Download
failihaldus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Failihaldus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Failihaldus

Failihaldus

167 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Failihaldus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Failihaldus Priit Paal priit.paal@khk.tartu.ee

  2. Mis on failisüsteem?

  3. Failisüsteem • kõvaketas • Partitsiooniks • kataloog • fail

  4. Failisüsteem • Failisüsteem - struktuur, mille abil kettaruum jagatakse failideks ja kataloogideks.

  5. Vaatleme mis failisüsteem teil oma arvutis on?

  6. Kas on juba selline tunne?

  7. Failid

  8. Natuke põnevamaks;) • Failide avamine • Failide salvestamine • Failide kopeerimine • failide ümberpaigutamine • Failide kustuamime • Kaustade loomine ja kustutamine

  9. Tänan