Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
חידון ירושלים PowerPoint Presentation
Download Presentation
חידון ירושלים

חידון ירושלים

219 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

חידון ירושלים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. חידון ירושלים מקורות מידע ויקיפדיה אתר העיר ירושלים

 2. כמה שערים לעיר ירושלים? • 1. 1 7 8 10

 3. מי כתב את ההימנון של ישראל? סלבדור נורית... נפתלי הרץ הימבר זאב רווח

 4. כל הכבוד!!!!

 5. טעית!!!!!!!!!

 6. כמה שמות יש לירושלים? 58 70 2345 1667

 7. מתי פרצה מלחמת העצמאות? 2344 1948 0865 876

 8. מי הקבוצה הכי טובה בישראל? ביתר ירושלים מכבי תל-אביב הפועל תל-אביב הפועל ירושלים

 9. גבר!!!!!!

 10. מה בתמונה כיפת הזהב הכותל המערבי מגדל אייפל דיסני

 11. מה בתמונה? מכבי חיפה הפועל תל-אביב בית"ר ירושלים הכוח רמת גן