Download
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.2.04 Vytvořeno: 16. 03. 2013 Ověřeno: DD. 03. 2013 Třída:2. OA, 2. VE

 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Autor: Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: žádné Klíčová slova: Jazykozpyt, Dobrovský, Pelcl, Kramerius, germanizace Anotace: Žák se z prezentace dozví o generaci, která položila základy novočeské gramatiky, historie a básnictví a také o germanizaci společnosti. V prezentaci jsou také uvedeny informace o dílech spisovatelů bránících český jazyk. V závěru prezentace se nachází krátký test pro zopakování látky formou otevřených otázek a přiřazování. Národní obrození

 3. 1. fáze - obranná NÁRODNÍ OBROZENÍ

 4. od 70. - 80. let 18. stol. do poloviny desátých let 19. století (1815 - Vídeňský kongres) období zvýšeného zájmu o český jazyk, dějiny a kulturu J. Dobrovský, F. M. Pelcl, V. M. Kramerius toto období lze nazvat obdobím generace J. Dobrovského a péčí o jazyk český vznikají díla literárně historická a historická začíná se objevovat tvorba novinářská, divadelní a zábavná konstituuje se novočeské básnictví OBRANNÁ FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ

 5. klíčovou úlohu sehrál jazykozpyt - studium jazyka nepřímo jej podnítilo rozhodnutí Josefa II., který podporoval, stejně jako jeho matka Marie Terezie, němčinu jako jediný úřední jazykv rakouské monarchii = jediný správní jazyk - germanizace společnosti to narazilo na odpor části šlechty, českého měšťanstva a rodící se české podnikatelské vrstvy český jazyk se tak stal hlavním znakem národní pospolitosti a odlišnosti od všeho německého proto se začala znovu objevovat díla podporující a bránící český jazyk proti germanizaci - jsou to tak řečené obrany českého jazyka Péče o jazyk

 6. nejdůležitější z nich - vydáníBalbínovy Obrany jazyka českého - do té doby byla v rukopise pořídil je r. 1775 František Martin Pelcl, ale kniha byla zabavena r. 1777 byla vydána předmluva k Pelcovu vydání Příhod Václava Vratislava z Mitrovic(také do té doby jen v rukopise) r. 1783 byla vydána "vášnivá" Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačůmod Karla Ignáce Tháma zvyšuje se zájem o české mluvnice a slovníky 

 7. dochází k odsouzení snah puristů - brusičů, představovaných zejména Janem Václavem Pohlem a Maxmiliánem Šimkem J. V. Pohl - Pravopisnost řeči čechské, ředlně založená, též i důkazmi obráněná (1786) brusičství odmítla teoretická práce Josefa Dobrovského s brusičstvím se neslučovala starší, přetiskovaná, literární produkce

 8. OPAKOVÁNÍ

 9. V jakém období probíhala obranná fáze NO? • od 70. - 80. let 18. století. do počátku 19. století • Jaké druhy literatury v tomto období vznikají? • literárně historická a historická • novinářská, divadelní a zábavná, novočeské básnictví • Co je to jazykozpyt? • Jazykověda

 10. Jaký úřední jazyk se v době NO používal? • německý • Vysvětlete pojem „germanizace“ • Násilné poněmčování českého obyvatelstva • Kdo napsal nejvýznamnější obranu českého jazyka? • Bohuslav Balbín • Kdo a v jakém roce napsal knihu „Pravopisnostřeči čechské, ředlně založená, též i důkazmiobráněná“? • J. V. Pohl • 1788

 11. KONEC • Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.05 - Národní obrození - 1.fáze - osobnosti_1 - Josef Dobrovský Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.