29) • Mokslininkų mobilumo finansinės sąlygos ir galimybės (2005-10-11) • Mokslininkų mobilumo sąlygos: socialinės ir sveikatos apsaugos aspektai (2006-05-24) • ES 7-oji Bendroji programa ir mokslininkų mobilumo galimybės (2006-10-25) • ES 7-oji Bendroji programa ir mokslininkų mobilumo galimybės jauniesiems mokslininkams (2006-11-03) • ES 7-oji Bendroji programa ir mokslininkų mobilumo galimybės (2006-11-21).... Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 6. Paslaugos mokslininkams ir jų šeimų nariams • Informacija ir praktinė pagalba šiais klausimais: • Teisiniais (vizos, sveikatos ir socialinė apsauga, mokesčiai...) • Profesinės veiklos (kvalifikacijų pripažinimas, darbo leidimai, intelektinės nuosavybės apsauga, finansavimas...) • Socialiniais ir kultūriniais (apgyvendinimas, mokslas ir studijos, kalbų mokymasis, kultūrinis gyvenimas...) • Galimybės skelbtis apie save ir ieškoti darbo (per Lietuvos ir Europos tinklapius) • http://www.eracareers.lt • http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 7. Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 8. Paslaugos organizacijoms • Institucijos matomumas ir reklama. Šiuo metu Europiniame tinklapyje užsiregistravę ir matomi (18): • Biotechnology Institute / Department: Administrative • Centre for Quality Assessment in Higher Education / Department: Lithuanian Researchers' Mobility Centre • Institute of Biochemistry • Institute of Botany • Institute of Chemistry • Institute of International Relations and Political Science/ Department: Research and Public Affairs Department • Institute of Mathematics and Informatics • Institute of Oncology, Vilnius University • Kaunas University of Technology / Department: Information Technology Development Centre • Klaipeda bussines & technology college / Department: technology fac • Klaipeda Coledge / Department: main • Lithuanian Energy Institute • Mykolas Riomeris University / Department: Social Informatic • Public Institution "Strategic Self-Management Institute“ / Department: R&D • Semicinductor Physics Institute • Siauliai University / Department: International Relations Office • University of Management and Economics / Department: Research department • Vytautas Magnus University / Department: Economics and Management Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 9. Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 10. Personalo politikos įgyvendinimas: • galimybė iš užsienio pritraukti aukščiausios kvalifikacijos personalą trumpiems ir vidutinės trukmės laikotarpiams, taip pat ir pritraukiant finansavimą iš šalies Šiuo metu pasiskelbę Europiniame portale: • PhD fellowship at VULRC (Vilnius, Lithuania) Country: Lithuania | Organisation: Marie Curie Fellowship Association | Research field: Physics | Post date: 19/04/2007 11:48 • PhD student in semiconductor physics/optoelectronics (Vilnius University - up to 3 years) - MANSiC Project Development and application of novel techniques for investigation of photoelectrical properties of SiC Country: Lithuania | Organisation: Mansic | Research field: Physics | Post date: 05/04/2007 09:30 • IFE Baltic UAB Country: Lithuania | Research field: Medical Sciences • Institute of Biotechnology Country: Lithuania | Research field: Biological Sciences • Researcher's Mobility Portal Lithuania Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 11. darbo skelbimų platinimas vadovaujantis LRV 2005-08-16 nutarimu Nr. 906 dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų dėstytojams ir tyrėjams Darbo skelbimus www.eracareers.lt2007-04 mėn. yra paskelbę: • Klaipėdos kolegija • Vilniaus technikos kolegija • Kauno technologijos universitetas • Vilniaus universiteto Ekologijos institutas • Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 12. Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 13. Informacijos sklaida ir mainai • spausdintos medžiagos platinimas • dalyvavimas metinėse konferencijose (2004 Badene, 2005 Blede, 2007 Barselonoje) • dalyvavimas nuolatiniuose susitikimuose • dalyvavimas tikslinėse darbo grupėse (dėl tęstinumo ir bendradarbiavimo) LMC kaip ERA-MORE dalis Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 14. Kvalifikacijos kėlimas per mokymus • dėl tarpkultūrinės komunikacijos konsultuojant mokslininkus iš kitų šalių (2005) • dėl viešųjų ryšių politikos formavimo ir taikymo (2005) • teisinių, socialinių ir pan. klausimų (2005) • dėl išorinio tinklo, skirto ERA-MORE narių bendravimui (2006) • teisinės problemos, iškylančios mobiliems mokslininkams (2006) Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 15. Iniciatyvų svarstymas: • prisijungimas prie Chartijos ir Kodekso principų deklaravimo ir jų realizavimas praktikoje • Dalyvavimas diskusijose dėl nacionalinio fondo mobiliems tyrėjams remti sukūrimo, podoktorantūrinių stažuočių programos... • Europos technologijų instituto kūrimo Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 16. Sėkmės sąlygos – mūsų pastangos ir kompetencijos augimas, jūsų poreikiai ir galimybės, ryšių mezgimas, tęstinis finansavimas Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

 17. Lietuvos mokslininkų mobilumo centrasTel.: (8~5) 210 7782, 210 4779el.p. lmc@skvc.lthttp://www.eracareers.lt